FT3 (Serbest T3) Nedir, Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri ?

FT3 (Serbest T3) testi başlıca Hipotiroidi – Hipertiroidi, Graves, Hashimato gibi hastalıkların tanısında kullanılır.

Özellikle Tiroid bezinin normal çalışıp çalışmadığını görmek ve ilaç tedavisinin etkinliğini izlemede kullanılır.

FT3 (Serbest T3) Nedir ?

FT3, T3 hormonunun aktif formudur. Total T3’ün yaklaşık % 0.2-0.5’i Serbest T3 dür.

FT3 ölçümleri bağlayıcı protein konsantrasyonları ve bağlanma özelliklerinden etkilenmediği için avantajlıdır.

Tiroid dışı hastalıkların varlığında düşük FT3 düzeyleri non-spesifik’tir.

Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde; Ötiroid (sağlıklı), Hipotiroidi ve Hipertiroidi durumlarını ayırmada kullanılır.

Hipertiroidizm durumlarda seviyeleri yükselir, Hipotiroidizm’de seviyeleri düşer.

FT3 (Serbest T3) Yüksekliği Nedenleri ;

Yetersiz İyot alımı

Struma Ovari

Primer Hipertiroidizm

Multinodüler Guatr

Toksit Nodüler Guatr

Postpartum Tiroidit

Subakut Tiroidit

T3 Toksikozu ve bazı İlaçlar da yükseklik nedeni olabilir.

FT3 (Serbest T3) Düşüklüğü Nedenleri ;

Bazı ilaçlar

Hamilelik 

İyot yetersizliği

Tiroitle ilgili kronik hastalıklar (Primer Hipotiroidi)

Kronik hastalık nedeniyle uzun süreli Hospitalizasyon da hasta ötiroid olsa bile FT3 düşük olabilir.

Numune:

Serum.

Referans Aralıkları (pg/ml) :

0-3 gün Kadın : 1.4-5.4

0-3 gün Erkek : 1.4-4.8

4-29 gün Kadın : 1.5-5.0

4-29 gün Erkek : 1.4-5.5

1-11 ay Kadın : 2.5-6.5

1-11 ay Erkek : 2.0-6.9

1-5 yaş Kadın : 3.0-6.0

1-5 yaş Erkek : 2.4-6.7

6-10 yaş Kadın : 2.7-6.2

6-10 yaş Erkek : 2.9-6.0

11-15 yaş Kadın : 2.6-5.7

11-15 yaş Erkek :3.1-5.9

16-18 yaş Kadın : 2.8-5.2

16-18 yaş Erkek :3.5-5.7

19-99 yaş  : 2.00-4.40