Fenobarbital Testi Nedir ?

Fenobarbital testi, Epilepsi tedavisinde kullanılan bu ilacın hedeflenen tedavi edici kan kan konsantrasyonuna ulaşıp ulaşmadığının izlenmesi ve toksisite olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.

Günümüzde kullanılmakta olan en eski antikonvülsan ilaçtır.

Sedatif ve Hipnotik özellikleri de bulunmakla birlikte günümüzde bu etkileri için kullanılmamakta, bu amaçla daha çok Benzodiazepinler tercih edilmektedir.

Fenobarbital Ne İçin Kullanılır ?

Fenobarbital, generalize ve parsiyel epilepsilerin kontrolünde kullanılan genel merkezi sinir sistemi baskılayıcısıdır. İhtiyaca göre sıklıkla Fenitoin ve Valproik asit ile birlikte kullanılır.

Yetişkinlerde günlük kullanım dozu 60-300 mg arasında değişir. Çocuklarda kg başına 3-6 mg/gün dozunda kullanılır. Emilimi yavaş ancak tamdır.

Kanda yaklaşık % 50 oranında Proteinlere bağlı olarak dolaşır. Plazma yarılanma ömrü 96 saat civarındadır.

Terapötik dozlarda ilk 2-3 hafta içinde sedatif etkisi belirgindir. Ancak daha sonra, zaman içinde kaybolur.

Değerlendirme:

Terapötik aralık çocuklarda 15-30 µg/mL, yetişkinlerde 20-40 µg/mL arası olarak kabul edilir. Plazma konsantrasyonunun 40 µg/mL’yi aşmasıyla birlikte toksik etkiler ortaya çıkmaya başlar.

Yüksek kan seviyelerine neden olan dozlarda merkezi sinir sistemi baskılanması ve solunum fonksiyonunda yavaşlama görülür.

40 µg/ml’yi aşan konsantrasyonlarda ataksi, nistagmus, bitkinlik, dikkat kaybı görülür.

60 µg/ml üzerindeki konsantrasyonlarda bu bulgular çok daha belirgin hale gelir.

100 µg/ml üzeri konsantrasyonlar hayati tehdit yaratır. Suni solunum desteği uygulanamazsa ölümler genellikle solunum durmasına bağlı olarak meydana gelir.

Numune:

Serum (kırmızı veya sarı kapaklı tüp).

Numunenin her zaman aynı zamanda alınması tavsiye edilir.

Yarılanma ömrünün uzun olması nedeniyle numune alma zamanı diğer ilaçların çoğunda olduğu kadar önem taşımasa da numunenin ilacın alınması gereken saatte, ilaçtan önce alınmasında yarar vardır.

Referans Aralığı (ug/ml) :

Terapotik düzey : 20-40

Toksik : >40

Panik değer: >60