Gebelikte Yüksek Tansiyon Belirtisi ve Tedavisi

Preeklampsi, Gebelik sırasında Hipertansiyon (yüksek tansiyon) ve Proteinüri ile karakterize bir durumdur.

Erkenden tanınmazsa ve yönetilmezse Nöbet geçirmeyi de içeren Eklampsi’ye ilerleyebilir.

Eklampsi, hem anne hem de bebek için ciddi ve hatta ölümcül olabilir.

Daha önce doğum yapmamış sağlıklı kadınlarda Preeklampsi insidansı (görülme oranı) % 2-6 aralığındadır.

Tedavi edilmediğinde, 200 Gebenin 1’inde Nöbet geçirme de görülür ve bu tabloya Eklampsi denir.

Vakaların % 90’ı gebeliğin 34. haftasından sonra ortaya çıkar.

Preeklampsi ve Eklampsi, ilk gebeliklerde en sık görülür.

Gebelikte Yüksek Tansiyon Neden Olur ?

Preeklampsi ve Eklampsi’nin nedeni tam olarak anlaşılamamıştır, ancak kan damarlarının iç yüzeyinde bir bozukluk olduğuna inanılmaktadır.

Plasenta anormallikleri de tanımlanmıştır.

Muhtemelen hem genetik hem de çevresel etkilerin kombinasyonu nedeniyle ortaya çıkar.

Hangi Gebeler Yüksek Tansiyon Riski Altındadır ?

40 yaşın üzerindeki kadınlar büyük risk altındadır.

Geçmişte preeklampsi /eklamsi öyküsü

Şişmanlık

Hamilelik öncesinde yüksek kan basıncına sahip olma

Gebeliği yumurta bağışı veya verici tohumlama yoluyla elde edilenler

Diyabet, Lupus, Romatoid Artrit veya bazı Böbrek hastalıkları gibi bazı hastalıklara sahip olmak

Çoğul Gebelik

Orak Hücre Hastalığı

Gebelikte Yüksek Tansiyon Belirtileri Nelerdir ?

Hafif Preeklempsili kadınların birçoğunda herhangi bir semptom yoktur.

Ana işaretler, idrarda protein bulunması ve yüksek kan basıncı’dır.

Ayak, Bacak ve Ellerin şişmesi de yaygındır, ancak bu normal gebelikte ortaya çıkabilir ve mutlaka Preeklampsi ile ilgili değildir.

Preeklampsi olan kadınlar 1 ila 2 gün içinde ani kilo alabilir.

Şiddetli durumlarda ;

Baş dönmesi – Baş ağrısı
Bulantı – Kusma
Karın ağrısı
Görme değişiklikleri
Reflekslerde değişiklikler
Zihinsel durum değişiklikleri
Akciğerde sıvı
İdrar çıkışında azalma görülebilir.

Gebelikte Yüksek Tansiyon Nasıl Anlaşılır ?

Genellikle rutin gebelik taramasında teşhis edilir.

İdrarda Protein idrar tahlili ile teşhis edilir ve klinikte alınan kan basıncı ölçümleri yüksek değerler (140/90’ın üstü) gösterebilir.

Hemogram testinde Trombositlerin düşüklüğü görülebilir.

Gebelikte Yüksek Tansiyon Tedavisi Nasıldır ?

Hafif Preeklampsi olan kadınlarda doğum genellikle gebeliğin 37. haftasında indüklenir.

Bu zamandan önce, evde ya da hastanede yakın izlemle idare edilebilirler.

Bu süre zarfında bebeğin akciğerlerinin olgunlaşmasını teşvik etmek için steroid ilaçlar verilebilir.

Şiddetli Preeklampside  34. haftadan sonra doğum düşünülür.

Tansiyon düşürmek için Hidralazin gibi ilaçlar da verilebilir.

Eklampsi tıbbi bir acildir. Nöbetler Magnezyum sülfat ile kontrol edilmezse, Lorazepam ve Fenitoin gibi diğer ilaçlar uygulanabilir.

Gebelikte Yüksek Tansiyonun Olası Zararları Nelerdir ?

Bebekte Büyüme geriliği

Düşük doğum ağırlığı

Erken doğum

Oligohidramnios (su azalması)

Plasentanın uterus duvarından ayrılması (fetal ölüm riski)

HELLP sendromu (Hemoliz, Karaciğer enzimlerinin yükselmesi ve düşük Trombosit sayısı)

Felç (inme) başlıca tehlikeleridir.

Gebelikte Yüksek Tansiyon Önlenebilir mi ?

Preeklampsi ve Eklampsiyi önlemenin bilinen bir yolu yoktur.

Hamile kadınlarda rutin sağlık taramaları yapılması önemlidir.

Gebelikte Yüksek Tansiyonun Gidişatı Nasıldır ?

Hafif Preeklempsili kadınların birçoğunun gebelik sonuçları iyidir.

Eklampsi yaklaşık % 2 mortalite (ölüm) oranı ile ciddi bir durumdur.

Preeklampsili kadınlarda daha sonraki yaşamlarında Kardiyovasküler hastalık riski de artmıştır.