Esbach Deneyi Nedir, Nasıl Yapılır, Esbach Yöntemi ile İdrarda Albümin Tayini

Esbach Metodu (Deneyi) idrardaki Albümin miktarını ölçmek için uzun yıllardır kullanılan eski ama yeterli derecede güvenilir ve basit bir Protein ölçüm metodudur.

Metod Albüminometre adı verilen bir tüpte, idrara eklenen Esbach ayıracı (Sitrik asit ve Pikrik asit) ile Albümin’in çökmesi esasına dayanır.

Çöken kısım tüpün skalasından faydalanılarak bulunur ve sonuç gr/L olarak rapor edilir.

Bugün birçok laboratuvarda halen basit ve güvenilir olması nedeniyle kullanılmaktadır.

Esbach Yöntemi ile İdrarda Albümin Tayini Nasıl Yapılır ?

Önce idrarın yeterince Asidik olup olmadığı kontrol edilir çünkü Alkaliyse sonuçlar yanlış ölçülebilir.

İdrar pH’ı en az 7 ve altında olmalıdır, gerekliyse % 10’luk Asetik asit katarak Asidifiye edilir.

Ayrıca idrar Dansitesi de çok fazla olmamalıdır. Dansitesi 1010 ve altında olmalıdır. Üstündeyse hatalı sonuçlar verebilir.

1010 ve üstü Dansite’de idrara Distile su katılarak Dansite düşürülür ve sonuç okunurken bu Dilüsyon faktörü ile de çarpılır.

 

 

Tüpün U işaretine kadar İdrar, R işaretine kadar Esbach ayıracı doldurulur.

Tüpün ağzı kapatılarak nazikçe 5-6 kez tam altüst edilir ve böylece iyice karışması sağlanır.

Tüp karanlık bir ortamda ağzı kapalı ve dik konumda 24 saat saklanır.

Tüpte 0.5 ile 12 arasında işaretli sayılar vardır.

Tam 24 saat sonra çöken kısım varsa bu sayılara tekabül eden kısımdan okunur.

Sonuç gr/L Albümin olarak verilir.

Bu yöntemle Albümin’den başka Kreatinin, Resin ve diğer asitler de çöker ama yine de genellikle sağlıklı bilgi vermesini engelleyecek kadar sorun teşkil etmez.

Esbach Ayıracı Hazırlama :

10 gr Pikrik asit + 20 gr Sitrik asit 1000 cc Distile suya tamamlanır.

Bunu yaparken Asitler suya yavaş yavaş katılır yoksa köpürme ve sıçrama olabilir.

Bununla beraber ticari hazır Esbach ayıraçları satılmaktadır, hazır alın, uğraşmayın.