Gaitada Rotavirüs Antijeni Testi Nedir, Pozitif Ne Demek ?

Gaitada Rotavirüs testi genellikle akut ishal vakalarında sebebin Rotavirüs olup olmadığını belirlemeye yönelik araştırmalar sırasında kullanılır.

Rotavirüs Nedir ?

Rotavirüs özellikle 6 ay – 2 yaş arası çocuklarda en sıkrastlanılan Nonbakteriyel Gastroenterit etkenidir.

Hafif şiddette kusma veya ishalden, ağır derecede dehidratasyona yol açan Akut Gastroenterit tablosuna kadar değişen şiddetlerde hastalık tablolarına neden olabilir.

Rotavirüs, ılıman ikim kuşağında yer alan ülkelerde, özellikle kış aylarında Gastroenterit salgınlarına sebep olur. Yaz aylarında daha seyrek görülür.

Hastane enfeksiyonlarının da sık rastlanan etkenlerinden biridir.

Bir kez hastalar arasında yayılmaya başladığında, salgının kontrol altına alınması zor olduğundan, antijen testi uygulanarak enfeksiyon etkenini taşıyan hastaların erkenden belirlenmesi ve gereken önlemlerin vakit geçirmeden alınması büyük önem taşır.

Rotavirüs Belirtileri Nelerdir ?

Rotavirüsün sebep olduğu gastroenterit tablosu, çoğu zaman kusma ile başlar. Bazen yalnızca bu şekilde devam edebilse ve belirgin şiddette ishale neden olmayabilse de, rotavirüsün neden olduğu gastroenteritlerin en karakteristik özelliği ani başlayan ve 4-8 gün kadar süren şiddetli bir ishal tablosudur.

Kusma ve ishalin çok şiddetli olması ve dehidratasyona neden olması durumunda, hastaların hastane ortamında izlenmeleri ve parenteral sıvı ve elektrolit tedavisine tabi tutulmaları gerekebilir.

Gaitada Rotavirüs Antijeni Testi Nedir ?

Gaita örneğinden Rotavirüs varlığına bakılması işlemidir.

Gaitada Rotavirüs Antijeni Pozitif Ne Demek ?

Uygun klinik bulguları sergileyen bir hastada test sonucunun pozitif bulunması, enfeksiyon etkeninin Rotavirüs olduğunu gösterir.

Ancak Rotavirüs için uzun süreli taşıyıcılık durumuna rastlanabildiği, dolayısıyla bazen asemptomatik kişilerde de pozitif antijen sonucuyla karşılaşılabilir.

Rotavirüsün sebep olduğu bir Gastroenteritte, dışkıyla en yüksek konsantrasyonda antijen atılımı, belirtilerin başlamasından sonraki 3-5. günler arasında olur. Bu dönemin sonunda antijen konsantrasyonu süratle düşmeye başlar.

Bu sebeple çok erken veya geç dönemde alınan örneklerde sonucun “negatif” bulunması Rotavirüs enfeksiyonu olasılığının ekarte edilmesi için yeterli olmayabilir.

Numune, ishalin ortaya çıkmasından sonra mümkün olduğunca erken dönemde alınmalıdır.

İlk değerlendirme sonucunun negatif bulunmasına rağmen, kuvvetli bir enfeksiyon kuşkusunun bulunması ve klinik belirtilerin devam etmesi durumunda, yeniden alınacak örnekle çalışmanın tekrarlanması önerilebilir.

Rotavirüs, Gastroenterite sebep olabilen diğer enfeksiyon etkenleri ile birlikte bulunabildiğinde, Rotavirüs antijeninin pozitif bulunması diğer enfeksiyon etkenlerinin bulunmadığının kanıtı olarak kabul edilmemelidir.

Numune:

En az 2 gram dışkı, temiz kapaklı bir kap içinde laboratuvara ulaştırılmalıdır.

Sıvı haldeki dışkı süratle emileceğinden, numunenin çocuk bezi içinde transportu uygun değildir.

Numune hemen analiz edilecekse taze olarak laboratuvara ulaştırılır. Hemen analiz edilemeyecek örnekler dondurularak muhafaza edilmelidir.

Referans Değer:

Negatif.