HBsAg Pozitif ve Negatif Ne Demek ?

HBsAg testi Akut veya Kronik Hepatit enfeksiyonlarının ya da kronik taşıyıcılık durumlarının bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla kullanılır.

Hepatit (Karaciğer İltihabı) ilaçlar, toksik maddeler, otoimmün hastalıklar, alkol, virüsler gibi bir çok nedenle oluşabilirse de % 95 nedeni Hepatit virüsleri (A,B,C,D,E) dir.

Hepatit B, Akut Hepatit’in ve Kronik Viral enfeksiyonların en sık nedenidir.

A’dan H’ye kadar 8 genotipe ayrılabilmektedir.

Bu genotipler Dünya’da farklı bölgelerde farklı dağılım göstermektedir. Ülkemizde HBV genotipleri ile ilgili yapılan çalışmalarda % 79 – 100 arasında genotip D olarak tespit edilmiştir.

Dünya nüfusunun yaklaşık yarısı HBV ile infektedir ve yaklaşık % 5-15’i de HBV taşıyıcısıdır.

Türkiye’de ise bölgelere göre değişmekle birlikte, taşıyıcılık oranı % 3.9 – 12.5 arasındadır.

HBV, Sigaradan sonra en önemli ikinci kanserojen etkendir. 

HBV, HIV’den 100 kat daha bulaştırıcıdır.

İnkübasyon süresi 30-150 gün arasında değişir.

 

 

Hepatit B Nasıl Bulaşır ?

İnfekte kişinin kan ve diğer vücud sıvılarıyla temas başlıca bulaş kaynağıdır (damardan ilaç kullanımı, tükrük, semen, servikal sıvı, kan nakli, seksüel geçiş).

Hepatit B’nin endemik olduğu yerlere seyahat bulaş riskini çok artırır.

Anneden çocuğuna doğum sırasında geçiş de olabilir.

Hepatit B Nasıl Bulaşmaz ?

Gıdalarla, sularla, el sıkışmayla, öksürmeyle, aksırmayla bulaşmaz.

Hepatit B’nin Klinik Gidişi Nasıldır ?

Sadece birkaç haftada geçen basit infeksiyondan yıllarca devam eden ciddi kronik infeksiyona kadar farklı şekilde hareket edebilir.

Hepatit infeksiyonunda erişkinlerde 5 yıl sonra ortalama % 2-10 arasında Kronikleşme olmaktadır (çocuklarda % 25-50, yenidoğanlarda % 70-90). Bazen kronik haldeyken Siroz ve Karaciğer Kanserine dönebilir.

Çocukların çoğu ve yetişkinlerin % 50’sinde klinik belirti yoktur.

Bazen Hepatit B taşıyıcılığı oluşur yani virüs kanda vardır ve etrafa bulaştırılabilir ama Karaciğerde ciddi hasar ve şikayet olmaz, farkına bile varılmayabilir.

 

Akut Hepatit B :

Tarama testleri pozitiftir, şikayetler diğer Akut Hepatit etkenleriyle genelde benzerdir;

Ateş

Yorgunluk – Halsizlik

Bulantı – Kusma

Sarılık (% 25 hastada görülür) – İdrar renginde koyulaşma

Karaciğer haraplanır ve görevlerini tam yapamaz (Bilirübin gibi atık madde ve toksinleri yeterince temizleyemez, Bilirübinler artar, AST-ALT-GGT gibi Karaciğer enzimleri artabilir).

Hepatit B Tanısı Nasıl Konur ?

Klinik belirtiler ve Karaciğer hasarına bağlı bulgular (Bilirübin artışı ve Karaciğer enzim artışı gibi) Hepatiti düşündürür ama ayırımı sağlamaz.

Kesin ayırım için Hepatit B’ye özgü testler yapılmalıdır. 

Aşı Hepatiti önler , CDC’ye göre 1990’larda kullanıma giren aşı ile Akut Hepatit B görülme oranı % 82 oranında azalmıştır.

HBsAg Nedir ?

Virüsün yüzeyinde bulunan antijendir. Akut ve Kronik HBV enfeksiyonlarında kanda bulunur. Akut Hepatit B’nin en erken göstergesidir.

Genellikle Hepatit B virüsü ile teması izleyen dönemde, inkübasyon döneminin sonuna doğru (25 – 225, ortalama 75 gün) henüz Transaminaz düzeyinde artış olmadan ve ikter gibi semptomlar belirmeden 2-7 hafta önce serumda HBsAg’yı saptamak olanaklıdır.

Genelde 3 ay içinde yani iyileşme fazında kandan kaybolur.

HBsAg Pozitif Ne Demek ?

Kişi Hepatit B virüsü kapmış demektir.

Kronik infeksiyonu anlamanın ana yolu buna bakmaktır. 6 aydan uzun süre pozitif olması kronikliğin göstergesidir, bunlar ömür boyunca virüsü başkalarına bulaştırabilir.

HBsAg Negatif Ne Demek ?

Kişi Hepatit B virüsü kapmamış demektir. Yada test henüz bu antijen kana geçmeden yani erken yapılmı da olabilir.

Anti- HBs :

HBsAg’ine karşı oluşur, iyileşme fazında sürekli titresi artar. Virüsün alnmasından yaklaşık 4-10 ay sonra pozitif our.

Genellikle HBsAg kaybolduktan 1 ay sonra kanda belirir. Daha önceden virüsle karşılaşmayı anlamak ve aşılamanın etkinliğini görmek için kullanılır.

Miktarı düşük veya yoksa aşılama yapılır, kişinin iyileştiğini görmede ve artık immünite kazandığını (bir daha infeksiyon geçirmez) anlamak için de istenir.

Bazen HBsAg ve Anti-HBs beraber pozitif olabilir, bu durumda bulaştırıcılık vardır.

Anti-HBc IgM :

Kanda bulunmayan, sadece infekte Karaciğer hücrelerinde bulunabilen Hepatit B core antijenine karşı oluşmuş IgM tipi antikorlardır.

Virüsün alnmasından yaklaşık 1.5 – 3.5 ay sonra pozitif our.

HBV enfeksiyonunda ilk üretilen antikordur, akut infeksiyon tanısını koydurur. Ancak akut infeksiyondan 2 yıl sonra bile, % 20 oranında Anti-HBc IgM pozitifliği saptanabilir.

Bunun pozitif olması genellikle enfeksiyonun son 6 ay içinde geçirildiğini gösterir.

Anti-HBc Total :

HbcAg antijenine karşı oluşmuş hem IgG hem de IgM tipi antikorlardır. Virüsün alnmasından yaklaşık 1.5 – 3.5 ay sonra pozitif our.

Akut ve Kronik HBV infeksiyonlarını tanımada kullanılabilir, Akut HBV infeksiyonundan genelde 1 ay sonra kanda belirir ve genellikle ömür boyu kanda kalırlar.

HbeAg :

Genellikle infektivite yani bulaştırıcılık göstergesidir. Ayrıca tedavinin etkinliğini izlemede de istenir. Tedavi ile genelde kaybolur, kaybolmazsa tedavi sürdürülür.

Kanda aktif olarak çoğalan Hepatit B virüsü tarafından salınan antijendir.

Virüsün alnmasından yaklaşık 1 – 3 ay sonra pozitif our.

Akut infeksiyonlarda HBsAg ile hemen hemen aynı zamanda pozitifleşir ve HBsAg’den daha önce kaybolur. Bunun varlığı HBV-DNA’nın serumda bulunduğunu gösterir.

HbsAg’den farklı olarak kanda sadece virüs aktif olarak çoğalıyorsa bulunur.

Anti- HBe (+) % 80 olguda HBV-DNA’nın gösterilmesi veya HBeAg (+) olgularda HBV-DNA’nın (-) bulunması durumları da olabilmektedir, bu atipik Hepatit B suşlarına (özellikle Ortadoğu ve Asya ülkelerinde sık görülen bazı Hepatit B virüs suşları bu antijeni üretmezler, bu bölgelerde böylece bu test pek yararlı olmayabilir) bağlanmaktadır.

Anti-Hbe :

Virüsün alnmasından yaklaşık 2 – 4 ay sonra pozitif our. Akut Hepatit B enfeksiyonunun iyileştiği kişilerde Anti-HBc ve Anti-HBs ile beraber pozitif olur.

İyileşmeyi ve bulaştırıcılık riskinin çok azaldığını gösterir.

Kronik Hepatit B de ise infeksiyonu ve tedaviye yanıtı izlemede kullanılabilir.

HBV-DNA :

Hepatit B viral genetik materyali yani virüs miktarını gösterir. Aktif Hepatit B infeksiyonun saptamaya yarar, asıl kullanım amacı Kronik Hepatit B hastalarında Antiviral tedaviye yanıtı izlemedir.

Başarılı tedavi ile genellikle kaybolur. Sonuçlar genelde IU/ml biriminde sayısal verilir.

Yüksek değerler virüsün hızla çoğaldığını ve bulaştırıcılığın çok olduğunu, KC hasarı ihtimalinin yüksek olduğunu gösterir.

Değerlerin düşmesi ise tedavinin başarılı olduğunu yansıtır.

HbsAg Kronik Hepatit B risk faktörünün yüksek olduğu kişilerde mutlaka bakılmalıdır.

HBV-DNA’nın belirlenmesinde en özgül ve en duyarlı yöntem PCR yöntemidir. Bu yöntemle çok düşük miktarlarda HBV-DNA 10-50 kopya/mL tespit edilebilmektedir.

Hibridizasyon tekniğinde tespit edilebilen 1 pg/mL, yaklaşık 105 kopya/mL’ye tekabül eder. Hibridizasyon tekniğinin duyarlılığının fazla olmaması nedeniyle, tanı koyma ve tedavi takibinde kullanımı sınırlıdır.

Hepatit Aşısı Ne Zaman Yapılmalı ?

Hepatit B’li kişiye temas öyküsü olanlara özellikle de kesin temas bulgusu varsa (Traş takımından kesik ile, seks yapma, anneden çocuğa…) hemen Hepatit B immünglobulin (HBIG) ve aşı 24 saat içinde (seks öyküsünde en geç 14 gün ) yapılmalıdır.

Hepatit B Testleri Yorum Tablosu

Aşılamada sadece Anti-HBs pozitif olur, oysa HBV infeksiyonu geçiriliyorsa yani virüs kana gelmişse Anti-HBs ile beraber Anti-HBc Total ve IgM de pozitif olur.

 

 

Numune:

Serum veya plazma kullanılır, açlık ve ilaç kullanımı önemli değildir.

Referans Değer:

Negatif.