Glukoz-BOS

BOS gibi serum dışı vücut sıvılarında glukoz ölçümü özellikle  menenjit, plörezi ve peritonit gibi enfeksiyon hastalığı olasılıklarının araştırılması sırasında ve eksüda-transüda ayrımı sırasında kullanılır.

Normal koşullarda BOS glukoz konsantrasyonu, eş zamanlı kan glukozunun %60-80’i düzeyindedir. Subaraknoidal kanamada ve nonbakteriyel meningoensefalitlerde BOS glukoz konsantrasyonunda hafif derecede düşme olur.

Bakteriyel menenjitlerde tüberküloz menenjitinde, kriptokok menenjitinde, amip meningoensefalitinde, kabakulak ensefalitinde, meninkslerin primer ya da metastatik tümörlerinde ve sarkoidozda BOS glukoz konsantrasyonunda belirgin derecede düşme meydana gelir.

Transüdalarda glukoz konsantrasyonu serum konsantrasyonu ile hemen hemen aynı, eksüdalarda ise genellikle serum konsantrasyonuna göre belirgin derecede düşük bulunur.

Numune: BOS, perikardiyal, peritoneal, plevral ve sinovial sıvılar. Numuneler, jelsiz steril tüp içine alınmalıdır.

Referans aralığı: Vücut sıvılarında elde edilen ölçüm sonuçlarının, eş zamanlı olarak ölçülen kan glukoz konsantrasyonu ile karşılaştırılması gerekir.

Bir Cevap Yazın

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !
%d blogcu bunu beğendi: