FDP (Fibrin Yıkım Ürünleri) Testi Nedir, FYÜ Yüksekliği

FDP (Fibrin Yıkım Ürünleri) testi pıhtı parçalayan sistemin (Fibrinolitik sistem) düzgün çalışıp çalışmadığını görmek için istenir.

Pıhtılaşma sistem hastalıkları ve ağır bir durum olan “Yaygın Damar İçi Pıhtılaşması” (DIC, Disseminated Intravascular Coagulation) teşhisinde de kullanılır.

Fibrin Yıkım Ürünleri Nedir ?

Fibrin Yıkım Ürünleri bir pıhtının parçalanması sırasında Fibrin’den açığa çıkan maddelerdir.

FYÜ (Fibrin Yıkım Ürünleri) Yüksekliği :

Gebelerde Plasentanın Ayrılması (Abruptio Plasenta)

Yanıklar

Doğumsal Kalp Hastalıkları

Yaygın Damar İçi Pıhtılaşma (Disseminated Intravascular Coagulation, DIC)

Hipoksi (Oksijensiz kalma)

Enfeksiyon hastalıkları

Uterus içi Bebek ölümü

Lösemi

Karaciğer hastalıkları

Siroz

Gebelik Toksikozu (Preeklampsi)

Yeni yapılmış kan nakli

Kalp Akciğer aleti kullanılarak yapılmış ameliyatlardan sonra

Böbrek Yetmezliği

Sepsis

Tromboembolik ataklar

Transplant reddi

Transfüzyon reaksiyonları başlıca FDP yüksekliği yapan nedenlerdir.

Numune :

Sitratlı Plazma

Referans Değerler :

0-10 mcg/mL