Gruber Widal (Salmonella) Testi Nedir, Nasıl Yapılır ve Değerlendirilir ?

Gruber Widal Testi Salmonella bakterilerinin neden olduğu Tifo ve Paratifo olasılıklarının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.

Salmonella Enfeksiyonları :

Salmonella türü bakteriler, Laktozu fermente edemeyen, Gram Negatif bakterilerdir.

Salmonella türü, yaklaşık 2200 civarında serotip içerir. Bu türe ait bakteriler insanda 3 farklı hastalık tablosu oluşturabilir.

Konakçı olarak insana adapte olmuş ve yalnızca insan için patojenik olan S. Typhi ve S. Paratyphi A, B, C’nin sebep olduğu sistemik hastalık tablosuna genel olarak Enterik veya Tifoid Fever adı verilir.

Hastalık etkeninin S. Typhi olması durumunda Tifo olarak adlandırılan daha ciddi bir klinik tablo oluştur.

S. Typhimurium Akut Enterokolit tablosu meydana getirir.

S. Cholaresuis tarafından meydana getirilen Septisemik tabloda, bakteriemi ve fokal lezyonlar görülür.

Salmonellaların bütün tipleri, kontamine gıdalar ve sular aracılığı ile enterik yoldan vücuda girer.

Tifo Nedir ?

Tifo ateşi olarak da adlandırılan bu hastalık tablosu, S. Typhi tarafından meydana getirilir.

Kuluçka dönemi 5–14 gün arasında değişir.

Ağız yoluyla vücuda giren mikroorganizma, bağırsak mukoza epitelini aştıktan sonra, Peyer plaklarında bulunan makrofajlarda, Mezenterik lenf nodlarında ve Dalakta çoğalmaya başlar.

Tifo Belirtileri

Klinik bulgular yavaş yavaş ortaya çıkar.

Ateş

Baş ağrısı

Artralji

Farenjit

Kabızlık

İştahsızlık

Karın ağrısı

Karında hassasiyet en sık rastlanan şikâyetlerdir.

Dizüri

Kuru öksürük ve Burun kanaması daha seyrek olarak görülür.

Tedavi edilmeyen vakalarda kademe kademe yükselen ateş sonraki 10–14 gün boyunca yüksekliğini muhafaza eder. Üçüncü haftadan itibaren ateş düşmeye başlar ve dördüncü haftada normale döner.

Ateşin uzun sürmesi çoğunlukla, parodoksal olarak nabızda düşme ve şiddetli bitkinliğe sebep olur.

Ağır vakalarda, Delirium, Stupor, Koma gibi merkezi sinir sistemi ile ilişkili belirtiler görülebilir.

Dalak büyümesi

Lökopeni

Anemi

Karaciğer fonksiyonlarında bozulma

Proteinüri

Hafif derecede Koagülopati sıklıkla görülen belirti ve bulgulardır.

Bazen tabloya Akut Kolesistit ve Hepatit de eklenebilir.

Enfeksiyonun en fazla lokalize olduğu yapılar, ince bağırsağın distal bölgesinde bulunan Peyer plakları’dır.

Hastalığın üçüncü haftası Peyer plaklarında ülserleşmenin meydana geldiği dönem olduğundan çok önemlidir. Bu dönemde kanlı dışkılama görülebilir.

Hastalığın en önemli komplikasyonu olan Perforasyon bu dönemde meydana gelebilir.

Gruber Widal Testi Değerlendirme:

Salmonella grubu bakterilerde Flagellar H (Hauch) ve Somatik hücre duvarında yer alan O (Ohne Hauch) antijenleri bulunur. Serolojik testlerde bu antijenlere yönelik antikorlar araştırılır.

Tifo ve Paratifo enfeksiyonlarında O aglütininleri hastalığın 8. gününden, H aglütininleri ise 10–12. gününden sonra tespit edilebilir düzeye yükselir.

O antijenleri için 1/80 ve üzeri, H antijenleri için 1/160 ve üzeri titrelerdeki pozitiflik klinik olarak anlam taşır.

Akut hastalık tanısı için 10–15 gün ara ile alınan kan örneklerinde titre artışının izlenmesi önerilir.

Bu şekilde yaklaşık 2 hafta arayla alınan iki kan örneği arasında O ve H titreleri açısından 4 katlık fark bulunması hastalık olasılığını destekler.

Tek başına H pozitifliği Aşılamayı, O ise Hastalığı işaret eder.

Erken dönemde tedaviye başlanan vakalarda bu antikorlarda pozitifleşme meydana gelmeyebilir.

Hastalığın izlenmesi sırasında, bir yandan antikor titresi takip edilirken ve aynı zamanda Gaita Kültürü yapılması önerilir.

Serolojik testlerin sensitivitesi % 70 civarında iken spesifite daha düşük seviyededir.

Numune:

Serum.

Referans Değer:

Negatif.

 

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !