Haptoglobin Testi Nedir, Görevi Nedir ?

Haptoglobin testine  damar içi yani  İntravasküler Hemoliz olasılığının değerlendirilmesi ve izlenmesi amacıyla ihtiyaç duyulur.

Haptoglobin, hemoglobine karşı afinitesi yüksek, immünglobinlere benzer yapıya sahip bir serum proteinidir. En önemli üretim yeri Karaciğer olmakla birlikte, Deri, Akciğer ve Böbrek’lerde de sentez edilmektedir.

Haptoglobin’in Hemoglobin ile oluşturduğu kompleks, başta Dalak olmak üzere Retiküloendotelyal sistemden zengin dokular tarafından tutularak, geri dönüşüme tabi tutulmak üzere yıkılır.

Böylece Haptoglobin, bir yandan damar içinde serbest kalan Hemoglobin’in katabolize edilmesini hızlandırmış, diğer yandan Böbrekler yoluyla kaybedilmesini engellemiş olur.

Serumda bulunan Hemoglobin’in, glomerüler filtrata geçerek Hemoglobinüri’ye neden olabilmesi için, Haptoglobinin Hemoglobin bağlama kapasitesini aşacak konsantrasyona yükselmesi gerekir.

Haptoglobin Düşüklüğü Nedenleri ?

İn vivo Hemoliz (belirgin bir düşme meydana gelir. Bazen ölçülemeyecek kadar düşük seviyelere iner).

Hemoglobinopatiler

Eritrosit Membran defektleri

Otoimmün Hemolitik hastalıklar

Mekanik Hemoliz

Hipersplenizm

Akut Hemolitik Atak sonrası tekrar normal seviyeye dönmesi en azından 1 hafta gibi bir süre gerektirir).

İlaca bağlı Hemoliz (genellikle düşme az olur veya olmaz).

Şiddetli Egzersiz (hemolize neden olduğundan).

Mekanik Kalp Kapağı (mekanik hemoliz nedeniyle).

Karaciğerin akut veya kronik hastalıkları (en önemli üretim yeridir).

Yaşamın ilk ayları (yetişkin seviyesine yakın değerlere yaklaşık olarak 6. aydan sonra ulaşılır).

Östrojen, Oral Kontraseptif ve Tamoksifen kullanımı

Haptoglobin Yüksekliği Nedenleri ?

Haptoglobin aynı zamanda pozitif bir Akut Faz Reaktanı’dır. Bu nedenle ;

Akut ve Kronik İltihabi Reaksiyonlar sırasında serum konsantrasyonu yükselir. Böyle durumlarda enflamatuvar reaksiyon varlığını teyit etmek için CRP gibi diğer Akut Faz Reaktanlarının da kontrol edilmesinde yarar vardır.

Androjen ve Anabolik Steroid kullanımı

Numune:

Serum.

Referans Aralığı:

30–200 mg/dl

 

 

Bir cevap yazın

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !