Gastrin Testi Nedir, Neden ve Nasıl Yapılır ?

Gastrin Testi başlıca Pernisiyöz anemi, Kronik Atrofik Gastrit, Zollinger- Ellison Sendromu ve Gastrinoma gibi hastalık olasılıklarının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.

Gastrin Nedir ?

En önemli üretim ve salgılanma yeri, Mide’nin antrum bölgesinde bulunan G hücreleri’dir. Aynı zamanda daha az miktarda olmak üzere İnce Bağırsakların proksimal bölümünde bulunan G hücreleri ve Pankreas’ın Delta hücreleri de Gastrin salgısı yapar.

En önemli fonksiyonu, Mide’nin Fundus bölgesinde bulunan Parietal Hücrelerden Asit salgılanmasını uyarmak‘tır.

Aynı anda Mideye gelen kan akımını, Mide ve Bağırsak hareketlerini de artırır. Mide’den Pepsinojen ve İnterensek Faktör, İnce Bağırsaklardan Sekretin ve Pankreas’tan Bikarbonat salgılanmasını artırmak, Gastrin’in diğer etkileri olarak sayılabilir.

Gastrin Yüksekliği Nedenleri ;

Protein’den zengin gıda ile beslenme

Mide’nin gerilmesi 

Kronik Böbrek Yetmezliği (Gastrin başlıca Böbrek’ler aracılığı ile atıldığından)

Atrofik Gastrit (Mide asit salınımın azalmasına veya hiç olmamasına cevap olarak Gastrin salgısı artar. Mide hücrelerinin bu şekilde sürekli proliferatif bir etkiye maruz kalması Mide kanseri gelişme riskini artıran bir durum olarak kabul edilir)

Gastrik Dumping Sendromu

Mide Antrum kısmının ameliyat ile çıkarılması

Gastrinoma (Nöroendokrin Tümör olarak kabul edilen Gastrinoma’ların yaklaşık yarısı Malign seyreder)

Zollinger- Ellison Sendromu (Pankreas’ta Gastrinoma, Hipergastrinemi ve tedaviye dirençli Ülserler)

Multiple Endokrin Neoplazi 1 (MEN1) Sendromu (Gastrinoma, Hiperparatiroidizm ve Hipofiz Adenomu)

H2-Reseptör Antagonistleri kullanma (hafif artış)

Proton Pompa İnhibitörleri kullanma (maksimum 2 kat artış)

Sekretin ve Kalsiyum yükseklikleri Gastrin salgısını artıran faktörlerdir.

Gastrin Düşüklüğü Nedenleri ;

Somatostatin

Gastroinhibitör Peptit (GIP)

Vazoaktif İntestinal Polipeptit (VIP)

Glukagon

Kalsitonin ise Gastrin salgısını inhibe eder.

Gastrinoma Nedir ?

Normal veya artmış Gastrik asit sekresyonuna eşlik eden Gastrin yüksekliği, öncelikle Gastrinoma olasılığını akla getirir.

Gastrinoma’lı bir hastada serum Gastrin konsantrasyonun mutlaka yüksek bulunması beklendiğinden, referans aralık sınırları içinde bulunan bir değer, bu olasılığın ekarte edilmesi için yeterli bulunmalıdır.

Gastrinoma’lı hastaların % 60’ından fazlasında 400 pg/mL’yi aşan değerler bulunur.

0,1 N HCl infüzyonu yapılarak Gastrin konsantrasyonunda değişme olup olmadığı kontrol edilebilir. Böyle bir uygulama sonucunda, Aklorhidri hastalarında Gastrin konsantrasyonu belirgin derecede düşerken, Gastrinoma hastalarında anlamlı bir değişiklik görünmez.

Gastrik asit sekresyonu ve beraberinde serum Gastrin yüksekliği, yalnızca Gastrinoma olasılığına işaret eden bir durum değildir.

Gastrik Ülser

Gastrik çıkış Obstruksiyonu

Gastrik Antrum Bypass’ı

Gastrik Dumping

Diabet

Gastroparezi

Feokromasitoma

Romatoid Artrit

Tirotoksikoz ve

Paraneoplastik Sendrom‘larda da hem Gastrik asit sekresyonu hem de serum Gastrin seviyesi beraberce yüksek bulunabilir.

Ancak böyle durumlarda 400 pg/mL’yi aşan Gastrin konsantrasyonlarına nadiren rastlanır. 1000 pg/mL’yi aşan Gastrin konsantrasyonları ise hemen hemen hiçbir zaman görülmez.

Gastrinoma vaklarının yaklaşık % 25’i Multiple Endokrin Neoplazi 1 (MEN1) Sendromu’nun bir komponenti olarak bulunduğundan, bütün Gastrinoma vakalarında, bu sendromun diğer komponentleri olan Paratiroid ve Hipofiz Adenom‘larının da araştırılması gerekir.

Numune :

Serum

Numune 10 saatlik Açlık sonrasında ve Sabah alınmalıdır.

Proton Pompa İnhibitörü (omeprazol, lansoprazol) kullanımı numunenin alınmasından en az 5–7 gün önce, Antasit, Antikolinerjik ve H2-Reseptör Antagonisti (Ranitidin) kullanımı ise numunenin alınmasından en az 24 saat önce kesilmiş olmalıdır.

Dondurularak transport edilmelidir.

Numunenin Hemolizli, Lipemik ve İkterik olmamasına özen gösterilmelidir.

Referans Aralığı :

25–125 pg/ml.