Grip (İnfluenza) Nedir, Neden Olur, Belirtileri ve Nasıl Geçer ?

İnfluenza (Grip)

Grip, influenza adı verilen bir virus tarafından oluşturulan, ani olarak 39°C üzerinde ateş, şiddetli kas ve eklem ağrıları, halsizlik, bitkinlik, titreme, baş ağrısı ve kuru öksürük gibi belirtiler ile başlayan bir enfeksiyon hastalığıdır.

İnfluenza mevsimsel seyreden bir hastalıktır. Son yıllardaki uluslararası epidemiyolojik bilgilere göre kış aylarında 6–8 haftalık bir sürede hâkim enfeksiyon özelliği göstermektedir.

Grip, halk arasında, çok sık olarak soğuk algınlığı ile karıştırılmaktadır. Aşağıdaki tablo farklarını gösterir.

Belirtiler             Soğuk algınlığı         Grip

Ateş                             nadir                      38-39°
Baş ağrısı                  nadir                      sürekli
Genel ağrı ve sızı       az                       genellikle
Yorgunluk                  hafif                     2-3 hafta
Burun tıkanıklığı    genellikle              bazen
Hapşırma                   genellikle              bazen
Boğaz Ağrısı               genellikle              bazen
Öksürük                       nadir                   genellikle
Komplikasyon            sinüzit                bronşit, zatürre
Engelleme                     zor                     Aşılama ve antiviral ilaçlar

İnsanlarda enfeksiyona neden olan iki tip influenza virüsü bulunmaktadır, Influenza A ve B.

Influenza A virüsü, taşıdığı Hemaglutinin ve Neuroaminidase yüzey antijenleri temelinde farklı alt tiplere ayrılır. Influenza B virüsü ise alt tiplere ayrılmaz.

Salgınlara neden olan İnfluenza A virüsüdür. İnfluenza B virüsü salgın yapmaz.

1977 yılından bu yana, Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) ve Influenza B virüsleri global olarak sirküle olmaktadır. Yeni Influenza virüs tipleri, sık antijenik değişim, genetik mutasyon ve viral replikasyonlar sonucu ortaya çıkarlar.

Influenza virüslerinin subtiplerinden herhangi bir tipine karşı elde edilen bağışıklık spesifik bir durum olup, diğer tiplere karşı bağışıklık geliştirmez.

Bulaşma yolu :

İnfluenza virüsü, en sık enfekte kişinin öksürme ve hapşırması ile ortama saçılan damlacıklar yoluyla insandan insana bulaşır. Nadiren kontamine el ve diğer nesneler bulaşmada rol alır.

İnfluenza virüsünün enfektivitesi etkenin tipine göre değişmektedir. Buna bağlı olarak da toplumda yayılma hızı farklılık gösterebilmektedir.

Hastalığa özel atak hızı erişkin kişilerle karşılaştırıldığında, çocuklarda daha yüksektir.

Okul öncesi ve okul çağı çocuklarda atak hızının yüksek olması, hastalığın toplumda yayılmasındaki önemli faktörlerden biridir.

İnkübasyon periyodu : 1-4 gündür.

Bulaştırıcılık süresi :

Erişkinler, belirtilerin ortaya çıkmasından 1 gün öncesinden, belirtilerin ortaya çıkmasından sonra 5. güne kadar bulaştırıcıdır.

Çocuklarda bulaştırıcılık 10 günden daha fazla olabilir ve küçük çocuklar hastalanmadan önce birkaç gün boyunca virüsü yayabilirler.

Ciddi immun yetmezliği olan kişiler haftalar, hatta aylar boyunca bulaştırıcı olabilirler.

Belirtiler nelerdir ? :

Ateş, kas ve baş ağrısı, şiddetli halsizlik, öksürük, boğaz ağrısı ve rinit ile karakterizedir. Çocuklarda bunlarla birlikte, bulantı, kusma , ishal ve kulak ağrısı görülebilmektedir.

Fatalite (ölüm oranları) hızı :

Olağan mevsimsel salgınlar sırasında dünya çapında yaklaşık 500 milyon kişi hastalığa yakalanmakta, bu hastalardan 3–5 milyon kadarının hastane yatışı gerektirecek kadar hastalığı ağır seyretmekte ve her yıl 250.000–500.000 ölüme yol açmaktadır.

Sağlıklı erişkinlerde 100.000 olguda 2 ölüm görülür.

Fatalite hızı sağlıklı erişkinlere göre, kardiovasküler hastalığı olanlarda 52 kat, pulmoner hastalığı olanlarda 120 kat, kardiovasküler hastalığı+diabeti olanlarda 241 kat artmaktadır.

Tedavi:

Semptomatik:

Antipiretik ve analjezikler (paracetemol), antihistaminikler, dekonjestanlar. Aspirin kontrendikedir!. Yani gripte aspirin almayın yoksa REYE sendromu riskiniz oluşur. Reye sendromu için buraya tıklayınız.

Belirtiler görülmeye başlandıktan sonraki ilk 48 saatte antiviral tedavi başlanır.

Antiviral ilaçların yan etkileri: Oseltamivirin en sık yan etkisi bulantıdır. Hafif antiemetiklerle önlenebilir.

Profilaksi:

Aşılama ile sağlanabilir.
İnaktive influenza aşısı, hemaglutinin antijenine göre standardize edilir ve gelecek yıl sirkülasyonu beklenen Influenza virüslerine karşı hazırlanır.

İnaktive Influenza aşısının etkisi:
• 65 yaşın altındaki sağlıklı erişkinlerde dolaşımdaki virüsün aşı içindeki virüsle benzer olması halinde % 70-90 oranında koruma elde edilir

• Çocuklarda, Influenza kaynaklı solunum yolu hastalıklarına karşı %77–91 oranında etkili olduğu tespit edilmiştir.

•  1-5,  6-10,  11-15 yaş gruplarında % 44’den %81’e değişen oranlarda serokonversiyon geliştiği bulunmuştur.

•  65 yaş ve üzerindeki kişilerde pnömoniyi önlemede %30-70 oranında etkili olduğu bildirilmiştir.

 Her yıl aşılanması gereken kişiler;

    65 yaş ve üzerindeki kişiler
    2-64 yaş grubunda kronik hastalığı olan kişiler (kronik kalp-akciğer, astım, böbrek, şeker, AİDS..),
    6– 24ay yaş grubundaki tüm çocuklar,
    2-18 yaş arasında olup uzun süreli aspirin tedavisi gören çocuk ve gençler,
    Sağlık çalışanları,
    Kreş, anaokulu, huzurevleri ve kronik hastalıklara yönelik hizmet veren yerlerde çalışanlar,
    Yüksek risk grubundaki kişilere evde bakım sağlayan kişiler,
    Yüksek risk taşıyan kişiler ile aynı evde yaşayan kişiler (çocuklar dahil),
    Gebeler (aşı ilk trimesterden sonra uygulanır)
    6 aydan küçük bebeklerin bulunduğu evlerde yaşayanlar.

Aşı yapılması sakıncalı olan kişiler;
 

. Ciddi yumurta allerjisi olanlar,
. Daha önce yapılan grip aşısına karşı ciddi allerjik reaksiyon gösteren kişiler.
. Daha önce yapılan grip aşısından sonraki 6 hafta içinde Guillain-Barré sendromu gelişen kişiler,
. 6 aylıktan küçük bebekler,
. 38˚ C üzerinde ateşle seyreden bir enfeksiyon hastalığı olanlar iyileştikten sonra aşılanmalıdır.

Aşı ne zaman yapılır ?

Ekim- Kasım ayları en iyi zamanlardır.

Aşı yapıldıktan 2 hafta sonra koruyuculuk gelişir.

Grip aşısı influenza benzeri diğer virüslerin sebep olduğu hastalıkları önlemez.

Dozaj ve uygulama yolu;

Aşı,  35 aylık ve daha küçüklere 0,25 ml., 3 yaş ve daha büyüklere 0,5 ml. olarak ve intramusküler yolla deltoid kastan uygulanır; çocuklarda önerilen uygulama yolu ise uyluğun anterolateral kısmıdır.

Daha önce aşılanmamış ve tıbbi sorunları olan okul öncesi çocuklar (9 yaş altı) dışında, yılda bir kez uygulanan tek doz inaktive aşı yeterlidir. Bu gibi çocuklara ise en az bir ay arayla iki doz aşı uygulanmalıdır.

Aşı komplikasyonları;

1-2 günde kaybolan hafif yan etkiler görülebilir;
. Aşı uygulama yerinde kızarıklık, şişlik ve hasasiyet,
. Hafif ateş,
. Kas ağrıları
. Nadiren ciddi allerjik reaksiyon meydana gelebilir.

Pnömokok aşısı kimlere yapılmalı ?

İnfluenzanın bakteriyel pnömoni komplikasyonu açısından risk altında olan kişilere (65 yaşından büyükler, konjestif kalp yetmezliği, amfizem, diyabet, alkolizm, kronik karaciğer hastalığı, immünsupresyon) pnömokok aşısı uygulanması düşünülmelidir.

 

Bir Cevap Yazın

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !
%d blogcu bunu beğendi: