ESR (Sedimantasyon) Testi Nedir, Yüksekliği Nedenleri ?

Eritrosit Sedimantasyon Hızı, ESR veya kısaca Sedimentasyon özellikle enflamatuvar hastalıkların teşhisi ve tedaviye alınan cevabın izlenmesi, bazı infeksiyonlar, romatizmal hastalıklar ve malign durumların tanısında kullanılan spesifik olmayan bir testtir.

Laboratuvar Dünyasında en fazla istenen testlerin başında gelir.

Genellikle akut faz yanıtını değerlendirmede kullanılır.

İnflamasyon sonrası vücut genellikle ilk birkaç saatte nötrofillerde sayıca artma ve ateşin yükselmesi ile yanıt vermeye başlar.

Karaciğer akut faz reaktanları denen ;

Fibrinojen

Lipoprotein

Ferritin

Kompleman

Serüloplazmin

Alfa 2 Makroglobulin

Plazminojen

Alfa 1 Antitripsin

Amiloid A proteini ve CRP gibi proteinleri sentezler.

ESR (Sedimantasyon) Testi Nedir ?

Sedimentasyon hızında artma da tıpkı bu proteinlerde artma gibi inflamasyon göstergesidir. Eritrositlerin bu çökme hızını en çok kandaki Fibrinojen düzeyi, bir miktarda Globulin dediğimiz proteinlerin düzeyi etkiler.

Kanda bu proteinler artarsa normalde negatif yükleri (zeta potansiyel) nedeniyle birbirinden ayrı durmaya eğilimli olan Eritrositler kümeleşmeye başlar (Rulo formasyonu) ve çökme hızı da daha da ağırlaştıklarından dolayı artar.

Sedimantasyon ile CRP Arasındaki Fark Nedir ?

İnfeksiyonlarda ESR artar ama CRP, ateş ve lökositoz daha değerlidir.

ESR yükselmesi hem geç başlar (1 gün sonra), hem de geç düzelir.

Oysa CRP bir akut faz reaktanı olarak hem daha erken (4-6 saat) Karaciğerde sentezlenir, hem de 2-3 gün içinde en yüksek seviyelere ulaşır.

Üstelik ESR’ye göre çok daha fazla (100-1000 kat) arttığından inflamasyon ve infeksiyonlarda daha değerli bir markerdır.

Romatizmal hastalıklarda da artar ama spesifik değildir.

ESR (Sedimantasyon) Yüksekliği Nedenleri ?

Polimiyaljiya Romatika ve Temporal Arterit vakalarında aşırı yüksek ESR (>100 gibi) değerleri oluştuğundan bu iki hastalığı düşünmede çok yararlı olabilir.

Testin oda ısısından yüksek sıcaklıkta çalışılması

Hiperfibrinojenemi (çok artar)

Multiple Myeloma (çok artar)

Lösemiler (çok artar)

Hodgkin Lenfoma (çok artar)

Buzdolabında bekletilmiş kanın oda ısısına gelmeden çalışılması

Romatizmal hastalıklar

Kollajenozlar

Anemiler 

Gut Artriti

Romatoid Artrit (çok artar)

Akut Romatizmal Ateş

Sistemik Lupus Eritematozus

İlaçlar (Dekstran, Metildopa, Heparin, Metserjid, Doğum kontrol hapları, Penisilamin, Prokainamid, Teofilin, Vitamin A..)

Kanserler (Böbrek, Kolon, Meme ve Karaciğer tümörleri)

Gebelik (Fibrinojen yüksek çünkü)

Hipoalbüminemi

İnfeksiyonlar (Bakteriyel Endokardit, Pnömöni, Tüberküloz, Sifiliz, Otitis medya…)

Hipo-Hipertiroidizm

Makrositoz

Nefritler

Menstruasyon

Toksemi

Travma

Ağır Metal zehirlenmesi

Myokard İnfarktüsü

Doku nekrozları

Pulmoner Emboli başlıca ESR yüksekliği nedenleridir.

ESR (Sedimantasyon) Düşüklüğü Nedenleri ?

Kanda artmış safra asitleri, fosfolipidler, kortikosteroidler, glukoz, albümin varlığı

Konjestif Kalp Yetersizliği

İlaçlar (ACTH, Kortizon, Etambutol, NSAID, Kinin, Salisilat)

Polisitemi

Hipofibrinojenemi

Yenidoğanlar

Orak Hücreli Anemi (kümeleşme az)

Sferositoz (kümeleşme az)

Mikrositoz

Lökositoz

Oda ısısında 4 saatten fazla beklemiş kan

Pıhtılaşmış kan başlıca düşük ESR nedenleridir.

Numune :

Sitralı tüpe alınan kan en fazla 4 saat içinde (Buzdolabında 4C de ise maksimum 6 saat) çalışılmalıdır.

EDTA’lı tüpte olur ama Heparinli tüpe alınan kandan çalışılmaz.

Kanda soğuk aglitüninler varsa oda ısısında değil 37 C’de ölçüm yapılmalıdır.

Sedimantasyon Referans Değerleri :

Westergren yöntemine göre;

50 yaş altı Erkek: 15 mm/saat, Kadın: 20 mm/saat

50 yaş üstü  Erkek: 20 mm/saat, Kadın: 30 mm/saat

Konu ile ilgili açıklamalı videomuzu da aşağıdan izleyebilirsiniz;