Egzama ve Dermatit Nedir, Belirtileri ve Nasıl Geçer ?

Egzema/Dermatit, Bedensel veya dış nedenlerle deride ortaya çıkan enflamatuvar bir yanıttır.

Akut tipinde deride kaşıntılı, eritemli, veziküllü, sulu lezyonlarla karakterizedir. Kronikleştiğinde kaşıntı, kuruluk, hiperkeratoz ve fissürler görülür.

Bu lezyonların bir kısmı veya hepsi bir arada olabilir.

En sık görülen iki tipi vardır:•

Atopik Dermatit
•Kontakt Dermatit

Atopik Dermatit Nedir ?

Aile öyküsünde Deri ve/veya Solunum yolu allerjisi bulunabilen Egzama türüdür.

Atopik Dermatit Nedenleri Nelerdir ?•

Besinler (Yumurta, Süt, Çerezler, Soya, Balık ve Buğday)

•İnhalanlar (Akarlar, Polenler, Küf ve Mantar sporları)•

Mikrobiyal etkenler (Bakteri ve Virüsler)

 

 

Atopik Dermatit Belirtileri Neler, Tanısı Nasıl Konur ?

Öykü ve Klinik bulgularla konur :

•Erken başlama yaşı

•Ailesel Atopi öyküsü

•Kaşıntı, yaygın Deri kuruluğu

•Lezyonların tipik dağılımı

Bebeklerde Yüz, Ekstremitelerin dış kısımları ve Boyun
Çocuk ve Erişkinlerde Antekübital ve Popliteal bölgeler•

Kronik olarak tekrarlayan Dermatit tablosu’nda akla Atopik Dermatit gelir.

Atopik Dermatit Hangi Hastalıklarla Karışır ?

•Seboreik Dermatit•

Kontakt Dermatit ve•

Psöriyazis (Sedef Hastalığı) başlıca karışabildiği hastalıklardır.

Atopik Dermatit Nasıl Geçer ?

Temel amaç kaşıntı ve kaşıntıyı tetikleyen ya da neden olabilen faktörlerin azaltılmasıdır.

Bu nedenle, öncelikle bazı genel önlemler alınmalıdır :

Yaşanan ortam kuru olmamalı ve ısısı sabit tutulmalı

Banyo suyu ılık olmalıdır.

Giysiler pamuklu, Tırnaklar kısa olmalıdır.

Nemlendiriciler

Sıvı vazelin veya uygun nemlendiriciler banyodan sonra ilk 3 dakika içinde uygulanmalı ve gün içinde deri kurudukça tekrarlanmalıdır.

Topikal Kortikosteroid

Topikal Kortikosteroidler güçlerine göre tercih edilebilir.

Güç    Örnek
Az          % 1’lik  Hidrokortizon
Orta      % 0,05’lik Klobetazon Butirat
Güçlü    % 0,1’lik Betametazon ve Hidrokortizon Butirat
Çok güçlü   % 0,05’lik Klobetazol Propiyonat

Bebeklerde az güçlü (Hidrokortizon % 0,5) pomad veya kremler kullanılır.

Günde 1-2 kez, ince bir tabaka halinde, lezyonlar geçene kadar veya en çok 2 hafta kullanılır.

Daha uzun süre kullanmak gerekiyorsa, en az 1 hafta ara verilir ve bu dönemde nemlendiricilerle tedavi sürdürülür.

Daha büyük çocuklar ve erişkinlerde orta güçlü (Klobetazon Butirat % 0,05) Topikal Kortikosteroid tercih edilir. Yanıt alınamazsa veya kalın plaklı lezyonların olduğu durumlarda çok güçlü veya güçlü (Klobetazol Propiyonat % 0,05, Hidrokortizon Butirat % 0,01) Topikal Kortikosteroidler gerekebilir.

Yüz, kıvrım bölgeleri ve çocuklarda alt bezi alanında az güçlü Topikal Kortikosteroidler seçilmelidir.

Bakteri veya Mantar enfeksiyonlarının varlığında Topikal Kortikosteroid kullanılmamalıdır.

Oral Anti-Histaminik

Hidroksizin gibi oral Anti-Histaminik kullanımına kaşıntı kontrol altına alınana dek devam edilir.

Topikal Antibiyotik

Akut sulantılı lezyonlar üzerinde Sarı, Bal rengi Kurutlar görüldüğünde Mupirosin veya Sodyum Fusidat içeren pomadlar 7-10 gün süre ile günde 2 kez uygulanır.

İzlem

Atopik Dermatit kronik ve tekrarlayan ataklarla süren bir hastalıktır. Ataklar sırasında uygun tedavi önerileri ile izlenmelidir.

 

 

Kontakt Dermatit Nedir ?

Deriye temas eden maddelerle oluşan Egzama türüdür.

Etkenler çevre koşulları, meslek ve kişisel faktörlere göre farklılık gösterir.

Sıklıkla Sabun, Deterjan ve çeşitli kimyasal maddeler (Metaller, Boyalar, Bitkiler, Topikal ilaçlar) neden olur.

Genellikle irritan ve allerjik olmak üzere iki farklı mekanizma ile oluşur.

Kontakt Dermatit Tanısı Nasıl Konur ?

Öykü ve Klinik bulgularla tanı konur.

Etkenin Deriye temas ettiği bölgelerde ;

Şiddetli Kaşıntı

Eritem

Vezikül

Sulantı ve

Kurutlu lezyonlar olur.

Kronik olgularda Deri Sert, Fissürlü, Kaşıntılı ve Kurutlu bir görünüm alır.

Kontakt Dermatit Hangi Hastalıklarla Karışır ?

•Atopik Dermatit

•Seboreik Dermatit

•Psöriyazis

•Herpes Simpleks enfeksiyonu•

Yüzeyel Mantar enfeksiyonları başlıca karışabildiği hastalıklardır.

Kontakt Dermatit Nasıl Tedavi Edilir ?

Temel amaç allerjenle teması önlemektir. Bu da, allerjenden uzaklaşmak veya koruyucu malzeme (Eldiven, Koruyucu Giysi gibi) kullanmak ile mümkündür.

Topikal Kortikosteroidler

Akut sulantılı lezyonlarda güçlü Kortikosterid (Klobetazol Propiyonat) kremler tercih edilmeli ve semptomlar düzelene kadar ya da en çok 2 hafta devam edilmelidir.

Sulu lezyonlarda ilacın krem formu, kuru lezyonlarda pomad formu kullanılmalıdır.