Dışkıda Kan, Kurt, Mukus, Lökosit ve Mantar Görülmesi

Dışkıda (Gaitada) Eritrosit yani Kan, Kurt, Mukus, Lökosit ve Mantar görülmesi ne anlama gelir, nedenleri ve tedavileri nedir ? şeklindeki soruları bu yazımızda cevaplayalım.

İlk önce dışkıda kan görülmesi ile başlayalım çünkü aralarında en önemlisi bu.

Dışkıda Kan (Eritrosit) görülmesi ve Rektal Kanama ne demektir ?

Rektal kanama (tıbbi olarak Hematokezya olarak bilinir), çoğunlukla dışkıda parlak renkli, kırmızı kanın geçişini ifade eder.

Rektum anüsün hemen üzerinde bulunduğu için Rektal kanama denir, ancak daha sonra açıklayacağımız gibi bu kanama sadece makata yakın yerlerden değil gastrointestinal sistemin diğer bölgelerinden de kaynaklanabilir.

Rektal kanamada geçen kan miktarı çok değişkendir. Rektal kanamanın görüldüğü dönemler genellikle hafiftir ve kendiliğinden durur.

Çoğu hasta sadece Tuvalet suyunu pembeye döndüren birkaç damla taze kan görür veya Tuvalet kağığı üzerinde kan lekelerini farkeder.

Genellikle, hafif Rektal kanama hastaneye kaldırılmadan veya acil tanı ve tedaviye ihtiyaç olmadan bir genel cerrahi polikliniğinde değerlendirilebilir ve tedavi edilebilir.

Kanama bazen şiddetli olabilir. Bu durumda kan kaybına bağlı halsizlik, baş dönmesi, düşük kan basıncı belirtileri, baygınlık hissi veya bayılma görülebilir.

Nadiren kanama, kan kaybından Şok’a neden olacak kadar şiddetli olabilir.

Dışkıda Kan görülmesinin nedenleri nelerdir ?

Dışkıdaki kan bir hastalık veya durumun semptomudur.

Bunlar Hemoroid ya da Anal Fissür gibi gastrointestinal sistemin zararsız, iyi huylu koşullarından kaynaklanabileceği gibi kanser gibi ciddi durumlardan da kaynaklanabilir.

Dışkıdaki kan öncelikle üst gastrointestinal sistemden (Mide ve Duodenum, bazen Yemek borusu) veya alt gastrointestinal sistemden (Kolon, Rektum ve Anüs) gelir. İnce bağırsaklar nadiren kanar.

Dışkıdaki kan rengi çoğunlukla kanamanın konumuna bağlıdır. Genel olarak, kanama alanı anüse ne kadar yakınsa, kan parlak kırmızı olacaktır. Böylece, Anüs, Rektum ve Sigmoid kolondan kanama parlak kırmızı olma eğilimi gösterirken, Transvers kolondan ve sağ Kolondan kanama koyu kırmızı veya kahverengimsi renktedir.

Üst GI yolundan (Mide, Yemek borusu, İnce bağırsak) kanama ise koyu kırmızıdan siyaha kadar farklı renkte olur.

Mide ve Duodenum’dan gelen kanamalar genellikle siyah renkli, “Katran” (yapışkan) gibi ve kötü kokuludur. Siyah, kokulu ve katranlı dışkıya Melena denir.

Dışkıda bir başka kan da Gizli kan’dır. Gaitada Gizli Kan testi ile anlaşılabilir, burada dışkının rengini değiştirmeyen, görünür parlak kırmızı kanın varlığına neden olmayan yavaş bir kan kaybı var demektir.

Ülserler, Divertikülozis, Kolon Polipleri veya Kolon Kanserleri yavaş ve az az kanayıp Gaitada gizli kan testinin pozitif olmasına neden olabilir.

Kronik gizli kanama genellikle Demir kaybına bağlı olarak Demir Eksikliği Anemisi ile ilişkilidir.

 

 

Başlıca Dışkıda Kan nedenleri nelerdir ?

Birçok hastalık ve durum Rektal kanamaya neden olabilir.

Sık nedenler şunlardır:

Anal Fissür
Hemoroid
Rektum ve Kolon kanseri ve Polipleri
Divertikülozis
Bağırsak duvarındaki anormal kan damarları (Anjiodisplazi)
Ülseratif Kolit
Ülseratif Proktit
Crohn Hastalığı
İskemik Kolit
Meckel Divertikülü

Dışkıda kan olduğunda ve farkedildiğinde hangi Doktora gidilmeli ?

Rektal kanama olduğunda önce bir Gastroenterolog‘a gidilmeli, o yoksa bir Dahiliye veya Genel Cerrahi Uzmanına muayene olunmalıdır.

Dışkıda kan nedeni nasıl tespit edilir ?

Rektal kanamanın yerinin ve nedeninin doğru bir şekilde teşhisi, uygun tedavi için önemlidir.

Teşhis, öykü ve fizik muayene, Anoskopi, esnek Sigmoidoskopi, Kolonoskopi, Radyonüklid taramalar, Anjiyogramlar ve kan testlerine dayanır.

Rektal kanama nasıl tedavi edilir ?

Rektal kanamanın tedavisi nedene göredir.

Rektal kanama önlenebilir mi ?

Rektal kanamaya neden olan birçok hastalık muhtemelen önlenebilir, ancak çoğu zaman bu mümkün olmamaktadır.

Doğru diyetle ve kabızlığın önlenmesi ile Hemoroid’den kaçınılabilir.

Yine kabızlıktan kaçınma Divertiküloz’da kanama riskini azaltır.

Alkol alımı da, gastrointestinal sistemin mukozasını doğrudan tahriş etmekten tutun da kanı sulandırmaya kadar çeşitli nedenlerle Rektal kanama riskini arttırır.

Rektal Kanama varsa prognoz yani gidişat nedir ?

Prognoz, kanamanın altında yatan nedene bağlıdır.

Neyse ki, rektal kanamanın nedeni genellikle benign yani iyi huylu durumlardır ve çoğunlukla Hemoroid veya Anal Fissür kaynaklıdır.

Ama dışkıda kan görülürse asla önemsemezlik edilmemelidir çünkü özellikle de 50 yaşından sonra Bağırsak kanserleri gibi ciddi bir hastalığın belirtisi olabilir ve erken teşhis konulursa, iyileşme şansı o kadar yüksek olur.

 

 

Dışkıda Kurt görülmesi neden olur ?

İnsanlarda parazit olarak yaşayan ve has­talık yapan Nematodlar, Halk arasında Solucan veya kurt olarak bilinir. Çok sayıda solucan veya kurt tipi vardır.

Bağırsak kurtlarından en meşhur olanı Enterobius Vermicularis veya Oksiyür‘dür. Halk arasında Kıl kurdu da denir ve yaklaşık 1 cm uzunluğunda, Bağırsaklarda yaşayan bir parazittir.

Anüs bölgesinde kaşıntı ile kendisini belli eder veya dışkıda parazitin kendisi­nin veya yumurtalarının görülmesiyle teş­his edilir.

Tedavisi antihelmintik ilaçlardan Pirivinium pamoat veya Piperazin’lerle yapılır.

Korunmak için hijyenik gıda tüketimi, Tuvaletten sonra ellerin sabunla iyice yıkan­ması, Tırnakların temizliğine çok dikkat edilmesi gereklidir.

Bir diğer önemli Bağırsak kurdu tipi de Askariyazis veya Solucan hastalığı‘na neden olan Ascaris Lumbricoides‘dir.

5-6 mm çapında ve 20-25 cm uzun­luğunda, yuvarlak bir kurt’tur, Toprak solu­canına benzer. Çok yaygın bir hastalık olup çocuklarda daha fazla görülür.

Bağırsaklarda yaşayan Ankilostoma Doudonale adlı parazit insanlarda Kancalı Kurt hastalığını, Strongyloides Stercoralis adındaki kurt da iplik soluca­nı hastalığını yapar.

Tüm Memelilerde olabilen ama çoğunlukla Domuzlarda yaşayan bir parazit olan Trichinella Spiralis, Jambon gibi pişirilmeden yenen etlerle insana bulaşan Trişin hastalığının etkenidir.

Trişin 3-4 mm uzunluğunda, be­yaz renkli bir kurttur. Hastalıktan korunmak için Domuz etinden yapılmış besinler özellikle çiğ olarak yenilmemelidir.

İnsanlarda Filaryazis hastalığına neden olan Vuchereria Bancrofti, çok ince, 4-10 cm uzunluğunda, ip şeklindeki beyaz kurt’lardandır. Hastalık Sivrisineklerle insandan insana bulaşmaktadır.

Fasciolopsis Buski, insanda Onikiparmak Barsağına yerleşerek Barsak Kelebek has­talığını yapar. Teşhis için dışkıda parazitin yumurtası aranır.

Paragonimus Vestermani, insanda Akci­ğerlere yerleşen ve daha çok Bronşlarda apse oluşması ve kan tükürme yani Hemoptizi gibi belirtilerle seyreden Akciğer Kelebek has­talığı’na yol açan bir parazittir.

Fasciola Hepatica insanda Safra yolları ve Karaciğer hastalıklarına neden olan bir pa­razittir. En çok Koyun Karaciğerinde mev­cut olan parazitin kistlerinin yenmesi ile insana geçer ve Fasciolasis denen Karaciğer Kelebek Has­talığını (Liver Fluke) meydana getirir.

İshal veya kabızlık şeklinde Barsak bozukluğu, karın ağrısı, halsizlik, ateş, cilt döküntü­leri gibi belirtiler görülür. Kanda Eozinofil denen hücrelerin artması hastalık için karakteristik bir bulgu sayılabilir. Tedavide Emetin kullanılır.

Bununla birlikte ülkemizde en fazla Enterobius Vermicularis ile oluşan Oksiyür görülmektedir.

 

 

Dışkıda Mukus görülmesi ne demek ?

Mukus, kalın, jöle benzeri bir maddedir.

Vücud öncelikle hassas dokuları ve organları korumak ve yağlamak için mukus kullanır. Ayrıca, bakteriler, virüsler veya mantarların yol açtığı hasarları azaltmak için de kullanılır.

Mukus ayrıca mide asidine veya potansiyel olarak zararlı diğer sıvılara veya tahriş edicilere karşı koruma sağlar.

Dışkıda Mukus ne zaman görülür ?

Dışkıda mukus varlığı sık görülür. Sağlıklı kişilerde de görülebilir, genellikle saydamdır ama beyaz veya sarı da görünebilir.

Dışkıdaki Mukusta gözle görülür bir artış olması, aşağıdaki durumların varlığını gösterebilir:

Crohn Hastalığı

Kistik Fibrozis

Ülseratif Kolit

İrritabl Bağırsak Sendromu

Bağırsak enfeksiyonu

Paraziter enfeksiyonlar

Malabsorpsiyon sorunları (emilim bozuklukları)

Anal Fissür

Anal Fistüller

Kolorektal Kanser

Soğuk algınlığı veya grip gibi virüsler genellikle mukus üretiminde artışa neden olsa da, bu genellikle solunum sistemini etkiler. Dışkıda mukus artışına nadiren neden olur.

Dehidratasyon ve kabızlık aşırı mukus üretebilir veya en azından artmış mukus görünümü verebilir. Bu değişiklikler aniden gerçekleşebilir. Belirtiler kendiliğinden veya ilaçla çözülebilir.

Mukus ne zaman normal değildir ?

Dışkıda görünür mukus olması normal değildir ve bir sorunun işareti olabilir.

Dışkıda mukus nasıl teşhis edilir ?

Çoğu doktor fizik muayene ve kan testi ile işe başlar. Şüpheli nedene göre ek testler istenebilir.

Bunlar arasında;

Kan testi
Dışkı kültürü
İdrar tahlili
Kolonoskopi
Endoskopi
Röntgen, pelvik MR taraması veya CT taraması gibi bir görüntüleme testi
Ter testi sayılabilir.

Dışkıdaki mukus nasıl tedavi edilir ?

Yaşam tarzı değişiklikleri, bazı hastalarda sorunu çözebilir.

Sıvı alımını arttırma, probiyotikler bakımından zengin besinler yeme, düşük asitli gıdalar, bol lifli gıdalar ve az yağlı beslenme gibi önlemler etkilidir.

Crohn Hastalığı, Kistik Fibroz, Ülseratif Kolit ve İrritabl Bağırsak Sendromu gibi durumlarda tedavi gerekir.

 

 

Dışkıda Lökosit görülmesi ne anlama gelir ?

WBC veya Lökosit olarak da adlandırılan beyaz kan hücreleri, vücudun enfeksiyona karşı savunmasına ve savaşmasına yardım ederek bağışıklık sisteminde önemli bir rol oynamaktadır.

WBC’ler normalde dışkıda bulunmaz, fakat ishal, dışkıda kan ve /veya mukus, ciddi karın krampları ve ateş ile gidebilen inflamatuvar ishallerde ortaya çıkabilirler.

İnflamatuvar ishallere, dolayısıyla mukus varlığına neden olan durumlar nelerdir ?

Shigella 

Campylobacter

Salmonella (Salmonelloz)

Yersinia Enterocolitica (Yersiniozis) veya

Clostridium Difficile gibi bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlar

Parazitten kaynaklanan Bağırsakların enfeksiyonu, örneğin Entamoeba Histolytica (Amibiyazis)

Crohn Hastalığı veya Ülseratif Kolit gibi iltihaplı Bağırsak hastalığı.

Dışkıda lökositlerin diğer parazitlerden veya virüslerden kaynaklanan ishallerde ortaya çıkması nadirdir.

