Gaitada Helicobacter Pylori Antijeni Nedir ?

Helicobacter Pylori Antijeni-Gaita testi başlıca olarak ülser riski değerlendirmesinde Helikobakter pilori enfeksiyonunun teşhisi ve tedaviye alınan cevabın izlenmesi amacıyla kullanılır.

Helicobacter Pylori Nedir ?

Aynı zamanda Campylobacter pylori olarak da adlandırılan Helicobacter pylori, spiral şekilli, gram negatif bir bakteridir.

Gastrik mukozaya yerleşerek non-ülseröz dispepsi, gastrik-duodenal ülser, aktif gastrit gibi tablolara sebep olmanın yanı sıra mide adenokarsinomu riskini de artırır.

Peptik Ülser, mide veya duodenumda, asit ve pepsin gibi faktörlerin etkisiyle mukoza bütünlüğünün bozulması sonucunda ortaya çıkan lezyonlara denir.

Peptik ülser oluşumunda en önemli faktör, normal koşullarda mide asidi veya pepsine karşı koruyucu mekanizmaların bozulmasıdır.

Sigara içimi, NSAID ilaçlar, Alkol kullanımı, diyetle ilişkili faktörler ve stres ülser oluşumunda rol oynar.

Peptik ülserlerin % 80’i Duodenum, % 20 kadarı Mide’de oluşur.

Her yaşta görülebilse de, Duodenal ülser daha çok 30-55 yaşları arasında, Mide ülserleri ise daha çok 55-70 yaşları arasında ortaya çıkar.

Peptik ülser oluşumunun 3 ana sebebi vardır. Bunlar NSAID ilaç kullanımı, Helikobacter pylori enfeksiyonu ve Zollinger Ellison sendromu gibi hipersekresyon durumlarıdır.

Hastalık, H. pylori ile enfekte olan bireylerin yalnızca altıda birinde meydana gelir. Genel olarak Duodenal ülserlerin % 75-90 kadarında H. Pylori enfeksiyonu tespit edilir.

Başarılı bir tedavi ile bakteri eradikasyonunun sağlansa bile, ülserlerin bir yıl içinde tekrarlama oranı % 5–20 arasında değişir. 

Gaitada Helicobacter Pylori Testi Kimlere Yapılmalı ?

Taşıyıcıların çok büyük bir kısmında klinik açıdan önem taşıyan herhangi bir sorunla karşılaşılmadığı için sağlıklı bireylere H. pylori enfeksiyonu taraması önerilmez.

Şikâyeti olan yada Mide veya Duodenum ülseri, Gastrik MALT lenfoması gibi bir hastalığı olduğu belirlenen kişilere, teşhisin kesinleştirilerek uygun tedavi protokolünün belirlenmesi amacıyla test uygulanması gerekir.

Günümüzde, H. pylori enfeksiyonunun teşhisi amacıyla üre-nefes testi, gaitada antijen testi, serolojik testler ve Gastroduodenoskopi yöntemleri kullanılabilir.

Üre-Nefes Testi, günümüzde nonradyoaktif 13C işaretli üre kullanılarak uygulanır. Hem nispeten daha pahalı olması ve hem de uygulama açısından bazı zorluklar içermesi nedeniyle daha az sayıda merkezde kullanılmaktadır. 

Teşhis için “altın standart” olarak kabul edilen Gastroduodenoskopi, hekimin ihtiyaç duyması halinde uygulanan, ek olarak Mide ve Duodenumun vizüel olarak değerlendirilmesi imkânı veren ve ihtiyaç halinde biyopsi yapma olanağı sağlayan bir incelemedir.

Gastroduodenoskopi sırasında alınan biyopsi materyalinden histopatolojik inceleme yapılması, kültür yapılması veya üreaz testi uygulanması da mümkündür.

Gaitada Helicobacter Pylori Antijeni kolay uygulanan ve yeterince hassas bir test olması nedeniyle kabul görmektedir. Klinik uygulamada H. pylori enfeksiyonunun varlığının teyidi ve tedavi ile eradikasyonunun sağlanıp sağlanmadığının kontrolü amacıyla kullanılabilir.

Gaitada Helicobacter Pylori Antijeni Pozitif Ne Demek ?

Pozitif netice her zaman H. pylori enfeksiyonunun bir kanıtı olarak kabul edilir. Gerek teşhis ve gerekse tedavinin takibi amacıyla kullanımda test başarıyla kullanılabilir.

Antimikrobial tedaviden, bizmut tedavisinden veya proton pompa inhibitörleri tedavisinden sonraki 2 hafta içinde yalancı negatif netice elde edilmesi olasılığı yüksektir.

Gaitada H. pylori Antijeni Aranması Nasıl Yapılır ?

Ceviz büyüklüğünde gaita numunesi, teste kadar temiz ve ağzı kapalı bir kap içinde ve soğuk ortamda saklanır. Test yaklaşık 1-2 saatte raporlanır.

Referans Değer Ne Olmalıdır ?

Negatif olmalıdır.