HCV Genotip 1b ve 1a Nedir ?

HCV Genotip Tayini testi Hepatit C tedavi programının belirlenmesi ve tedaviye alınacak cevabın önceden tahmin edilmesi amacıyla kullanılır.

HCV tip tayini, HCV RNA’sı pozitif olan hastalara uygulanacak tedavinin planlanması ve uygulanacak olan tedaviye alınacak cevabın önceden tahmin edilmesi açısından yararlıdır.

Bu testin yalnızca HCV RNA neticesinin pozitif olduğu bilinen hastalara uygulanması mümkündür.

HCV Genotip 1b ve 1a Nedir ?

HCV’nin altı ana tipi ve bu tiplerin bazılarının alt tipleri vardır. Tespit edilebilen genotip ve alt tipler 1a,1b, 1c, 2a/c, 2b, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 4c/d, 4e, 4f, 4h, 5a ve 6a’dır.

Türkiye’de yapılan araştırmalar, en sık rastlanan genotipin, İnterferon tedavisine iyi cevap vermeyen 1b olduğunu göstermektedir.

Sıklık sıralamasında 1b’nin ardında 1a genotipi yer almaktadır.

Değerlendirme:

HCV genotip 2 ve 3 ile enfekte olan hastalar, İnterferon ve Ribavirin tedavisine genotip 1 ile enfekte olanlara göre 2-3 kat daha iyi cevap verirler.

Genel olarak tedavi edilen bütün popülasyonda kalıcı iyileşmenin % 55 civarında olmasına karşın, genotip 2 ve 3 ile enfekte bireylerde bu oranın % 80’e kadar ulaştığı bildirilmektedir.

Tedavi programı belirlenirken, enfeksiyona sebep olan HCV’nin genotipi de dikkate alınır.

Örneğin, genotip 2 ve 3 ile enfekte olanlara nispeten daha kısa (24 haftalık) ve daha düşük doz İnterferon ve Ribavirin tedavisi yeterli bulunduğu halde, genotip 1 ile enfekte hastalara daha uzun (48 haftalık) yüksek doz tedavi uygulanmaktadır.

Numune:

Serum.

Serum soğuk ortamda saklanmalı ve laboratuvara gönderilmelidir.

Hemolizli veya uygun olmayan tüpe alınmış veya uzun süre oda sıcaklığında bekletilmiş örnekler gönderilmemelidir. Özellikle Heparinli numune alınmamalıdır.

Referans Değer:

Negatif.