EMA (Anti-Endomisyal Antikor) Testi Nedir ? & Çölyak Testleri Nelerdir ?

Endomisyal antikor (EMA) genellikle Çölyak hastalığı ve dermatitis herpetiformis’in teşhisi ve tedaviye alınan cevabın izlenmesi amacıyla kullanılır.

Çölyak hastalığı, buğday gibi bazı tahılların depo proteini olan glütene karşı duyarlılık gelişmesi sonucunda meydana gelen, bağırsaklarda emilim bozukluğuna yol açan bir hastalıktır.

Yapılan tarama çalışmaları, çölyak hastalığı sıklığının bazı toplumlarda 1:100’e varabildiğini göstermekle birlikte, vakaların çok büyük kısmının belirti vermeden ve teşhis konulmadan yaşamını sürdürdüğü düşünülmektedir.

Emilim bozukluğu, ek besine geçilmesinden kısa bir zaman sonra başlayabilmekle birlikte, teşhisin konulması çoğunlukla yıllar sonra gerçekleşmektedir.

Hastalığın malabsorpsiyonla ilişkili klasik semptomları, ishal, steatore, kilo kaybı, gaz birikmesine bağlı abdominal gerginlik, güçsüzlük, kas zayıflığı ve gelişme geriliğidir. Ancak, belirti ve şikâyetlerin şiddeti hastadan hastaya belirgin derecede değişiklik gösterir.

Klasik semptomlara daha çok 2 yaş altı çocuklarda rastlanır. Daha ileri yaş gruplarında belirtiler çoğunlukla daha hafif olur. Yorgunluk, demir eksikliği anemisi, pübertenin gecikmesi, boy ve kilo azlığı, amenore, kronik gastrointestinal şikâyetler çölyak hastalığı olasılığını akla getiren başlıca bulgu ve belirtilerdir.

Emilim bozukluğunun şiddetine bağlı olarak çeşitli derecelerde biyokimyasal değişiklikler görülebilir. Demir, folik asit, B12, D ve A vitamini seviyelerinde düşüklük, alkalen fosfataz, ALT, AST enzim aktivitelerinde yükseklik ve anemi görülebilir.

Hastalığın teşhisi, serolojik testler ve bağırsak biyopsisi ile konulur.

IgA sınıfı endomisyal antikorlar ve doku transglutaminaz en yüksek duyarlılığa sahip serolojik markerlardır.

Antigliadin antikorların ve antiretikülin antikorların kullanım ihtiyacı günümüzde azalmıştır. Duodenum’un distalinden veya jejunumun proksimalinden yapılan endoskopik mukozal biyopsi, serolojik testleri pozitif bulunan hastalarda teşhisin teyit edilmesini sağlar.

Glütensiz diyet uygulaması ile kısa bir zaman içinde klinik düzelme sağlanır. Zaman içinde bağırsak mukozası normale dönerken, antikor seviyeleri düşer ve bir süre sonra tamamen ortadan kaybolabilir.

Dermatitis herpetiformis, çölyak hastalığının ciltle ilişkili varyantı olarak kabul edilir. Ekstremitelerin ekstansör yüzlerinde, gövdede, saçlı deri ve boyunda kaşıntılı papüloveziküler lezyonlarla karakterizedir. Bu tablo, çölyak hastalarının % 10’undan daha az bir kısmında görülür.

Klinik bulguları eşlik etmese bile, hastaların hemen hemen tamamında bağırsak mukoza biyopsisinde hastalığa ait karakteristik değişiklikler görülür.

Doku transglutaminaz IgA, endomisyal IgA ve retikülin IgA antikorları, çölyak hastalığı ve dermatitis herpetiformis’in teşhisi için en spesifik ve sensitif testlerdir. Bu antikorların serum konsantrasyonları, mukozal hasarın derecesi ile korelasyon gösterir.

Selektif IgA yetersizliği görülme sıklığı çölyak hastalarında yüksek olduğundan spesifik antikor testlerinden önce total IgA konsantrasyonu ölçümü yapılması önerilir.

Teste tabi tutulacak bir kişide selektif IgA yetersizliği bulunmadığı sürece IgG sınıfı antikorların araştırılmasına gerek görülmez.

Değerlendirme:

Endomisyal antikor IgA testinin çölyak ve dermatitis herpetiformis için sensitivitesinin % 70-80, spesifitesinin % 96 civarında olduğu bildirilmektedir. Bu nedenle test sonucunun pozitif bulunması, hastalık olasılığını kuvvetle destekler. Buna karşılık test sonucunun negatif bulunması hastalık olasılığının ekarte edilmesi için yeterli olmaz.

Test titresi, glütene duyarlı enteropatinin şiddeti ile korelasyon gösterir. Zayıf veya orta derecede enteropatisi olan hastalarda test sonucu negatif bulunabilir.

Bu test, bu hastalıkların teşhisine ek olarak, hastaların glütensiz diyete uyumlarının ve tedaviye alınan cevabın izlenmesinde de kullanılır. Glütensiz diyete sıkı sıkıya uyan hastalarda, antikor titresi 6-12 ay içinde düşmeye başlar.

Numune:

Serum.

Referans Değer :

Negatif.

 

Bunları da Merak Edebilirsiniz;

“6.Hastalık Nedir ?”

“Kalp Krizi (Miyokard İnfarktüsü) Nedir ?”

“Bruselloz Nedir, Peynirle Geçer mi ?”

“Diyabet Belirtileri ve Tedavisi”

“Ceviz Saç Dökülmesinde Faydalı mı ?”

“Sivilce Nasıl Geçer ?”

“Mantar Zehirlenmesi Neden Öldürür ?”

“Fındık Kalbi Korur mu ?”

“Selülit Nedir, Nasıl Geçer ?”

“CA 125 Testi Ne İçin İstenir ?”

“Pankreas Kanseri Nedir ?”

“Kistik Fibrozis ve Ter Testi Nedir ?”

“Karaciğer Yağlanması Neden Olur ?”

“Meme Kanseri Belirtileri Nelerdir ?”

“Akciğer Kanserinde Yaşam Süresi Ne kadardır ?”

“Evde Uyuşturucu Testi Nasıl Yapılır ?”

“Sürekli Yorgunluk Neden Olur ?”

“ALT testi Ne İşe Yarar ?”

“Hacamatın Faydaları ve Zararları Nelerdir ?”

 

Bir Cevap Yazın

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !
%d blogcu bunu beğendi: