Etosüksimid Testi Nedir, Neden Yapılır ?

Etosüksimid Epilepsi tedavisinde kullanılan bir ilaçtır ve testi ilacın hedeflenen tedavi edici kan kan konsantrasyonuna ulaşıp ulaşmadığının izlenmesi ve toksite olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.

Nöbet yani Epilepsi, Beyinde bulunan nöronların, anormal elektriksel deşarjı sonucunda aniden ortaya çıkan, tekrarlayan kasılmalarla karakterize bir hastalıktır.

Bilinç kaybına sebep olmayan parsiyel nöbetlere “Basit parsiyel nöbet”, bilinç bozukluğuna sebep olan parsiyel nöbetlere ise “Kompleks parsiyel nöbet” adı verilir.

Generalize nöbetler ise sergiledikleri klinik tabloya göre, Absence (petit mal) nöbetler, Atipik absence’lar, Miyoklonik nöbetler, Tonik-klonik (grand mal) nöbetler ve Tonik, Klonik veya Atonik nöbetler olarak sınıflandırılır.

Etosüksimid Testi Nedir ?

Etosüksimid, Valproik asit ve Klonazepam Absence veya Petit mal olarak adlandırılan nöbetlerin tedavisinde kullanılan başlıca ilaçlardır.

Etosüksimit, gastrointestinal sistemden tamamen emilerek 1-7 saat içinde pik plazma konsantrasyonuna ulaşır.

% 10-20 kadarı değişmeksizin idrarla atılırken, büyük kısmı Karaciğerde metabolize edilir.

Yarılanma süresi 40-50 saat kadardır.

Yalnızca çok küçük bir kısmı plazma proteinlerine bağlanır.

Etosüksimid Testi Neden Yapılır ?

Terapötik aralık 40-100 µg/mL arası olarak kabul edilir.

Plazma konsantrasyonunun 100 µg/mL’yi aşmasıyla birlikte toksik etkiler ortaya çıkmaya başlayabildiğinden, terapötik aralığı üst sınırını 75 µg/mL olarak kabul edenler de vardır.

Toksik dozlarda, bulantı, kusma, iştahsızlık, merkezi sinir sistemi ve solunum depresyonu gibi sorunlara sebep olur.

Plazma konsantrasyonunun 150 µg/mL’yi aşması halinde, toksik etkiler ciddi boyutlara ulaşabildiğinde, bu konsantrasyonun üzerindeki değerler panik değer olarak kabul edilir.

Numune:

Serum.

İlacını düzenli bir şekilde kullanan hastalarda plazma seviyesi oldukça kararlı bir seyir gösterir.

Bu nedenle numunenin alınma saatinin çok kritik olmadığı düşünülür.

Ancak yine de numunenin ilacın alınması gereken saatte, ilaçtan önce alınmasında yarar vardır. Hastanın son ilaç kullanma zamanı ve dozu belirtilmelidir.

Referans Aralığı:

Terapotik düzey : 40-100 ug/ml