Ehler Danlos Sendromu Nedir, Belirtileri ve Tedavisi ?

Ehler-Danlos Sendromu kolay morarma, Eklem Hipermotilitesi (gevşek Eklemler), kolayca uzanan cilt ve dokuların güçsüzlüğü gibi özellikleri olan bir hastalıktır.

Ehler-Danlos Sendromu ebeveynlerden çocuklara genlerle kalıtım yoluyla geçer. Bunlar, genetik aktarım biçimine göre farklı tiplere göre kategorize edilmişlerdir ve birçok özellik hastalar arasında herhangi bir türde farklılık göstermektedir.

Ehler-Danlos Sendromu Nedir ?

Kırılgan Deri ve gevşek Eklemler genellikle, Kollajen’in kalıtsal zayıflığına neden olan anormal protein üreten genlerin bir sonucudur.

Tenascin olarak adlandırılan proteindeki anormallikler aynı zamanda bir tür Ehlers-Danlos Sendromuna yol açar. Araştırmacılar, Tenascin’in vücudun Bağ dokusunda normal Kollajen dağılımının düzenlenmesinde rol oynadığını tahmin etmektedirler.

Ehler-Danlos Sendromlarının Tipleri Nelerdir ?

Klasik Tip 

Belirgin Eklem Hipermobilitesi, Cilt Hiperekstensibilitesi  ve kırılganlık klasik Ehler-Danlos Sendromunun karakteristik özelliklerinden biridir.

Pürüzsüz, kadifemsi Cilt kırılgandır ve hafif travma ile kolayca çürük oluşabilir.

Eklem Dislokasyonları ve skolyoz sık görülür.

Eklem instabilitesi Burkulma ve gerginliklere neden olabilir.

Bu klasik tip, Otozomal Dominant bir genetik özellik (doğrudan bir ebeveynden çocuğa geçen) olarak devralınır.

Hipermobilite Tipi 

Eklem Hipermobilitesi bu formun en önemli tezahürüdür.

Her Eklem etkilenebilir ve çıkıklar sıktır. Bu tip de Otozomal Dominant olarak geçer.

Damar Tipi 

Bu Ehler-Danlos Sendromu formunda, Atardamarların ve Bağırsağın spontan rüptürü Ölüm’le sonuçlanabilecek ciddi bir sonuçtur.

Doğumda Clubfoot mevcut olabilir.

Deri gevşekliği değişik derecelerde mevcuttur.

Damarlar Cilt yoluyla çok görünür olabilir.

Öncelikle Otozomal Dominant geçer, fakat Otozomal Resesif geçiş de tanımlanmıştır.

Kyfoskolyoz Tipi 

Gözlerde sorun, belirgin Cilt ve Eklem gevşekliği ve Omurga eğriliği (Skolyoz) tipik özelliklerdendir. Kalıtım şekli Otozomal Resesif‘tir.

Artrokalsia Tipi 

Hastaların boyu kısa ve Eklem gevşekliği ve çıkıkları ciddi boyuttadır.

Deri tutulumu değişkenlik göstermektedir.

Hem Otozomal Dominant hem de Resesif kalıtım mümkündür. Bu bozukluğun teşhisi için Cilt Biyopsisi kullanılabilir.

Dermatosparaksis Tipi 

Hastalar, yumuşak, sarkık ve katlanmış kırılgan Cilt‘e sahiptir.

Ehler-Danlos Sendromunun bu nadir formu Cilt Biyopsisi ile teşhis edilebilir.

Tenascin-X Eksik Tür

Eklem Hipermobilitesi, Hiperelastik Cilt ve Kırılgan Doku görülür.

Bu tip hastalar, klasik Ehler-Danlos’da sıklıkla görülen, ciltte çok daralan (Atrofik) izlerden yoksundur.

Otozomal Resesif geçer.

Bazı Ailelerde nadir varyant türleri de bildirilmiştir.

Ehler-Danlos Sendromu Belirtileri Nelerdir ?

Ehler-Danlos Sendromlarının belirtileri, kolayca ve aşırı derecede uzayan gevşek Cildi içerir.

Cilt sarkmış ve yumuşak görünebilir, kolayca yırtılabilir ve kırılgan olabilir.

Ehler-Danlos Sendromlarının belirtileri arasında yine önemli travma olmaksızın kolayca morarma bulunur.

Eklem Hipermobilitesi, birden fazla Eklemin yerinden çıkmasına neden olabilir.

Ehler-Danlos Sendromlarının Tanısı Nasıl Konur ?

Ehler-Danlos Sendromunun tanısı, hastanın klinik bulguları ve Aile öyküsüne dayanmaktadır.

Bazı Ehler-Danlos Sendrom türleri için, Bağ dokusunun kimyasal yapısını belirlemek için Cilt Biyopsisi gerekebilir.

Ehler-Danlos Sendromları Nasıl Tedavi Edilir ?

Ehler-Danlos Sendromları, mevcut olan belirtilere göre değerlendirilir.

Cildin korunması (Travma ve Güneş hasarı vs.) önemlidir. Yaralar büyük özenle tedavi edilmeli, enfeksiyonlar tedavi edilmeli ve engellenmelidir.

Cilt son derece kırılgan olabileceği için sütürleme zor olabilir.

Eklem yaralanmasından kaçınılmalıdır. Bazen Eklem stabilitesini korumak için destek gerekli olabilir.

Eklemleri destekleyen Kasları güçlendiren Egzersizler Eklem yaralanmasının en aza indirgenmesine yardımcı olabilir.

Temas Sporları olan faaliyetlerden kaçınılmalıdır.

 

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !