Eritrosit içi Folat (RBC Folat) Testi Nedir, Neden Yapılır ?

Eritrosit içi Folat (RBC Folat) serum gibi Folik asit eksikliği bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.

Normal koşullarda, serum Folik asit konsantrasyonu ile dokulardaki Folik asit konsantrasyonu arasında çoğu zaman uyum bulunur.

Ancak, serum Folik asit konsantrasyonu diyet ile belirgin şekilde dalgalanma gösterdiğinden ve özellikle de uzun süreli yetersizlik sonrasında yapılan tedavinin hemen sonrasında serum ve doku konsantrasyonları arasında dengesizlik meydana geldiğinden, dokulardaki Folik asit durumunu değerlendirmek amacıyla Eritrosit içi Folik asit ölçümüne ihtiyaç duyulabilir.

Eritrosit içi Folat (RBC Folat) Testi Nedir ?

Serum ile karşılaştırıldığında, Eritrosit içi Folik asit konsantrasyonu, dokuların orta-uzun vadeli Folik asit yoğunluğu ile çok daha iyi korelasyon gösterir.

Demir eksikliği, henüz bilinmeyen bir mekanizmayla serum Folik asit konsantrasyonu düşüklüğüne neden olabilmekte ancak Eritrosit içi konsantrasyonunu çok fazla etkilememektedir.

Vit B12 eksikliğinde ise serum Folik asit konsantrasyonu yüksek olabildiği halde, Eritrosit içi konsantrasyon düşük bulunabilmektedir.

Bu nedenlerle vücudun Folik asit dengesinin değerlendirilmesi amacıyla Eritrosit konsantrasyonunun ölçülmesi veya serum testi ile kombine olarak uygulanması daha yararlıdır.

RBC Folat Testi Neden Yapılır ?

Dokuların orta-uzun vadeli Folik asit durumunu değerlendirmek için yapılır.

Serum ve eritrosit içi Folik asit konsantrasyonlarını etkileyen bazı durumlar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

 

 

Numune:

EDTA’lı tüpe (mor kapaklı tüp) alınan tam kan örneği.

Referans Aralığı:

120 – 860 ng/mL.