Ebstein-Barr Virüsü Early Antigen (EBV-EA) Testi Nedir ?

Ebstein-Barr virüsü Early Antigen (EBV-EA) bu virüsün yaptığı enfeksiyon olasılığının değerlendirilmesinde yardımcı test olarak kullanılır.

Genellikle tek başına değil, EBV-VCA IgG, EBV-IgG ya da EBV-IgM profilinin bir parçası olarak kullanılır.

EBV-EA Testi Nedir ?

EBV-EA antikorların varlığı, Ebstein-Barr virüsünün aktif olarak replike olduğunu gösterir.

Enfeksiyoz Mononükleoz dışında, Nazofarenks kanserlerinde de bu antikorun titresinin yüksek bulunduğu ve bu antikorların Nazofarengeal kanser gelişme olasılığının değerlendirilmesi açısından yararlı olabileceği bildirilmektedir.

Antikora rastlanma sıklığı, Nazofarenks kanserinin türüne göre değişiklik göstermektedir.

Nonkeratinizan Skuamöz Hücreli Nazofarengeal karsinomaların % 94’ünde, Undiferansiye Nazofarenks kanserlerinin % 83’ünde bu antikorlara rastlanmaktadır.

Buna karşılık Keratinizan Skuamöz Hücreli Nazofarenks kanserlerinde bu oran % 35 civarındadır.

Numune:

Serum

Referans Değer:

Negatif.