Eozinofil Sayısı Nedir, Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri

Eozinofil Sayımı veya eozinofil testi özellikle allerjik reaksiyonlarla ilgili araştırmalar sırasında kullanılırsa da bazı parazitik enfeksiyonlar ve kemik iliği tümörlerinde de yükselebilir.

Eozinofiller, allerjik reaksiyon durumunda sayıları artan lökositlerdir.

Bilinen en önemli fonksiyonları, çok hücreli parazitlerin ve bazı mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlarla mücadelede rol almaktır.

Kemik iliğinde granülositer serinin bir üyesi olarak üretildikten sonra periferik kana verilir. Granüllerinin eozin ile kırmızı tuğla renginde boya alması sebebiyle bu şekilde adlandırılırlar.

Eozinofillerin stoplazmalarında yer alan granüller içinde, serbest hale geldiklerinde parazitlere ve bu arada dokulara toksik etki yaratabilecek bazı kimyasal maddeler bulunur.

Bunların başlıcaları, histamin, eozinofil peroksidaz, ribonükleaz, deoksiribonükleaz, lipaz, plazminojen ve eozinofil bazik protein’dir.

Nasıl Değerlendirilir ?

Kandaki eozinofil sayısı, allerjiler, ilaç reaksiyonları, parazitik enfestasyonlar, kollajen doku hastalıkları ve bazı malign hastalıklarda yükselir.

Cushing sendromunda düşük bulunmasına karşılık, Addison hastalığı ve hipofiz yetmezliğinde yüksek bulunabilir.

Eozinofilik gastroenterit ve ülseratif kolit eozinofil sayısında artışa neden olur.

Eozinofil sayısında artışa sebep olabilecek durumlar;

Allerjik hastalıklar

Bronşial astım, ürtiker, angionörotik ödem, saman nezlesi, bazı ilaçlara karşı hassasiyet, ilaç allerjileri: Penisilinler, sefalosporinler, sülfonamidler, tetrasiklinler, antikonvülsan ilaçlar, antitüberküloz ilaçlar, fenotiazinler ve diğer bazı ilaçlar.

Cilt hastalıkları

Pemfigus, dermatitis herpetiformis, eksfoliatif dermatit, egzama.

Parazitik enfestasyonlar

Özellikle trişinozis ve ekinokokkozis gibi dokulara invazyon yapan enfestasyonlar.

İntestinal parazitler de, daha az oranda olmak üzere kanda eozinofil sayısını artırabilir.

Enfeksiyonlar

Kızıl, allerjik bronkopulmoner aspergillozis, diğer enfeksiyonların nekahat dönemi.

Hematolojik hastalıklar

Kronik myeloid lösemi, polisitemia vera, pernisiyöz anemi, Hodgkin hastalığı, splenektomi sonrası, hipereozinofilik sendrom.

Diğerleri

Loeffler sendromu, PIE sendromu (eozinofillerin pulmoner infiltrasyonu), tropikal eozinofili, radyasyona maruz kalma, periarteritis nodosa, romatoid artrit, sarkoidoz, sigara içimi, tüberküloz, coccoidomikoizis, ateroembolik renal hastalık.

Numune:

EDTA’lı tam kan (mor kapaklı tüp).

Kandaki eozinofil sayısı sabah 10.00 – 12.00 saatleri arasında diğer saatlere göre en düşük seviyede bulunur.

Referans aralığı:

20 – 400 eozinofil/mm3.

Eozinofil oranı olarak verilirse Total lökositlerin % 6’sını geçmesi yüksek sayılır.

 

 

Eozinofil Sayısı Nedir, Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri” için bir yorum

Bir Cevap Yazın

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !
%d blogcu bunu beğendi: