Doku Transglutaminaz IgA Sonuçları Nasıl Olmalı ?

Doku Transglutaminaz IgA testi özellikle Gastroenteroloji veya Dahiliye uzmanlarınca Gluten duyarlılığı ve Çölyak Hastalığı şüphesinde istenen kan testlerinden biridir.

Doku Transglutaminaz IgA testi, Anti-Gliadin antikor, EMA gibi diğer testlerle veya tek başına başlıca olarak Çölyak Hastalığı ve Dermatitis Herpetiformis’in tanı ve taranması için kullanılır.

Doku Transglutaminaz IgA Testi Neden Yapılır ?

Bu test esas olarak Gluten hassasiyeti, Çölyak hastalığı veya deri bulguları da varsa Dermatitis Herpetiformis hastalıklarının varlığını araştırmada istenir.

Genetik olarak yatkın kişilerde Buğday, Arpa ve Çavdar’da bulunan Gluten denilen bir proteinin alınmasıyla zamanla karında gaz, ishal, bebeklerde gelişme geriliği ile giden Gluten hassasiyeti gelişebilir.

Burada vücut ürettiği bir takım antikorlarla kendi bağırsak hücrelerine saldırır ki bu durum “Otoimmun Hastalıklar” grubuna girer.

Gluten alındığında vücut Gluten’i yabancı madde olarak algılar ve oluşan bu antikorlar İnce Barsakta iltihabi bir durum ve hasar oluşturmaya başlar. Zamanla Bağırsaklar emilim görevini yeterince yerine getiremez.

Barsaklarda besinlerin emilimi sağlayan yapılarda atrofi oluşur. Vücudumuz için gerekli olan element, mineral ve vitaminlerin emilimi bozulur.

Çölyak Hastalığı Tanısı Nasıl Konur ?

Çölyak hastalığı tanısı, şüphelenilen kişilerde Çölyak hastalığına ait bazı antikor testlerinin çalışılması ile konur.

Anti-Gliadin Antikor IgA/IgG

Endomisyum Antikor (EMA) IgA IgG

Anti-Retikülin Antikor IgA ve

Doku Transglutaminaz Antikoru IgA antikorları başlıca kan antikor testleridir.

Kesin tanı ise Bağırsak Endoskopisi ile yapılan Biyopsi ile konur.

Doku Transglutaminaz IgA Sonucu Pozitif Ne Demek ?

Bu antikorların var olması yani pozitifliği kişide çok büyük ihtimalle Çölyak Hastalığı, Gluten hassasiyeti ve Dermatitis Herpetiformis olabileceğini gösterir.

Tüm Çölyak hastalığı kan testleri, daha doğru olması için Gluten içeren bir diyet sonrası yapılmalıdır.

Doku Transglutaminaz IgA testi, Çölyak hastalığı olan kişilerin yaklaşık % 98‘inde pozitif çıkar.

Çölyak hastalığı olmayan sağlıklı kişiler de ise test yaklaşık % 95 negatif çıkacaktır.

Anti-Endomysial Antikor IgA da pozitifse Çölyak hastalığının teşhisi neredeyse kesindir.

Total IgA Testi Nedir ?

Çölyak Hastalığı, IgA eksikliği olan hastalarda daha sık görülür. Bu nedenle beraberinde Total IgA testi de çalışılırsa daha uygun olur.

Özellikle IgA eksikliği olanlarda Doku Transglutaminaz IgA testinde yalancı olarak test sonucu negatif olabileceğinden bu durumlarda Doku Transglutaminaz IgG ve Anti-Endomisyal Antikor IgG de bakılmalıdır.

Doku Transglutaminaz IgA Pozitifliği Hangi Durumlarda Görülür ?

Gluten Hassasiyeti

Çölyak Hastalığı

Dermatitis Herpetiformis başlıca görüldüğü hastalıklardır. Ayrıca;

Otoimmün Karaciğer Hastalığı

Hashimoto Tiroiditi

Tip 1 Diyabet

Psoriatik veya Romatoid Artrit de de nadir olarak pozitif olabilmektedir.

Doku Transglutaminaz IgA testi Nasıl Yapılır ?

Test kolunuzdan alınan bir tüp kandan çalışılır. Sonuçlar yaklaşık 2-3 güne çıkmaktadır.

EMA (Endomisyal antikor IgA) Testi Nedir ?

EMA testi Çölyak Hastalığında neredeyse % 100 özgüllüğe sahiptir, ancak Doku transglutaminaz IgA testi kadar hassas değildir.

Çölyak hastalığı olan kişilerin yaklaşık % 5-10’unda EMA testi pozitif değildir.

Doku Transglutaminaz IgA Normal Değerleri Kaç Olmalı ?

Normalde kanda saptanmamalıdır yani Negatif olmalıdır.

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !