ECP (Eozinofil Katyonik Protein) Nedir, Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri ?

ECP (Eozinofil Katyonik Protein) Testi, özellikle Dermatoloji, Çocuk hastalıkları ve Göğüs hastalıkları Doktorlarınca istenen ve tıpkı Total IgE, Eozinofil sayısı gibi bir Allerji testidir.

ECP Nedir ?

ECP, aktive olmuş Eozinofil‘lerce salgılanır ve bölgesel doku hasarına neden olabilir. Ölçülen ECP değerleri Eozinofil aktivasyon derecesini yansıtır.

Eozinofil aktivasyonu ile birlikte olan çeşitli inflamatuvar rahatsızlıkların tanı ve tedavisinin takibinde yardımcı test olarak sık istenir.

 

ECP (Eozinofil Katyonik Protein) Yüksekliği Nedenleri ?

Başlıca ;

Astım

Atopik Dermatit

Rinit

Alerjik göz hastalıkları ve

Saman nezlesi gibi allerjik hastalıklarda yüksek bulunur.

Tedavi ile beraber düzeylerin azalması beklenir.

Eozinofil sayısına göre tanıda anlamlı bir üstünlüğünün olmadığını gösteren çalışmalar da vardır.

ECP (Eozinofil Katyonik Protein) Düşüklüğü Nedenleri ?

ECP düşüklüğü önemli değildir ve allerji olmadığının önemli bir destekleyici bulgusudur.

ECP Testi Nasıl Yapılır ?

Koldan alınan yaklaşık 3-5 ml kan santrifüj edilir ve bunun serum kısmı cihaza verilerek çalışılır.

ECP Referans Değerleri Nedir ?

Yaklaşık olarak kanda 0.2-16 ng/mL arasında olmalıdır.