Fibronektin Testi Nedir, Yapısı ve Görevi Nedir ?

Fibronektin Preterm Doğum riskinin değerlendirilmesi, Travmalar gibi durumlarda istenebilirse de hemen hemen hiç kullanılmayan bir testtir.

Fibronektin, Ekstrasellüler matriks proteini’dir. Hücre adhezyonu, büyümesi, migrasyonu ve diferansiasyonunda rol oynar.

Fibronektin Nedir ?

Hücrelerin birbiri ile etkileşimi, Pıhtı retraksiyonu, Yara iyileşmesi ve Embriyonik gelişmede büyük önemi vardır.

Endotel hücreleri, Makrofajlar, Sinoviositler ve Hepatositler tarafından sentez edilir.

Yaralanmalarda, yaralanan bölgede Fibrinle birlikte Fibronektin de birikir. Oluşan kan pıhtısı kanamanın devamını engeller ve zedelenen dokunun korunmasını sağlar.

İyileşme süreci ilerledikçe, Fibroblast ve Makrofaj‘lar bir yandan protein kalıntılarını ortadan kaldırırken, diğer yandan bölgenin yeniden şekillenmesini ve yeni bir matriksin oluşmasını sağlamak amacıyla Fibronektin sentezler.

Fibronektin Yapısı ve Görevi Nedir ?

Fibronektin fragmanları yara kontraksiyonunu sağlayarak yara iyileşmesini hızlandırır.

Preterm Doğum riskinin değerlendirilmesi amacıyla Servikal ve Vaginal sekresyonlardan ölçülen Fetal Fibronektin, antijenik yapı itibarıyla plazmada bulunan Fibronektin’den farklıdır.

Doğumun başlamasıyla birlikte, Plasenta ile Uterus arasındaki hücresel adhezyon bozulmaya başlarken, aynı anda Servikal ve Vajinal sekresyonlardaki Fetal Fibronektin konsantrasyonu da artmaya başlar.

Dolayısıyla Servikal ve Vajinal sekresyonlardaki Fetal Fibronektin konsantrasyonunun yüksek bulunması, Doğum sürecinin başlamakta olduğunun bir işareti olarak kabul edilir.

Fibronektin Düşüklüğü Nedenleri :

Protein kaybına sebep olan Koagülopatiler

Travmalar

Vasküler kollaps

Splenomegali’de plazma fibronektin konsantrasyonu düşük bulunabilir.

Fibronektin konsantrasyonundaki bu düşüklük, Fibronektinin diğer serum proteinleri, immun kompleksler ve Trombositler tarafından sekestrasyonu ile ilişkili olabilir.

Fibronektinin pozitif Akut Faz Reaktanı olup olmadığı konusunda fikir birliği yoktur.

Şiddetli Enfeksiyonlarda da konsantrasyonu düşük bulunur.

Numune :

EDTA’lı plazma (Mor kapaklı tüp), Mayi (jelsiz düz tüp).

Referans Aralığı :

Serum.

0.05 – 0.50 g/L.