EMG (Elektromiyografi) Testi Nedir, Nasıl ve Neden Çekilir ? & EMG Değerlendirmesi

EMG yani Elektromiyogram genellikle nörolojik hastalıklarda istenen ve kasların elektriksel aktivitesini kaydetmek için kullanılan bir testtir.

Kaslar aktif olduğunda, bir elektrik akımı üretirler. Bu akım genellikle kas aktivitesinin seviyesiyle orantılıdır.

EMG testi hangi hastalıkların tanısında kullanılır ?

Kas distrofisi, kas inflamasyonları, sıkışmış sinirler, periferik sinir hasarı (kollardaki ve bacaklardaki sinirlere hasar), amyotrofik lateral skleroz (ALS), miyastenia gravis, disk hernileri ve diğer birçok hastalıkta ve durumda ortaya çıkabilen kasın anormal elektriksel aktivitesini tespit etmek için kullanılabilir.

EMG ile tanısı konulabilen başlıca hastalıklar, EMG sonucu yorumlama (değerlendirme);

EMG’de azalmış sinir iletim hızı (NCV) testi bir nörolojik hastalığa işaret eder. Ayırıcı tanıyı nörolog gerekirse diğer kan, görüntüleme testleri ve fizik muayene ile yapar.

Başlıca hastalıklar;

Karpal tünel sendromu

Bel ve boyun fıtıkları

Tuzak nöropatileri

Sinir sıkısmaları

Doğumsal sinir zedelenmeleri

Sinir yaralanmalari ve kesilmelerı

Polinöropatiler (sinir ucu iltahapları)

Seker hastalıgına baglı polinöropatiler

Motor nöron hastalıkları

Sinir ve omurilik ameliyatları öncesi

Kas hastalıklari: Myopatiler, Müsküler distrofiler

Myastania Gravis

Gullian Barre ve diğer demyelizan hastalıklar

Torasik outlet sendromları

Vaskulitler

Multipl skleroz

EMG testi ne zaman istenir ?

EMG genellikle hastalarda açıklanamayan kas zayıflığı olduğunda yapılır. EMG, kas koşullarını ve sinir bozukluklarına bağlı kas güçsüzlüğünü ayırt etmeye yardımcı olur.

EMG, ağrı ya da motivasyon eksikliği nedeniyle azalmış zayıflamanın aksine, gerçek zayıflığı saptamak için de kullanılabilir.

EMG aynı zamanda sinir tahrişi veya yaralanma seviyesini belirlemek için de kullanılabilir.

İntramusküler EMG nasıl çekilir ve yapılır ?

Kas içine bir iğne soukulur. Elektriksel aktivite, bu iğne (elektrot olarak görev yapar) tarafından tespit edilir.

Etkinlik bir osiloskop üzerinde görsel olarak görüntülenir ve bir hoparlörle sesli olarak da dinlenebilir.

İskelet kası sıklıkla büyük olduğundan bilgilendirici bir EMG elde etmek için çeşitli iğne elektrodlarının çeşitli yerlere yerleştirilmesi gerekebilir.

Elektrotların yerleştirilmesinden sonra, hastadan kaslarına kontraksiyon yapması istenebilir (örneğin bacağın bükülmesi gibi).

Osiloskopta üretilen dalga biçiminin varlığı, boyutu ve şekli, kasın sinir uyarısına tepki verme kabiliyeti hakkında bilgi sağlar.

Kasılan her kas lifi bir aksiyon potansiyeli üretir. Kas lifi boyutu, hızı ve etki potansiyelinin büyüklüğünü (genlik) etkiler.

İntramusküler EMG’ye nasıl hazırlanılır ?

Yetişkinler için özel hazırlıklara gerek yoktur.

Bebekler ve çocuklar için, fiziksel ve psikolojik hazırlık çocuğun yaşına, davranışına ve önceki deneyimine bağlıdır.

EMG sırasında ağrı olur mu ?

Evet.

İğne elektrotları yerleştirildiğinde bir miktar rahatsızlık hissedilir.

EMG sırasında hiçbir şey enjekte edilmezler, buna rağmen intramüsküler enjeksiyonlar yapılıyormuş gibi hissedilebilir.

Daha sonra, kaslarda birkaç gün süren ağrı olabilir.

İntramusküler EMG sırasında başka ne test yapılır ?

Sinir iletim hızı (NCV) testi genellikle bir EMG ile aynı zamanda yapılır.

Bu genellikle çeşitli noktalarda sinir üzerine yerleştirilen yüzey elektrotları (elektrokardiyogram için kullanılanlara benzer) ile yapılır.

Bir elektrot siniri hafif bir elektrik impulsuyla uyarır. Ortaya çıkan elektriksel aktivite diğer elektrodlar tarafından kaydedilir. Elektrotlar arasındaki mesafe ve elektrik impulslarının elektrotlar arasında dolaşması için geçen süre, impuls iletimi hızını (sinir iletim hızı) hesaplamak için kullanılır.

Azalmış iletim hızı sinir hastalığını gösterir.

NCV testi, kas sinir hasarından (karpal tünel sendromu gibi) etkilenen gerçek sinir hastalıklarını (nöropati gibi) veya durumları saptamak için kullanılabilir.

Düşük vücut sıcaklıkları sinir iletimini yavaşlattığından NCV testi için normal vücut ısısı korunmalıdır.

EMG çekilmesi sonrası ne gibi komplikasyonlar (yan etkileri, zararları) olur ?

EMG düşük riskli bir prosedürdür ve komplikasyonlar nadirdir.

Kanama, enfeksiyon ve iğne elektrotunun yerleştirildiği sinir yaralanması riski vardır.

Göğüs duvarı boyunca kaslar bir iğne elektrotuyla incelenirken, havanın akciğerler ve göğüs duvarı arasındaki bölgeye sızmasına ve akciğerin çökmesine (pnömotoraks) neden olabileceği çok az bir risk de vardır.

EMG öncesi dikkat edilmesi gerekenler nelerdir ?

EMG’yi yürüten sinir sistemi uzmanı (nöroloji uzmanı) belirli tıbbi durumların olup olmadığını bilmek ister.

Aşağıdaki durumlarda nörolog ve diğer EMG laboratuvar personeline bilgi verin:

Kalp pili veya başka herhangi bir elektrikli tıbbi cihaz kullanma
Kan inceltici ilaçlar alma (kumadin, aspirin)
Hemofili hastalığı gibi uzun kanamaya neden olan bir kan pıhtılaşma bozukluğu olması

EMG nerede çekilir, ne kadar sürer ?

EMG bu cihazın olduğu ve genellikle nöroloji uzmanının da olduğu tıp merkezleri, hastaneler ve özel nöroloji kliniklerinde çekilir.

İşlem ortalama 15 dk ile 2 saat arasında sürer.

 

 

 

Bir Cevap Yazın

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !
%d blogcu bunu beğendi: