Gaitada Fresh Ne Demek ?

Gaita Fresh İncelemesi veya Gaitada Fresh Preparat terimi dışkı tahliline dışkı daha bozulmadan, erkenden, genellikle 1 saat içinde bakılması işlemini tanımlar.

Gaitada Fresh Ne Demek ?

Gaita yani dışkı örneğine, kısa zaman içinde yani en fazla 1 saat içinde boyama yapılmadan direkt serum fizyolojikle sulandırılıp bakılması işlemidir.

Gaita Fresh İnceleme yada Dışkı İncelemesi Neden Yapılır ?

Dışkıda kan ve lökosit

Dışkıda parazit ve parazit yumurtaları

Dışkıda yağ damlacıkları ve sindirilmemiş gıda artıkları

İshal ve kabızlık sebeplerini araştırmak için yapılır.

Dışkıda Parazit ve Yumurtası Aranması Nasıl Yapılır ?

Rastgele dışkı örneği test için yeterlidir. Parazit incelemesi için en az 3 farklı günde dışkı örneği alınması daha uygundur.

Dışkı örneği temiz bir kaba, idrar ile karıştırılmadan alınır. Bebeklerde parazit için alt bezinden dışkı örneği alınabilir.

Parazit ve parazit yumurtalarının görülebilmesi için dışkının taze incelenmesinde fayda vardır. Taze dışkı 1 saat içerisinde incelenmelidir.

Eğer dışkı sulu mukuslu ise trofozoidler kısa sürede öleceğinden incelemenin 30 dakika içerisinde yapılması gereklidir.

Dışkı incelemesi antibiyotik yada antiparazitik ilaçlardan önce yapılmalıdır.

Dışkının Rengini Ne Verir ?

Safra pigmentlerinin oksidasyonu nedeniyle normal dışk1 koyu kahverengi – koyu sarı renkte olur.

Yeşil Dışkı Nedenleri

Fazla çikolata yenmesi

Aşırı yeşillik yenmesi

Barsak pasajının hızlı olması (safra tuzlarının geri emilemeden atılması)

Steatore varlığı nedeniyle dışkı yeşil görülebilir.

Siyah Dışkı Nedenleri

Demir preparatları kullanımı

Bizmut içeren ilaçların kullanımı

Gastro intestinal sistem kanamaları dışkıyı siyah yapar.

Kırmızı Dışkı Nedenleri

Aşırı kırmızı gıdalar

Gıda boyaları

İlaç (Rifampin vb.) yada

Alt gastrointestinal sistem kanamalarında dışkı kırmızı olur.

Sarı – Açık Krem Rengi Dışkı Nedenleri

Safra yolları tıkanıklığı

Dışkı pH ı Neden Artar ?

Protein tüketimi arttıkça

Kolit

Villöz adenom

Antibiyotik kullanımları

Aşırı proteinli beslenmelerde dışkı alkali olur.

Dışkı pH ı Neden Azalır ?

Karbonhidrat tüketimi arttıkça

Karbonhidrat malabsorbsyonlarında

Disakkaridaz enzim eksikliklerinde

Laktoz intoleransında

Yağ malabsorbsyonunda dışkı asitleşir.

Dışkıda Mukus Neden Olur ?

Kolit

İltihaplar

İritasyonlar

Kabızlık

Mukus salgılayan tümörlere bağlı olabilir.

Dışkıda Kötü Koku Neden Olur ?

Dışkıda kötü koku hazmedilmemiş protein artıklarından yada aşırı karbonhidrat tüketiminden kaynaklanır. Bağırsaklarda emilimi ve sindirimi bozan her şey kötü kokuya neden olur.

Dışkıda Lökosit Ne Demek ?

Normal dışkıda lökosit görülmez.

Dizanteriler

Amebiyazis

Ülseratif kolit

Salmonella enfeksiyonları

Yersinia enfeksiyonları

EİEC

Lokalize apseler

Divertikülitler

Ano rektal fistüller lökosite neden olabilir.

Dışkıda Eritrosit Ne Demek ?

Parlak kırmızı kan alt gastro intestinal sistem kanamasını gösterir.

Hemoroit (dışkıya sürülmüş şekilde kanama)

Kolon kanseri

Rektum kanseri

Mide kanseri

Dizanteri

Katran gibi siyah kanama üst gastro intestinal sitem kanamasını gösterir.

Melena katran şeklinde dışkı demektir. Üst gastro intestinal sitemden en az 50 ml kanama melena için yeterlidir.

Duodenal ülser kanaması

Özefagus veya gastrik varis kanamaları

Gastrik ülser kanamaları

Gastrit

Gastro özefajial köşe yırtıkları ( Mallory- Weiss sendromu)

Özefajit de eritrositlere neden olur.

Gaitada Gizli Kan Testi Nasıl Yapılır ?

Peroksidaz reaksiyonu verebilecek birçok faktör testi yanlış pozitif yapabilir.

Bitki kaynaklı peroksizdazlar yada besin içeriğinde yer alan et kaynaklı miyoglobin, hemoglobin testi pozitif yapabilir.

Oral alınan Demir preparatları ve Cimetidin testi pozitif yapar.

Askorbik asit, Narenciye suları gibi redüktan maddeler testi yalancı negatif yapar.

Aspirin ve NSAİ ilaçlar mide Barsak mukozasında az ölçekli kanama yaparak yanlış pozitifliğe yol açabilirler. Bu gıdalardan test öncesi 3 gün uzak durmak gerekir.

Gaitada Gizli Kan Pozitif Ne Demek ?

Bu vakaların:

% 10 -15 inde karsinom
% 20 ila 30 unda benign neoplazmlar (polip vs)
% 30 ila 60 ında diğer gastrointestinal patolojiler olduğu (hemoroid, divertikülit, inflamatuar bağırsak hastalıkları, peptik ülser, gastrit, özefajit, özefagial varisler vb.)
% 10 dan daha azında bir sebep bulunamaz, gıda kaynaklı yanlış pozitif olduğu görülür.

Dolayısı ile gizli kan pozitifliği mutlaka incelenmelidir. 3 kez pozitif bulunan test için mutlaka kolonoskopi yapılmalıdır.

Gaitada Gizli Kan Neden Olur ?

Gastrointestinal sistemde 50 ml altındaki kanamalar gözle farkedilmez, şüphe varlığında dışkıda gizli kan araştırması yapılmalıdır.

Tifo

Amipli dizanteri

Basili dizanteri

Kolon kanseri

Ülseratif kolit

Salmonelloz

Bağırsak Tüberkülozu

Şigelloz

Akut divertikülit

Hemoroid

Ülser

Kan sulandırıcı ilaçlar ana nedenlerdir.

Gaitada Parazit İnceleme

Dışkıda parazit ve parazit yumurtası normalde görülmemelidir. Ard arda 3 gün dışkı incelemesi yapmadan dışkıda parazit yumurtası yoktur denmemelidir.

Ascaris lumricoides

Enterobius vermicularis (kılkurdu)

Taenia saginata, taenia solium ve diphrillobothrium latum

Entemoeba histolitica (amip)

Giardia lamblia

Strongiloides stercoralis

Nekator amerikanus sık görülen parazitlerdir.

Dışkıda Yağ Vakuolleri Neden Olur ?

Malabsorbsyon göstergesidir.

Pankreas enzim eksikliği

Safra kanalı tıkanıklıklarında olur.

Dışkıda Hazmedilmemiş Kas Lifleri Neden Olur ?

Malabsorbsyon varlığını gösterir.

Pankreas enzim eksikliğini gösterir.

Dışkıda Redüktan Madde Nedir ?

Dışkıda redüktan madde disakkaridaz intoleransını araştırmak için yapılır. Dışkıda redüktan madde testi yapılacak ise dışkı taze olmalı ve en geç bir saat içerisinde laboratuvara ulaşmalıdır.

Çünkü dışkı içerisinde kalmış olan laktoz ve diğer şekerlerin enzimler aracılığıyla olan parçalanma süreci 2-4 saat boyunca devam eder. Erken bakılmaz ise laktoz vb. parçalanır sonuç yanlış çıkar.

Dışkı idrar, su, tuvalet kağıdı ve çocuk bezi ile temas etmemelidir.

Tuvalet kağıtlarının çoğunda şeker (sellüloz vb. vardır sonuç yanlış çıkar), çocuk bezi suyu emer sonuç yanlış çıkar.

Dışkıda Redüktan Madde Pozitif Ne Demek ?

Disakkaridaz (laktoz, glukoz, fruktoz, galaktoz) intoleransı

İdiopatik laktaz enzim eksiklikleri

Kısa Bağırsak sendromu

Karbonhidrat emilim bozuklukları

Sprue

Viral gastroenterit

Celiak hastalığı

Antibiyotik kullanımı

Salisilat, penisilin, askorbik asit, nalidiksik asit, sefalosporinler, probenecid kullanımı

İdrar ile kontamine dışkı

Çocuk bezinden alınmış örnek

Gecikmiş dışkı

Yanlış transport ana nedenlerdir.

Dışkıda Redüktan Madde Testi Nasıl Yapılır ?

Hazır kit ve solüsyonlar piyasada bulunur, Clinitest (Benedikt solüsyonu) gibi.

Eşit miktar dışkı ile solüsyon test tüpünde karıştırılır. Yaklaşık 1 dakika hafifçe ıstılır.

Üstte kalan sıvı yeşil kahve olursa redüktan madde var, test pozitif denir.

 

Bir cevap yazın