EMG Testi Nedir, Nasıl ve Neden Çekilir, Değerlendirmesi ?

EMG yani Elektromiyogram genellikle Nörolojik hastalıklarda istenen ve Kasların elektriksel aktivitesini kaydetmek için kullanılan bir testtir.

Kaslar aktif olduğunda, bir elektrik akımı üretirler. Bu akım genellikle Kas aktivitesinin seviyesiyle orantılıdır.

EMG Neden Çekilir ?

Kas Distrofisi

Kas inflamasyonları

Sıkışmış sinirler

Periferik sinir hasarı (Kol ve Bacaklardaki sinirlere hasar)

Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS)

Miyastenia Gravis

Disk Hernileri ve diğer birçok hastalıkta ve durumda ortaya çıkabilen Kasın anormal elektriksel aktivitesini tespit etmek için kullanılabilir.

EMG ile Tanısı Konulabilen Başlıca Hastalıklar, EMG Sonucu Yorumlama (Değerlendirme) ;

EMG’de azalmış sinir iletim hızı testi bir Nörolojik hastalığa işaret eder. Ayırıcı tanıyı Nörolog diğer kan, görüntüleme testleri ve fizik muayene ile yapar.

Başlıca Hastalıklar ;

Karpal Tünel Sendromu

Bel ve Boyun Fıtıkları

Tuzak Nöropatileri

Sinir Sıkısmaları

Doğumsal Sinir Zedelenmeleri

Sinir Yaralanmalari ve Kesilmelerı

Polinöropatiler 

Motor Nöron Hastalıkları

Sinir ve Omurilik Ameliyatları öncesi

Myopatiler

Müsküler Distrofiler

Myastania Gravis

Guillian Barre ve diğer Demyelizan hastalıklar

Torasik Outlet Sendromları

Vaskulitler

Multipl Skleroz

EMG Testi Ne Zaman İstenir ?

EMG genellikle hastalarda açıklanamayan Kas zayıflığı olduğunda yapılır. EMG, Kas koşullarını ve Sinir bozukluklarına bağlı Kas güçsüzlüğünü ayırt etmeye yardımcı olur.

EMG, ağrı ya da motivasyon eksikliği nedeniyle azalmış zayıflamanın aksine, gerçek zayıflığı saptamak için de kullanılabilir.

EMG aynı zamanda Sinir tahrişi veya yaralanma seviyesini belirlemek için de kullanılabilir.

İntramusküler EMG Nasıl Çekilir ve Yapılır ?

Kas içine bir iğne sokulur. Elektriksel aktivite, bu iğne (Elektrot olarak görev yapar) tarafından tespit edilir.

Etkinlik bir Osiloskop üzerinde görsel olarak görüntülenir ve bir Hoparlör’le sesli olarak da dinlenebilir.

İskelet Kası sıklıkla büyük olduğundan bilgilendirici bir EMG elde etmek için çeşitli iğne Elektrodlarının çeşitli yerlere yerleştirilmesi gerekebilir.

Elektrotların yerleştirilmesinden sonra, hastadan Kaslarına kontraksiyon yapması istenebilir (örneğin Bacağın bükülmesi gibi).

Osiloskop’ta üretilen dalga biçiminin varlığı, boyutu ve şekli, Kasın sinir uyarısına tepki verme kabiliyeti hakkında bilgi sağlar.

Kasılan her Kas lifi bir aksiyon potansiyeli üretir. Kas lifi boyutu, hızı ve etki potansiyelinin büyüklüğünü (genlik) etkiler.

İntramusküler EMG’ye Nasıl Hazırlanılır ?

Yetişkinler için özel hazırlıklara gerek yoktur.

Bebekler ve Çocuklar için, fiziksel ve psikolojik hazırlık çocuğun yaşına, davranışına ve önceki deneyimine bağlıdır.

EMG Sırasında Ağrı Olur mu ?

Evet.

İğne elektrotları yerleştirildiğinde bir miktar rahatsızlık hissedilir.

EMG sırasında hiçbir şey enjekte edilmez, buna rağmen intramüsküler enjeksiyonlar yapılıyormuş gibi hissedilebilir.

Daha sonra, Kaslarda birkaç gün süren ağrı olabilir.

EMG’nin Zararları veya Yan Etkileri Var mı ?

EMG düşük riskli bir prosedürdür ve komplikasyonlar nadirdir.

Kanama, enfeksiyon ve iğne Elektrotunun yerleştirildiği sinir yaralanması riski vardır.

Göğüs duvarı boyunca Kaslar bir iğne elektrotuyla incelenirken, Havanın Akciğerler ve Göğüs duvarı arasındaki bölgeye sızmasına ve Akciğerin çökmesine (Pnömotoraks) neden olabileceği çok az bir risk de vardır.

EMG Öncesi Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir ?

EMG’yi yürüten sinir sistemi uzmanı (Nöroloji uzmanı) belirli Tıbbi durumların olup olmadığını bilmek ister.

Aşağıdaki durumlarda Nörolog ve diğer EMG Laboratuvar personeline bilgi verin :

Kalp pili veya başka herhangi bir Elektrikli Tıbbi Cihaz kullanma

Kan inceltici ilaçlar alma (Kumadin, Aspirin)

Hemofili hastalığı gibi uzun kanamaya neden olan bir kan pıhtılaşma bozukluğu olması

EMG Nerede Çekilir, Ne Kadar Sürer ?

EMG bu cihazın olduğu ve genellikle Nöroloji uzmanının da olduğu Tıp Merkezleri, Hastaneler ve Özel Nöroloji Klinikleri’nde çekilir.

İşlem ortalama 15 dk ile 2 saat arasında sürer.

 

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !