FSH (Folikül Stimülan Hormon) Testi Nedir, Neden Yapılır, Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri

FSH testi hipotalamus, hipofiz ve gonodal (testis ve over) sistemin değerlendirilmesinde kullanılır. Özellikle primer ve sekonder over yetmezliğinin ayırıcı tanısında kıymetlidir.

FSH, LH ile birlikte ön hipofizden salgılanır. Gonadların (testis ve over) fonksiyonlarını düzenler.

Dolaşımdaki steroid hormonlar tarafından salgılanması düzenlenir. Kadınlarda menstrüel siklusu düzenlerken, erkeklerde sperm olgunlaşmasında rol alır.

Serum düzeyinin arttığı durumlar;

Primer gonad yetmezliği, ovaryan veya testiküler agenez, Klinefelter sendromu, Reifenstein sendromu, kastrasyon, alkolizm, menapoz, orşitler, gonadotropin sentezleyen pituiter tümörler.

Serum düzeyinin azaldığı durumlar;

Anterior pitüiter hipofonksiyon, hipotalamik hastalıklar, hamilelik, anoreksia nervoza, polikistik over hastalığı, hemokromatoz, orak hücreli anemi, şiddetli hastalıklar, hiperprolaktinemi.

Numune:

Serum.

Referans Değerler:

Erkekler: Puberte öncesi: <3 IU/L Erişkinler: 1-13 IU/L

Kadınlar: Puberte öncesi: <3 IU/L Folliküler faz: 2-12 IU/L Midsiklus: 4-36 IU/L Luteal faz: 1-9 IU/L Postmenapoz:30-120 IU/L

 

 

Bir Cevap Yazın

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !
%d blogcu bunu beğendi: