Epilepsi Nedir, Krizi ve Tedavisi ?

Epilepsi (Sara, Nöbet), yenileyen kasılmalar ile karakterize, sıklıkla geçici bilinç kayıplarına neden olan bir durumdur. Ancak bu geçici bilinç kaybı her zaman oluşmaz.

Nöbetler çok farklı şekilde ortaya çıkabilirler.

Epilepsi Nedir ?

Bazı nöbetlerden önce bir korku hissi, olağan dışı bir algılama yaşanırken, bazı nöbetlerde ise kişi yere düşebilir veya ağzı köpürebilir.

Bazen de boşluk nöbetleri dediğimiz kişinin gözünü bir noktaya dikmesi veya donuklaşması gibi durumlar ortaya çıkar.

Epilepsi, Ruh ya da Akıl hastalığı değildir ve bazı nadir durumlar dışında Zeka geriliğine yol açmaz.

Epilepsi Nedenleri

Tümörler

Geçirilen Beyin ameliyatları

Doğuştan olan bozukluklar

Doğum sonrası Beyin iltihabı

Ateşe bağlı istem dışı kasılmalar

Enfeksiyonlar

B6 vitamin eksikliği

Beslenme gibi nedenlerden meydana gelebilir.

Epilepsi İlaçları ve Tedavisi Nasıldır ?

Epilepsi kompleks bir hastalık olduğundan doğru tedavi çok önemlidir. Bu bakımdan hastaların Nörologa başvurmaları gerekmektedir.

Tedavi genelde başlangıçta Antiepileptik ilaç ile yapılır.

Antiepileptik ilacın yeterli olmadığı durumlarda ve Epileptik odağın Ameliyata uygun olduğu durumlarda Beyin cerrahisine başvurulur.

Ayrıca kişiye ve ailesine danışmanlık hizmeti verilmesi faydalı olacaktır.

Epilepsi Krizi ve Tedavisi

Çocuğunuzda bir ya da birkaç kez bayılma, morarma, sıçrama, çırpınma, anlamsız bakma, dalma veya size olağan dışı gelen benzeri bir rahatsızlık fark ettiğiniz anda Doktora başvurunuz.

Bayılma şeklinde nöbet geçirmekte olan çocuğunuza yapılacak şey onu zararlardan korumak ile sınırlıdır.

Sakin olun, çocuğun yanından ayrılmayın, yardım gerekiyorsa bir başkasını bu işe görevlendirin.

Çocuğu yere yatırın, etrafındaki sivri maddeleri ortadan kaldırın.

Çocuğu yan yatırıp tükürüğünün dışarı akması ve daha rahat nefes alıp vermesi için başını hafif yana arkaya eğin.

Elbiselerini gevşetin, şayet takıyorsa gözlüklerini çıkartın, hastanın dilini ısırmasını engellemek amacıyla elle veya bir cisimle çeneyi açmaya çalışmayın, ağzına hiçbir şey koymayın.

Ağzındaki yiyeceklerin çıkartılması yararlı olur.

Üzerine su dökmeyin, zorla nefes aldırmaya çalışmayın, çocuğu sallayarak ya da yüzüne vurarak, bazı maddeler koklatarak uyandırmaya çalışmayın.

Nöbet esnasında ilaç vermeye çalışmayın, Doktorunuzun önerileri dışında kendi kendinize nöbetin geçmesine yönelik bir şey yapmayın.

Unutulmamalıdır ki tehlikeli görünümüne rağmen Epilepsi nöbeti öldürücü değildir.