Ferritin Nedir, Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri ?

Ferritin testi başlıca olarak Anemi (Kansızlık, özellikle de Demir Eksikliği Anemisi) tanısında ve tedavi takibinde istenir.

Demir fazlalığı durumlarında da  (Hemokromatoz, Hemosiderozis, oral-IV Demir tedavisi, inflamatuvar hastalıklar, Alkolizm, Karaciğer hastalıkları, Lösemi..) kullanılır.

Bu test çok sık kullanılır.

Ferritin Nedir ?

Apoferritin denen bir protein ile iki değerlikli Demir’in (Fe +2) birleşmesiyle oluşan yapıya Ferritin denir. Vücuttaki toplam Demir depolarının en güvenilir göstergesi‘dir.

En fazla Karaciğer, Dalak, Kemik iliği ve Kas’larda bulunur.

Serumda çok az bulunur.

 

Kemik iliğinin aspirasyonla incelenmesi ise Demir Eksikliği Anemisi’nde altın standart testtir ama yapılması zordur.

Demir Eksikliği Anemisi tanısında Ferritin, Fe ve TDBK’ne göre hem çok daha duyarlı hem de spesifik’tir.

Anemi gelişmeden önce Ferritin seviyeleri düşmeye başlar.

Ferritin Düşüklüğü Nedenleri ?

Kronik Kanamalar

Antitiroid İlaçlar (Metimazol)

Askorbik asit alımı

Demir Eksikliği Anemisi ve

Aplastik Anemi’de düşer.

Ferritin <10 ng/mL ise genellikle altta Demir Eksikliği Anemisi vardır.

Ferritin Yüksekliği Nedenleri ?

Kemik İliği Tümörleri

Böbrek hastalıkları

Karaciğer hastalıkları

Kronik hastalıklar

Ferritin > 400 ng/mL ise Demir fazlalığı durumları ;

Hemokromatoz

Hemosiderozis

Oral-IV Demir tedavisi

İnflamatuvar hastalıklar

Alkolizm

Lösemiler

Kanserler (Hodgkin hastalığı, Meme kanseri, Lenfomalar..)

Böbrek yetmezliği

Hipertiroidizm

Megaloblastik anemi

Sideroblastik anemi

Hemolitik anemi ve

Talasemi düşünülür.

Son 3 gün Radyoterapi alma

Doğum Kontrol hapları

Fazla Et yeme ve

Teofilin alma ile de yükselir.

Numunede Hemoliz varsa yüksek bulunur.

Burada en önemli nokta Ferritin’in bir Akut Faz Reaktanı olduğunun unutulmamasıdır. Yani her inflamasyonlu durumlarda (Romatoid Artrit, Lupus, Romatizmal hastalıklar vs), birçok Kanserde, Kronik infeksiyonlarda, Karaciğer hastalıkları ve Otoimmün hastalıklarda Ferritin de yükseleceğinden bu gibi hallerde yükselmiş Ferritin düzeylerinin her zaman Demir yüksekliği durumlarını göstermediğidir.

Yani inflamasyona bağlı Ferritin yükselmesi de eğer o sırada inflamasyon varsa tanıda dikkate alınmalıdır.

Örneğin ;

Hastanın Anemisi var Hb düzeyi 10 g/dl ama Ferritin bakıldı normalde eğer Demir eksikliği anemisi varsa Ferritin’in düşük olması lazım ama tersine Ferritin normal hatta yüksekse bu duruma üstte saydığımız aynı anda var olan inflamasyon durumları neden olur.

Numune :

Serum’da çalışılır.

Hemoliz olmamalıdır, açlık gerekmez.

Referans Değerler :

Ortalama olarak;

Erkeklerde : 20 – 250 ng/mL
Kadınlarda : 10 – 120 ng/mL
Çocuklarda : 7 – 140 ng/mL