İnvaziv bir bakteriyel patojen bulunan dışkı numunelerinin % 10-15’inde dışkı Lökositleri  görünmeyebilir. Bu nedenle dışkıda Lökosit olması illa ki üstte saydığımız inflamasyonların varlığı anlamına da gelmez.

 

 

Dışkıda Mantar veya Candida görülmesi ne demek ?

Dışkıda beyaz lekeler şeklinde çok fazla Maya hücresi yani Mantar görülmesi, ağır bir gastrointestinal Mantar enfeksiyonuna sahip olduğunuzun işareti olabilir.

Sağlıklı bir bireyde  dışkıda Candida olabilir, ancak çıplak gözle görsel olarak saptanacak kadar olması normal değildir.

Tüm Maya enfeksiyonlarının yaklaşık % 80’i Candida Albicans kaynaklıdır. Yani, dışkıda Mantar varsa muhtemelen Candida Albicans’dır.

Candida normalde kommensal bir organizmadır, neredeyse tüm insanların sindirim sisteminde yaşar ve tipik olarak çok fazla değilse herhangi bir problem yaratmaz.

Bağısak Mantarları neden artar ?

Candida’nın çok fazla olması genellikle kişi çok fazla ve uzun süre antibiyotik aldığında oluşur.

Bağırsak mikroflorasına normal olarak hakim olan probiyotik bakteriler, antibiyotiklerle öldürüldüğünde ortam asidiklikten alkaliye döner ve maya hücreleri ideal bir pH ortamı bulduğundan rahatça ürerler.

Candida kan şekerinin yüksek olduğu durumlarda daha fazla ortaya çıkma eğilimindedir. Damardan beslenme alan veya kontrolsüz Şeker hastalığı olanlarda daha sık dışkıda görülür.

Bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar (kanser ilaçları gibi) ve kanser, AIDS, Tüberküloz, Sepsis, Zatürre gibi hastalıklar Bağırsakta Mantarların artmasına yol açabilir.

Östrojenli doğum kontrol hapları da kadınları vajinal Maya enfeksiyonlarına yatkın hale getirebilir. Kortikosteroid türü ilaçlar da Candida’nın aşırı çoğalmasını tetikler.

Diyare yani İshal olan bir kişinin dışkısında aşırı maya bulma ihtimali iki kat daha fazladır. Candida da ishale neden olabilir.

Uzun süren İshaliniz varsa ve son zamanlarda antibiyotik kullanmışsanız Barsaklarınızda Candida artmış olabilir.

Mantarlar nereden kaynaklanır ?

Mantarlar, yiyeceklerden, içeceklerden, havadan ve sudan bulaşabilir. Bayatlamış ve hijyenik ortamlarda saklanmayan besinler önemli Mantar kaynaklarıdır.

Bağırsak Mantarı ne gibi belirtilere yol açar ?

Bağırsak mantarı çok fazlaysa karında şişkinlik ve gaz, ishal veya kabızlık, aşırı tatlı yeme isteği, ağız kokusu, halsizlik, kaşıntı, alerjiler, vajinal akıntı gibi belirtilere yol açabilir.

Bağırsak Mantarı nasıl teşhis edilir ?

Bağırsak Mantarı tanısı zordur çünkü hem fazla akla gelmez, hem de bu tür şikayetlerde genellikle diğer bazı hastalıklar düşünülür.

En önemli test gaita mikroskobisi testidir. Burada dışkıda aşırı Mantar bulunması ciddi bir tanı kriteridir. Serum antikor testi de yapılabilirse de genellikle gerekmez ve yapılması zordur.

Bağırsak Mantarı nasıl tedavi edilir ?

Bağırsak Mantarı tedavisinde en önemlisi doğru beslenmedir.

Hayvansal proteinin arttırılması ve karbonhidratlı gıdaların azaltılması önemli bir tedavi basamağıdır.

Mantarlar şekeri sever ve şekerli ortamda hızla ürerler, bu nedenle tatlılar, asitli ve gazlı içecekler, ekmek, makarna, hazır gıdalar ve çok fazla süt ve süt ürününden uzak durmak gerekir.

Lactobacillus Acidophilus gibi yararlı Laktik asit bakterilerini içeren probiyotikler de faydalıdır. Eğer yararlı bakteriler geri konulmazsa Barsaklardaki Candida’lar tekrar üreyebilir.

Üstte saydığımız belirtileriniz olduğunda bir gastroenteroloji uzmanına muayene olun. Eğer o gerekli görürse size Anti-fungal ilaçlar yani Mantar ilaçları da verebilir.

Bağırsak Mantarı nasıl önlenir ?

Mantar oluşumunu önlemenin en iyi yolu şekerli gıdalardan uzak durmaktır.

 

Bir cevap yazın

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !