Gebelik için Beta HCG Değeri Kaç Olmalı ?

Gebelik var demek için HCG kaç olmalı ? sorusu gebe adayları tarafından en çok merak edilen soruların başında gelir.

Bu sorunun en net yanıtını vermeden önce “HCG hormonu nedir ?” kısaca bir anlayalım.

 

HCG Nedir ?

B-HCG olarak da bilinen “İnsan Koryonik Gonadotropin”, gebelik oluşursa üretilen, kan ve idrar testleriyle ölçülen bir hormon’dur. Bir kadın hamile kaldığında, hCG, plasenta haline gelen doku tarafından üretilir.

HCG, Over yani Yumurtalıklarda bulunan “Corpus Luteum” adlı folikül kalıntısına sinyal göndererek Progesteron üretimini devam ettirmesini sağlar. Progesteron da rahim duvarlarını embriyo büyümesi için hazırlar.

Plasenta, progesteron hormonunun işini gebeliğin 10.haftası civarında devralır, ardından hCG seviyeleri tüm gebelik boyunca sabit kalır.

Özetle;

HCG, gebeliği gösteren bir hormondur, görevi ise özellikle gebeliğin ilk 3 ayında, bebeğin rahim içinde yuvalanmasını ve tutunmasını sağlayan bir hormon olan progesteron’un salınımını uyarmaktır.

3 aylık dönem sonrasında plasenta devreye girecek ve gebeliğin devamı için gerekli hormonları salgılayacaktır.

Gebelikte HCG Seviyeleri Nasıl Artar ?

 

HCG, gebe kalan kadınların yaklaşık % 5’inde döllenmeden 8 gün sonra, % 95’inde ise 11 gün sonra kanda saptanabilir.

Erken gebelikte yani 1.200 mIU/ml’nin altındaki seviyelerde HCG her 2-3 günde bir 2 katına çıkar ve normal olarak her 2 günde bir en az % 60 artmalıdır.

HCG seviyeleri, son adet tarihinden sonraki 8. haftaya kadar, ortalama her 31 saatte 2 katına çıkar. Bundan sonra, artış oranı yavaşlar ve son adet tarihinden itibaren 60- 70. günler arasında zirveye çıkar.

Gebelik Var Demek İçin HCG Kaç Olmalı ?

5 mIU/ml’nin altında ise “Hamilelik yok” kabul edilir.

5 – 25 mIU/ml arasında ise “Büyük oranda gebelik” vardır ama doğrulamak için 2 gün sonra bir test tekrarı gerekir.

25 mIU/ml’nin üzerinde bir seviye genellikle “Gebelik var” kabul edilir.

HCG Yüksek, Gebelik Kesin mi  ?

25 mIU/ml üzeri değerler gebeliği gösterir.

Bununla beraber;

Yüksek hCG seviyelerinin birkaç olası nedeni daha vardır.

Molar Gebelik

Teknik olarak bir düşük tipi olmasa da molar gebelik’te ya çok hızlı büyüyebilen ya da yaşanabilir olmayan bir embriyonun etrafındaki kusurlu plasenta hücrelerinin sürekli hCG salgılaması, HCG seviyelerini yükseltir.

Hamileliğin erken döneminde ağır kanamalar geçirirseniz ve yüksek hCG seviyelerine sahipseniz veya erken gebelikte yüksek tansiyona sahipseniz, molar gebelik olabilir. Bu durumda hemen bir Kadın Doğum uzmanına başvurulmalıdır.

Kanser

Bazı Over yani Yumurtalık kanserleri, erkekte Testis kanseri ve bazı Mesane kanserleri’nde hCG üretimi saptanabilir. Ancak burada değerler çok yüksek değildir.

Plasenta hücrelerinden köken alan Koriyokarsinom da ise hCG oldukça yüksektir.

HCG İğneleri

Halk arasında “çatlatma iğnesi” de denen bu iğneler özellikle infertilite tedavisinde yumurtlamanın uyarılması ve yumurtanın çatlatılması amacıyla kullanılır.

Yine bazı infertilite tedavilerinde embriyo transferi ya da aşılamayı takiben korpus luteum’u desteklemek amacıyla da kullanılabilirler.

Bu iğneler 12 güne kadar HCG seviyelerinin gebelik var diyecek kadar yükselmesine neden olabilir. Dolayısyla bu iğneleri yaptıran kişilerde test en az 12 gün sonra yapılmalıdır.

Ektopik (Dış) Gebelik

Dış gebelik veya “ektopik gebelik” döllenmiş yumurtanın rahim içi yerine Rahmin dışında başka bir yerde yerleşmesidir. Dış gebeliklerin neredeyse tamamına yakını (% 90) Fallop tüplerinde meydana gelir.

Fallop tüpleri embriyo büyümesine ve gelişmesine uygun olmadığından döllenmiş yumurta gelişimini normal olarak sağlayamaz ve embriyo ve gebelik kesesi tüplerde belirli bir büyüklüğe ulaşınca tüpte yırtılma ve patlamaya bağlı iç kanamaya kadar varan ciddi sorunlara yol açar.

Acil ameliyat edilmezse ciddi sağlık riskleri oluşturabilir.

Tanısı gebelik belirtilerine ve HCG yüksekliğine rağmen ultrasonografi’de gebelik kesesinin görülmemesi ve rahim dışında tüplerde gebelik kesesinin görülmesi, B-hCG düzeyinin yetersiz ve 48 saat ara ile düzenli artış göstermeyişi ile konur.

Boş Gebelik

Halk arasında “Su gebeliği” olarak da adlandırılan bu duruma tıpta “Anembriyonik gebelik” denir.

Gebelik kesesini oluşturan zar ve plasenta oluşur ama içinde bebek (embriyo) bulunmaz.

Tanısı ultrason’da embriyo ve kalp atımlarının görülmesi gereken haftalarda görülmemesi yani kesenin boş olarak izlenmesi ile konur.

Boş gebelikte de idrarda ve kanda gebelik testi (HCG) pozitif çıkar yani gebelik olduğunu gösterir ama bebek yoktur.

Bu nedenlerle “HCG yüksekliğinin normal gebelikten mi, yoksa üstte saydığımız diğer sorunlardan mı” kaynaklandığını  öğrenmenin en kesin yöntemi, kan testinin ardından yapılacak “ultrason muayenesinde gebelik kesesinin ve içindeki embriyonun tespit edilmesi”dir.

HCG hormonu seviyeleri ile tüm soruları böylece anlamış olduk.