HDL-Kolesterol Nedir, Yüksekliği ve Düşüklüğü Nedenleri ?

HDL-Kolesterol veya HDLözellikle Koroner Kalp Hastalığı ile ilişkili risk değerlendirilmesi ve riski yüksek hastaların takibi sırasında kullanılır.

Genellikle tek başına değil, Total Kolesterol ve Trigliserit ölçümü ile birlikte istenir.

HDL-Kolesterol Nedir ?

Friedewald formülü kullanılarak LDL-Kolesterol hesabı yapılabilmesi için bu üç parametrenin beraberce ölçülmesi gerekir. HDL, dokulardaki fazla Kolesterolün karaciğere taşınmasından yani “reverse transport”tan sorumlu olan lipoproteindir.

HDL ile taşınan Kolesterol konsantrasyonu yüksekliğinin Koroner Kalp hastalığından koruyucu etkisi olduğu bilinmektedir.

HDL partiküllerinin antiaterojenik etkisinin yanında, antienflamatuvar, antioksidan ve antikoagülan etkisinin de bulunduğu bildirilmektedir.

Epidemiyolojik araştırmalar, HDL-kolesterol konsantrasyonu ile Koroner Kalp hastalığı riski arasında ters bir korelasyon olduğunu göstermektedir.

HDL-Kolesterolde her 5 mg/dL’lik düşüklüğün Koroner Kalp hastalığı riskinde % 25’lik bir artışa eşlik ettiği bildirilmektedir.

Niasin (Nikotinik asit), HDL-Kolesterol konsantrasyonunu yükseltme potansiyeline sahip olduğu bilinen en etkili ilaçtır. Yüksek dozlarda kullanıldığında, HDL-Kolesterol konsantrasyonunda % 25–35 oranında artış meydana getirebilir.

Sigara içiminin terk edilmesi, düzenli egzersiz ve fazla kiloların azaltılması, HDL-Kolesterol konsantrasyonunun yükselmesini sağlayabilen ilaç dışı araçlardır.

HDL Kolesterol konsantrasyonunun erkeklerde 40 mg/dL’nin altında, kadınlarda ise 50 mg/dL’nin altında olması koroner Kalp hastalığı açısından bir risk faktörü olarak kabul edilir.

Buna karşılık HDL-Kolesterol konsantrasyonunun 60 mg/dl üzerinde olmasının diğer major risk faktörlerinden birinin yok sayılmasını sağlayacak derecede koruyucu bir role sahip olduğu kabul edilmektedir.

Test sonucunun değerlendirilmesi sırasında Total Kolesterol/HDLKolesterol oranının da önem taşıdığı düşünülmekle birlikte, Amerikan Kalp Birliği, orandan çok ölçülen mutlak konsantrasyonlara daha çok dikkat edilmesini önermektedir.

Oranın 5:1’den da düşük olması yani HDL-Kolesterol konsantrasyonunun, Total Kolesterol’ün % 20’den fazlasını oluşturması arzu edilir.

HDL Yüksekliği Nedenleri ?

Familyal Hiperalfalipoproteinemi

Primer Biliyer Siroz

Kronik Hepatit ve

Alkolizm’de HDL-Kolesterol konsantrasyonu yüksek bulunur.

HDL Düşüklüğü Nedenleri ?

Familyal Hipoalfalipoproteinemi

Tangier Hastalığı

Fish Eye Disease

Familyal Lesitin-Kolesterol Açil Transferaz (LCAT) yetersizliği

Familyal Kolesteril Ester Transfer Protein (CETP) yetersizliği

Familyal Apo A-I yetersizliği, HDL-kolesterol düşüklüğüne sebep olan başlıca genetik hastalıklardır.

Hipertrigliseridemi

Cushing Sendromu

Tip 2 Diabet

Hepatosellüler hastalıklar

Kolestaz

Nefrotik Sendrom

Kronik Böbrek yetmezliği

Şişmanlık ve

Maligniteler, HDL-Kolesterol düşüklüğüne yol açan başlıca hastalıklardır.

Numune:

Serum (kırmızı veya sarı kapaklı tüp).

Numune vermeden önceki 10–14 saat içinde hiçbir şey yememiş olması gerekir.

Referans Aralığı:

40–75 mg/dl.