Grip (İnfluenza) Nedir, Neden Olur, Belirtileri ve Nasıl Geçer ?

İnfluenza (Grip)

Grip, İnfluenza adı verilen bir virus tarafından oluşturulan, ani olarak 39°C üzerinde Ateş, şiddetli Kas ve Eklem ağrıları, Halsizlik, Bitkinlik, Titreme, Baş ağrısı ve kuru Öksürük gibi belirtiler ile başlayan bir enfeksiyon hastalığıdır.

İnfluenza mevsimsel seyreden bir hastalıktır. Son yıllardaki uluslararası epidemiyolojik bilgilere göre kış aylarında 6–8 haftalık bir sürede hâkim enfeksiyon özelliği göstermektedir.

Grip, Halk arasında, çok sık olarak Soğuk algınlığı ile karıştırılmaktadır.

Aşağıdaki tablo farklarını gösterir.

Belirtiler           Soğuk algınlığı       Grip

Ateş                              nadir                    38-39°
Baş ağrısı                   nadir                    sürekli
Genel ağrı ve sızı    az                       genellikle
Yorgunluk                  hafif                    2-3 hafta
Burun tıkanıklığı    genellikle            bazen
Hapşırma                   genellikle            bazen
Boğaz Ağrısı               genellikle           bazen
Öksürük                       nadir                   genellikle
Komplikasyon          sinüzit                bronşit, zatürre
Engelleme                   zor                     Aşılama ve antiviral ilaçlar

İnsanlarda enfeksiyona neden olan iki tip İnfluenza virüsü bulunmaktadır, Influenza A ve B.

Influenza A virüsü, taşıdığı Hemaglutinin ve Neuroaminidase yüzey antijenleri temelinde farklı alt tiplere ayrılır. Influenza B virüsü ise alt tiplere ayrılmaz.

Salgınlara neden olan İnfluenza A virüsüdür. İnfluenza B virüsü salgın yapmaz.

1977 yılından bu yana, Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) ve Influenza B virüsleri global olarak sirküle olmaktadır. Yeni Influenza virüs tipleri, sık antijenik değişim, genetik mutasyon ve viral replikasyonlar sonucu ortaya çıkarlar.

Influenza virüslerinin subtiplerinden herhangi bir tipine karşı elde edilen bağışıklık spesifik bir durum olup, diğer tiplere karşı bağışıklık geliştirmez.

Bulaşma Yolu :

İnfluenza virüsü, en sık enfekte kişinin öksürme ve hapşırması ile ortama saçılan damlacıklar yoluyla insandan insana bulaşır. Nadiren kontamine el ve diğer nesneler bulaşmada rol alır.

İnfluenza virüsünün enfektivitesi etkenin tipine göre değişmektedir. Buna bağlı olarak da toplumda yayılma hızı farklılık gösterebilmektedir.

Hastalığa özel atak hızı erişkin kişilerle karşılaştırıldığında, çocuklarda daha yüksektir.

Okul öncesi ve okul çağı çocuklarda atak hızının yüksek olması, hastalığın toplumda yayılmasındaki önemli faktörlerden biridir.

İnkübasyon Periyodu :

1-4 gündür.

Bulaştırıcılık Süresi :

Erişkinler, belirtilerin ortaya çıkmasından 1 gün öncesinden, belirtilerin ortaya çıkmasından sonra 5. güne kadar bulaştırıcıdır.

Çocuklarda bulaştırıcılık 10 günden daha fazla olabilir ve küçük çocuklar hastalanmadan önce birkaç gün boyunca virüsü yayabilirler.

Ciddi immun yetmezliği olan kişiler haftalar, hatta aylar boyunca bulaştırıcı olabilirler.

Belirtiler Nelerdir ? :

Ateş

Kas ve Baş ağrısı

Şiddetli Halsizlik

Öksürük

Boğaz ağrısı ve

Rinit ile karakterizedir.

Çocuklarda bunlarla birlikte, Bulantı, Kusma, İshal ve Kulak ağrısı görülebilmektedir.

Fatalite (Ölüm Oranı) Hızı :

Olağan mevsimsel salgınlar sırasında dünya çapında yaklaşık 500 milyon kişi hastalığa yakalanmakta, bu hastalardan 3 – 5 milyon kadarının hastane yatışı gerektirecek kadar hastalığı ağır seyretmekte ve her yıl 250.000 – 500.000 ölüme yol açmaktadır.

