FSH Nedir, Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri ?

FSH (Folikül Stimülan Hormon) testi Hipotalamus, Hipofiz ve Gonodal (Testis ve Over) sistemin değerlendirilmesinde kullanılır.

Özellikle Primer ve Sekonder Over Yetmezliği ayırıcı tanısında kıymetlidir.

FSH Nedir ?

FSH, LH ile birlikte ön Hipofizden salgılanan bir hormondur. Gonadların (Testis ve Over) fonksiyonlarını düzenler.

Dolaşımdaki Steroid hormonlar tarafından salgılanması düzenlenir. Kadınlarda Menstrüel siklusu düzenlerken, Erkeklerde Sperm olgunlaşmasında rol alır.

FSH Yüksekliği Nedenleri :

Primer Gonad Yetmezliği

Ovaryan veya Testiküler Agenez

Klinefelter Sendromu

Reifenstein Sendromu

Kastrasyon

Alkolizm

Menopoz

Orşit

Gonadotropin sentezleyen Hipofiz Tümörleri başlıca yükseklik nedenleridir.

FSH Düşüklüğü Nedenleri :

Anterior Hipofiz Hipofonksiyon

Hipotalamik hastalıklar

Hamilelik

Anoreksia Nervoza

Polikistik Over Hastalığı

Hemokromatoz

Orak Hücreli Anemi

Şiddetli Hastalıklar

Hiperprolaktinemi başlıca düşüklük nedenleridir.

Numune :

Serum.

Referans Değerler :

Erkekler

Puberte öncesi : < 3 IU/L

Erişkinler : 1-13 IU/L

Kadınlar

Puberte öncesi : < 3 IU/L

Folliküler faz : 2-12 IU/L

Midsiklus : 4-36 IU/L

Luteal faz : 1-9 IU/L

Postmenopoz : 30-120 IU/L