Faktör X Testi Nedir, Neden Yapılır ?

Faktör X testi başlıca olarak Faktör X eksikliği olasılığının araştırılmasında, bazal Protrombin Zamanı uzun olan Antifosfolipit sendromlu hastalarda protrombin zamanına alternatif bir test olarak kullanılır.

Faktör X Testi Nedir ?

Faktör X, K vitaminine bağımlı olarak Karaciğer‘de üretilen bir proteindir.

Plazma yarılanma ömrü 40-45 saat kadardır.

Koagülasyon şelalesinde, Ekstrensek ve İntrensek yolların birleştiği noktada bulunur.

Faktör Xa, bir protrombin molekülünü iki noktada bölerek aktif Trombin’in açığa çıkmasını sağlar. FVa, Fosfolipitler ve Kalsiyum iyonları bu dönüşümü hızlandırır.

Kalıtsal Faktör X eksikliği çok nadir (1:500,000) görülen bir durumdur.

Otozomal, tam olmayan Resesif geçiş gösterir.

Klinik olarak yumuşak dokularda Hematom oluşumu, gastrointestinal sistem kanaması, Menoraji, Hematüri ve yenidoğanda Umbilikal Kord kanamasına neden olur.

Eklem içi kanama, Peteşi ve Serebral kanama daha seyrek görülür.

Edinsel Faktör X eksiklikleri’ne,

Ağır Karaciğer hastalıkları

Primer Sistemik Amiloidoz

Oral Antikoagülan kullanımı ve

K vitamini eksikliğinde rastlanabilir.

Kalıtsal veya sonradan oluşan Faktör X eksikliklerinde PT ve aPTT beraberce uzamış bulunur. TT ise normal‘dir.

Faktör X Testi Neden Yapılır ?

Antifosfolipit antikorlarının bazal Protrombin Zamanını uzatması, bu testin Oral Antikoagülan tedavisinin etkinliğini izlemede güvenilir bir parametre olarak kullanılmasına müsaade etmez.

Böyle bir durumda alternatif takip testi olarak, K vitaminine bağımlı olarak üretilen ancak aktivasyonu için fosfolipitlere bağımlı olmayan Faktör X ölçümü kullanılabilir.

Değerlendirme :

Konjenital Faktör X eksikliklerinde, aktivite çok düşük seviyede bulunur.

Edinsel yetersizliklerde de klinik tablo ile uyumlu derecede düşük aktivite düzeyleri ölçülür.

Numune:

Sitratlı tüpe (Mavi kapaklı tüp) alınan kandan elde edilen plazma örneği kullanılır.

Numune alındıktan sonra santrifüj edilerek, Hemoliz edilmeden plazma hemen ayrılmalı, plastik tüp içinde ve soğuk ortamda gönderilmelidir.

Kesinlikle cam tüp kullanılmamalıdır.

Amaç bazal aktivitenin ölçümü ise, Kumadin ve türevi antikoagülanları kullanan hastalarda 2 hafta, Heparin tedavisinde ise 2 gün önce tedavi kesilmelidir.

Referans Aralığı:

Normal aktivitenin % 50–150’si.