HDV-RNA Testi Nedir, Negatif ve Pozitif Ne Demek ?

HDV-RNA testi Hepatit D virüsünün bizzat kendisini saptamak için yapılır.

Nispeten daha ağır seyir gösteren bir Akut HBV enfeksiyonu olan bir hastada veya akut alevlenme gösteren kronik enfeksiyonlu bir hastada, tabloyu ağırlaştıran faktörün HDV koenfeksiyonu veya süperenfeksiyonu olup olmadığının belirlenmesi amacıyla kullanılır.

HDV-RNA Testi Nedir ?

Hastanın serumunda PCR tekniği ile HDV RNA varlığının araştırılması, Aktif HDV enfeksiyonu olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılabilecek en hassas yöntem olarak kabul edilir.

HDV-RNA Testi Negatif Ne Demek ?

Test sonucunun “Negatif” bulunması testin yapıldığı sırada şahısta HDV viremisi olmadığını gösterir.

HDV-RNA Testi Pozitif Ne Demek ?

Test sonucunun “Pozitif” bulunması, şahsın numuneyi verdiği sırada HDV virüsünü taşımakta olduğunu gösterir.

Test sonucu enfeksiyon sonrası, erken dönemde pozitif hale geldiği için “Negatif” sonuç, Akut Hepatit tablosu sergileyen bir Hepatit B hastasında, HDV koenfeksiyonu bulunmadığını, akut alevlenme gösteren Kronik bir Hepatit B taşıyıcısında ise HDV süperenfeksiyonu bulunmadığının bir kanıtı olarak kabul edilebilir.

Anti-HDV antikoru “Pozitif” bulunan bir hastada HDV RNA sonucunun “Negatif” bulunması viremi’nin sona ermiş olduğunu gösterir.

Bu sonuç, klinik tablonun düzelme yoluna girdiğinin ya da iyileşmenin gerçekleşmiş olduğunun bir kanıtı olarak kabul edilebilir.

Numune:

Serum.

Referans Değer:

Negatif.