Faktör VIII (8) Testi Nedir, Neden İstenir ?

Faktör VIII (Antihemofilik Faktör) başlıca APTT’nin uzamasına yol açan sebeplerin araştırılması ve Hemofili A olasılığının araştırılması amacıyla kullanılır.

Faktör VIII, Karaciğer’e ek olarak, vasküler, glomerüler ve tübüler epitel hücrelerinde de sentez edilen, glikoprotein yapısında bir moleküldür.

Koagülasyon şelalesinin İntrensek yolunda yer alır. Dolaşımda von Willebrand faktör’e (vWF) bağlı olarak stabil bir kompleks halinde dolaşır.

Plazma yarılanma ömrü 9-18 saat arasında değişir.

Kısmen Karaciğer’de üretilen bir protein olmasına rağmen, plazma Faktör VIII aktivitesi, Karaciğer hastalıklarından etkilenmez.

Aktivasyonu Trombin tarafından gerçekleştirilir.

Faktör VIII Ne İşe Yarar ?

Faktör X’un aktivasyonunda rol oynar. Faktör Xa ise Faktör Va ile birlikte Protrombin’in Trombin’e dönüşmesini sağlar.

Görüldüğü gibi Faktör VIII başlangıçta Trombin tarafından aktive edilmiş olduğu halde, dahil olduğu aktivasyon sürecinin sonunda Trombin’in üretimini hızlandırmış olur.

vWF’den ayrılarak aktif hale geçen Faktör VIII, Aktive Protein C ve Faktör IXa tarafından proteolitik olarak inaktive edilir ve dolaşımdan uzaklaştırılır.

 

 

Faktör VIII eksikliğinin sebep olduğu hastalık tablosu Hemofili A olarak adlandırılır.

Hemofili A Nedir ?

Hemofili A en sık rastlanan Herediter Kanama Bozukluğu‘dur.

Hastalık resesif, cinsiyete bağlı bir geçiş gösterir. Erkekler hasta, Kadınlar taşıyıcı olur.

Görülme sıklığı 1/5.000 – 1/10.000 civarındadır.

Hastalığın oluşturduğu klinik tablo FIX eksikliği ile aynıdır.

Hastalıktan etkilenen bireylerde, Hematüri, Gastrointestinal sistem kanaması, derin doku kanaması, Kas içi kanama, Müköz membran kanaması, İntrakranial Kanama, Posttravmatik ve Cerrahi girişim sonrası kanama ve Eklem içi kanama görülebilir.

Klinik belirtilerin şiddeti APTT testindeki uzama ile korelasyon gösterir.

F VIII Aktivitesi Düşüklüğü Nedenleri :

Klinik olarak Faktör VIII eksikliği, plazmadaki Faktör VIII aktivite düzeyine göre ağır (< % 1), orta (% 1-5), ve hafif (> % 5) olmak üzere derecelere ayrılır.

Hastalarda APTT uzun, PT ve TT normal sınırlarda bulunur.

Hemofili A

Von Willebrand Hastalığı

FVIII’e karşı spesifik antikorların varlığı ve

Dissemine İntravasküler Koagülasyon (DIC) de F VIII aktivitesi düşük bulunur.

F VIII Aktivitesi Yüksekliği Nedenleri : 

Faktör VIII bir Akut Faz Reaktan’ı olduğundan, 

İnflamatuar olaylar

Şiddetli Egzersiz

Stres sonrasında normalin 2-3 katına varan aktivite artışları görülür.

Estrojen Kullanımı

Gebeliğin son 3 ayı

Karaciğer Hastalığı

Diabet de aktivitenin yüksek bulunmasına neden olur.

Numune :

Sitratlı Tüpe (Mavi kapaklı tüp) alınan kandan elde edilen plazma örneği kullanılır.

Numune alındıktan sonra santrifüj edilerek, Hemoliz edilmeden plazma hemen ayrılmalı, plastik tüp içinde ve soğuk ortamda gönderilmelidir.

Kesinlikle cam tüp kullanılmamalıdır.

Referans Aralığı :

Normal aktivitenin % 50 – 150’si.

Diğer bazı Koagülasyon faktörlerinin aksine zamanında veya prematüre olarak Doğan Bebeklerde Faktör VIII aktivitesi normal sınırlar içinde ve hatta bazen yüksek bulunabilir.

 

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !