Faktör VIII İnhibitörü Testi Nedir, Neden Yapılır ?

Faktör VIII İnhibitörü testi Faktör VIII aktivitesi düşüklüğünün, “gerçekten üretim defektine mi, yoksa bu faktöre karşı üretilen inhibe edici antikorlara mı bağlı” olduğunun ayırt edilmesi amacıyla kullanılır.

Faktör VIII inhibitörü tespit edilen vakaların büyük çoğunluğu, Faktör replasman tedavisi uygulanan Hemofili A hastalarıdır.

Hemofili A Nedir ?

Faktör VIII’in konjenital eksikliğine bağlı olarak gelişen bir hastalıktır. Yaşamın sonraki dönemlerinde Faktör VIII inhibitörlerinin sebep olduğu edinsel Hemofili A, konjenital hastalıkta olduğu gibi, bazen de çok daha şiddetli kanamalara yol açar.

Hemofili A Belirtileri Nelerdir ?

Klinik tablo konjenital ve edinsel Hemofili A vakalarında bazı farklılıklar gösterir.

Erken yaşlarda teşhis edilen konjenital Hemofililerde Eklem içi kanama en sık rastlanan klinik bulgulardan biri olduğu halde, çoğunlukla ileri yaşlarda ortaya çıkan, inhibitör varlığına bağlı Hemofili’lerde, purpura ve yumuşak doku kanamaları çok daha sık görülür.

Faktör VIII İnhibitörü Testi Nedir ?

Faktör VIII inhibitörlerinin sebep olduğu, sonradan ortaya çıkan Hemofili vakalarında ilk dikkati çeken bulgu, PT test sonucu normal sınırlar içindeyken aPTT’de uzama olmasıdır.

APTT uzamasının başka bir sebebe bağlı olup olmadığının belirlenmesi amacı ile ilk kademede hastanın plazmasını sağlıklı bir şahsın plazması ile karıştırma deneyi yapılır.

Bu çalışma sonunda aPTT’nin normal sınırlara dönmesi, olayın sebebinin faktör eksikliği olduğunu düşündürür.

Sorun inhibitör varlığından kaynaklanıyorsa, karıştırma deneyi sonunda aPTT normal sınırlara dönmez.

APTT uzamasının inhibitör varlığı ile ilişkili olduğunu gösteren neticelerin elde edilmesi halinde öncelikle Heparin kontaminasyonu ve Lupus Antikoagülan bulunma olasılıklarının değerlendirilmesi önerilir.

Bu olasılıklar da ekarte edildikten sonra yapılan Faktör VIII aktivitesi ölçüm sonucunun da düşük bulunması halinde, bu kez normal plazma ile karıştırma sonrasında Faktör VIII çalışması tekrarlanır.

Bu çalışma sonunda Faktör VIII aktivitesinin yine düşük bulunması, bu faktöre yönelik bir inhibitörün bulunduğunu gösterir.

Faktör VIII İnhibitörü Testi Neden Yapılır ?

Hemofili araştırması sırasındaki Faktör VIII aktivitesi düşüklüğünün, “üretim defektine mi, yoksa bu faktöre karşı üretilen antikorlara mı bağlı” olduğunun ayırt edilmesi amacıyla yapılır.

Numune :

Sitratlı tüpe (Mavi kapaklı tüp) alınan kandan elde edilen plazma örneği kullanılır.

Numune alındıktan sonra santrifüj edilerek, Hemoliz edilmeden plazma hemen ayrılmalı, plastik tüp içinde ve soğuk ortamda gönderilmelidir.

Kesinlikle cam tüp kullanılmamalıdır.

Referans Aralığı :

0 – 1 Bethesda ünitesi.

 

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !