HBeAg Nedir, Pozitif ve Negatif Ne Demek ?

HBeAg testi genellikle bulaştırıcılık göstergesidir ve Hepatit B virüsü ile enfekte bir kişide, virüs çoğalmasının devam edip etmediğinin ve şahsın yakın çevresindekileri enfekte etme olasılığının belirlenmesine yardımcı olur.

HBeAg Nedir ?

Hepatit B e antijeni (HBeAg) testi, Hepatit B virüs enfeksiyonunun durumunun değerlendirilmesine ve izlenmesine yardımcı bir test kullanılır.

Enfeksiyonun erken evrelerinde, HBsAg’nin pozitif hale gelmesinden yaklaşık bir hafta kadar sonra ölçülebilir konsantrasyona ulaşır.

HBeAg Pozitif Ne Demek ?

HBeAg pozitifliği, virüsün aktif olarak çoğaldığını ve dolayısıyla bulaştırıcılık riskinin yüksek olduğunu gösterir.

HBeAg’nin negatifleşip, Anti-HBe antikorlarının pozitif hale gelmesi bulaştırıcılık eğiliminin azaldığının bir göstergesi olarak kabul edilir.

HBeAg genellikle HBsAg’nin negatifleşmesinden yaklaşık 3 hafta kadar önce kaybolur.

Gebe bir kadında HBeAg’nin pozitif olması, bebeğe Hepatit B geçiş olasılığının yüksek olduğunu düşündürür.

HBsAg sonucu pozitif, HBeAg sonucu negatif bulunan hastalar “nonreplicative” HBV enfeksiyonu olarak sınıflandırılır. Karaciğer enzim aktivitelerinin de normal sınırlar içinde bulunması durumunda bu şahıslar asemptomatik veya sağlıklı taşıyıcılar olarak kabul edilir.

HBeAg Negatif Ne Demek ?

Kişide HBeAg negatif olması ya aktif Hepatit B enfeksiyonun olmadığını, yada mevcut Hepatit B enfeksiyonunun iyileştiğinin göstergesidir.

Özellikle Ortadoğu veya Asya ülkelerinde bazı Hepatit B suşlarında HBeAg üretilmeyebilir. Yani bu kişiler Aktif Hepatit B hastası olsalar bile HBeAg negatif olabilir.

HBeAg negatif bulunmasına rağmen serum AST ALT yüksek ve Karaciğer histolojisinin kronik Hepatit ile uyumlu bulunması durumunda ise ;

Hepatit D enfeksiyonu

Alkolik Hepatit

İlaçlara bağlı Hepatit

Otoimmun Hepatit tablosu düşünülür.

HBeAg ve Anti-HBe antikoru’na ek olarak HBV DNA’nın da bakılması durumunda, replikasyonun ve dolayısıyla şahsın bulaştırıcılığının çok daha güvenilir bir şekilde değerlendirilmesi mümkün olur.

Özellikle HBeAg ve Anti-HBe sonuçlarının klinik tablo ile uyumlu olmadığının düşünüldüğü durumlarda, mutant HBV enfeksiyonu olasılığının değerlendirilmesi için HBV DNA kontrolü yapılmasına gerek görülür.

HBeAg’nin negatifleşip, Anti-HBe’nin pozitif hale gelmesi genel olarak çoğalmanın sona erdiğini, şahsın enfekte edici özelliğinin azaldığını düşündürür.

Bununla beraber mutant HBV enfeksiyonu olmadığının ve viremi’nin sona ermiş olduğundan tam olarak emin olunabilmesi için HBV DNA testi sonucunun da negatif hale geldiğinin görülmesi gerekir.

Numune:

Serum.

Referans Değer:

Negatif.