Sağlıklı erişkinlerde 100.000 olguda 2 ölüm görülür.

Fatalite hızı sağlıklı erişkinlere göre, Kardiovasküler hastalığı olanlarda 52 kat, Pulmoner hastalığı olanlarda 120 kat, Kardiovasküler hastalığı + Diabeti olanlarda 241 kat artmaktadır.

Tedavi :

Semptomatik :

Antipiretik ve Analjezikler (Parasetamol), Antihistaminikler, Dekonjestanlar.

Aspirin kontrendikedir !

Yani Gripte Aspirin almayın yoksa REYE sendromu riskiniz oluşur.

Reye Sendromu için buraya tıklayınız.

Belirtiler görülmeye başlandıktan sonraki ilk 48 saatte Antiviral tedavi başlanır.

Profilaksi :

Aşılama ile sağlanabilir.
İnaktive İnfluenza aşısı, Hemaglutinin antijenine göre standardize edilir ve gelecek yıl sirkülasyonu beklenen İnfluenza virüslerine karşı hazırlanır.

Aşısının Koruyuculuğu :

65 yaşın altındaki sağlıklı erişkinlerde dolaşımdaki virüsün aşı içindeki virüsle benzer olması halinde % 70 – 90 oranında koruma elde edilir

Çocuklarda, İnfluenza kaynaklı solunum yolu hastalıklarına karşı % 77 – 91 oranında etkili olduğu tespit edilmiştir.

1-5,  6-10,  11-15 yaş gruplarında % 44 – 81’e değişen oranlarda serokonversiyon geliştiği bulunmuştur.

65 yaş ve üzerindeki kişilerde Pnömoni’yi önlemede % 30-70 oranında etkili olduğu bildirilmiştir.

Her Yıl Aşılanması Gereken Kişiler ;

65 yaş ve üzeri

2 – 64 yaş grubunda kronik hastalığı olan kişiler (Kalp-Akciğer, Astım, Böbrek, Şeker, AİDS..)

6 – 24 ay yaş grubundaki tüm çocuklar

2 – 18 yaş arasında olup uzun süreli Aspirin tedavisi gören Çocuk ve Gençler

Sağlık çalışanları

Kreş, Anaokulu, Huzurevleri ve Kronik hastalıklara yönelik hizmet veren yerlerde çalışanlar

Yüksek risk grubundaki kişilere evde bakım sağlayan kişiler

Yüksek risk taşıyan kişiler ile aynı evde yaşayan kişiler

Gebeler (aşı ilk trimesterden sonra uygulanır)

6 aydan küçük Bebeklerin bulunduğu evlerde yaşayanlar.

Aşı yapılması sakıncalı olan kişiler ;

Ciddi Yumurta allerjisi olanlar

Daha önce yapılan Grip aşısına karşı ciddi allerjik reaksiyon gösteren kişiler

Daha önce yapılan Grip aşısından sonraki 6 hafta içinde Guillain-Barré Sendromu gelişen kişiler

6 aylıktan küçük Bebekler

38˚C üzerinde ateşle seyreden bir enfeksiyon hastalığı olanlar iyileştikten sonra aşılanmalıdır.

Aşı Ne Zaman Yapılır ?

Ekim – Kasım ayları en iyi zamanlardır.

Aşı yapıldıktan 2 hafta sonra koruyuculuk gelişir.

Grip aşısı İnfluenza benzeri diğer virüslerin sebep olduğu hastalıkları önlemez.

Aşının Yan Etkileri Nelerdir ?

1-2 günde kaybolan hafif yan etkiler görülebilir ;

Aşı uygulama yerinde kızarıklık, şişlik ve hasasiyet
Hafif Ateş
Kas ağrıları
Nadiren ciddi allerjik reaksiyon meydana gelebilir.

Pnömokok Aşısı Kimlere Yapılmalı ?

İnfluenza’nın Bakteriyel Pnömoni komplikasyonu açısından risk altında olan kişilere ;

65 yaşından büyükler

Konjestif Kalp Yetmezliği

Amfizem

Diyabet

Alkolizm

Kronik Karaciğer Hastalığı

İmmünsupresyon, Pnömokok aşısı uygulanması düşünülmelidir.

 

 

Bir Cevap Yazın

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !
%d blogcu bunu beğendi: