Direkt Coombs Testi Nedir, Pozitif ve Negatif Ne Demek ?

Direkt Coombs testi başlıca Otoimmun Hemolitik Anemi, Rh uyumsuzluğuna bağlı Yenidoğanın Hemolitik Hastalığı, İlaç kullanımına bağlı Hemoliz ve Transfüzyon reaksiyonları gibi durumların araştırılması amacıyla kullanılır.

Direkt Coombs Testi Nedir ?

Test, polispesifik antiglobulin kullanılarak Eritrositler üzerinde bulunan IgG antikorların ve/veya Komplemanın belirlenmesini sağlar.

Klinik uygulamada, genellikle yenidoğan bebeklerde Eritrositlere bağlı antikorların veya Komplemanın neden olduğu Otoimmün Hemolitik Anemilerin belirlenmesi amacıyla kullanılır.

Direkt Coombs Testi Pozitif Ne Demek ?

Test sonucunun pozitif bulunması, hastanın Eritrosit membranları üzerine bağlanmış antikor ve/veya kompleman komponentlerinin bulunduğunu düşündürür.

Eritroblastozis Fetalis, Direkt Coombs testi pozitifliğinin en belirgin şekilde görüldüğü bir klinik tablodur.

Özellikle Rh(-) kan grubundan olmakla birlikte Rh faktörüne karşı duyarlı hale gelmiş olan bir gebede üretilen IgG sınıfı antikorlar, fetal dolaşıma geçerek fetüsün Eritrosit membranlarına bağlanarak önce Aglütinasyon’a ve ardından da Hemoliz’e sebep olur.

Anne tarafından üretilen bu antikorlar, doğum sonrası 1–2 ay boyunca bebeğin kanında bulunmaya devam ederek Hemoliz sürecinin devam etmesine yol açabileceğinden, durumun erkenden belirlenmesi ve kan değiştirme işleminin (exchange transfusion) uygulanması, bebeğin bu durumdan kalıcı şekilde zarar görmesini engelleyebilir.

Başta Akut ve Kronik Lösemiler, Malign Lenfomalar ve Kollajen Doku Hastalıkları olmak üzere bazı sistemik hastalıklarda Otoimmun Hemolitik Anemi görülebilir.

Alfa Metil Dopa

L-Dopa

Fenasetin

Etosüksimid

Sefalosporinler

Mefenamik asit

Penisilin

Procainamid

Kinidin ve Kinin gibi ilaçların kullanımı da Direkt Coombs testi pozitifliği ile tespit edilebilen Otoimmun Hemolitik Anemi’ye sebep olabilir.

Transfüzyon sonrası geç dönemde ortaya çıkan Hemolitik reaksiyonlar da Eritrositlere yönelik antikorlar aracılığı ile meydana gelir.

Direkt Coombs Testi Negatif Ne Demek ?

Test sonucunun Negatif bulunması Hemolitik Anemi’nin Eritrositlere yönelik antikorlar veya Eritrositlere bağlanan Komplemanla ilişkili olmadığını ve diğer İntravasküler Hemoliz sebeplerinin araştırılmasının uygun olacağını düşündürür.

Numune:

Mor kapaklı, EDTA içeren tüpe alınan tam kan.

Bebeğin kanından çalışılır.

Referans Değer:

Negatif olmalıdır.