Gaita (Fekal) Kalprotektin Testi Nedir, Nerede Yapılır ?

Kalprotektin, S100 protein ailesine ait bir “Kalsiyum Bağlayıcı Protein” olup, Nötrofil’lerde, daha az olarak da Monosit ve Makrofaj‘larda bulunur.

Kalprotektin Testi Nedir ?

Kalprotektin kan, tükürük, Beyin omurilik sıvısı ve idrar gibi çeşitli biyolojik sıvılarda saptanmıştır. Bununla birlikte, Fekal yani dışkı Kalprotektin değerlendirmesi, Bağırsak inflamasyonu şiddetinin saptanması için yaygın olarak kullanılır.

Kalprotektin son derece dayanıklı bir proteindir ve dışkıda 7 günden uzun süre değişmeden kalabilir.

Kalprotektin Yüksekliği Ne Anlama Gelir ?

İnflamatuar süreçler meydana geldiğinde, nötrofil’ler kalprotektin salar. Bu nedenle dışkıda Kalprotektin seviyeleri yüksekliği Bağırsak inflamasyonu’na işaret eder.

İnflamatuvar Barsak Hastalığı (IBD), yani Ülseratif kolit, Crohn hastalığı ve İndeterminat Kolit hastalıklarından birine sahip olanlarda, Kalprotektin seviyesi genellikle çok yüksektir.

İrritabl Barsak Sendromu‘nda ise  aktif IBD’li hastalarla karşılaştırıldığında, Kalprotektin seviyesi daha düşüktür ama yine de sağlıklı kişilerden daha yüksektir.

 

Fekal Kalprotektin Testi Ne İçin İstenir ?

İrritabl Barsak Sendromu (IBS) ile İnflamatuvar Barsak Hastalığı (IBD) belirtileri çok benzer olabilir, ancak iki hastalık tipi gerek gidişat gerekse tedavi açısından farklıdır.

Klinik olarak bu iki durumu ayırmak için invaziv endoskopi kullanılmak zorunda kalınmıştır. Oysa günümüzde ayırım için ilk basamak testi olarak Fekal Kalprotektin testinin kullanılması önerilmektedir.

Test IBD’yi ekarte edebilir ve IBS hastalarında endoskopi ihtiyacını ortadan kaldırabilir. Bu, hastanın stresini önler, tanıda hızlanma sağlar ve maliyetleri azaltır.

Kalprotektin testi ayrıca IBD’da mukozal hasarın şiddetini de yansıtır, yani bu hastalarda tedavi takibinde de kullanılabilir.

Kalprotektin seviyeleri klinik relapsı yani hastalığın tekrarlamasını % 90 duyarlılık ve % 83 özgüllük ile gösterebilmektedir.

Referans Değerler:

Sağlıklı Kişiler: 0- 50 mcg/g

Sınırda Yüksek: 50 – 120 mcg/g

Anormal :  > 120 mcg/g

Referans değerler her yaş için geçerlidir.

Sonuç Nasıl Değerlendirilir ?

50 – 120 mcg / g arasındaki değerler sınırdadır ve tedavi edilen İnflamatuar Bağırsak Hastalığı (IBD) veya NSAID veya Aspirin kullanımı ile ilişkili gibi hafif bir inflamatuar süreci temsil edebilir.

IBD’yi düşündüren klinik semptomları olan hastalar için, 4 ila 6 hafta sonra test tekrar edilebilir.

120 mcg /g ve daha yüksek olan seviyeler ise aktif bir inflamatuar süreci düşündürür. Bu IBH olabileceği gibi, Çölyak hastalığı, Kolorektal kanser ve Gastrointestinal enfeksiyonlar gibi diğer bozukluklar da olabilir.

Yani Fekal Kalprotektin düzeylerindeki yükselmeler, İnflamatuar Barsak Hastalığı (İBH) için tanısal değildir ve normal seviyeler de İBH olmadığı anlamına gelmez.

İBH tanısı klinik değerlendirme, endoskopi, histoloji ve görüntüleme çalışmaları ile konmalıdır.

Fekal Kalprotektin Düşüklüğü Ne Zaman Görülür ?

Fekal Kalprotektin seviyelerinin sağlıklı kişilerde zaten düşük olması gerekir.

Bununla beraber Nötropeni veya Granülositopeni olan hastalarda IBH olsa bile yalancı düşük fekal Kalprotektin konsantrasyonları görülebilir.

Dolayısıyla bu test yapılırken beraberinde Hemogram testi de istenip Nötrofil sayısının düşük olmadığı teyid edilmelidir.

Fekal Kalprotektin Testi Nerede Yapılır, Yapan Hastaneler ?

Bu test çoğu üst düzey Özel Hastane ve Özel Laboratuvarlarda yapılmaktadır.

Örneğin Bursa’da Uludağ Üniversitesi Biyokimya Laboratuvarı‘nda testinizi yaptırabilirsiniz.