HE4 Testi Nedir, Neden İstenir ?

HE4 testi başlıca olarak Over (Yumurtalık) Kanseri’nde kullanılan ve oldukça sensitif bir testtir. Genellikle CA 125 testi ile birlikte kullanılır.

Dünya’da her yıl 200 bin yeni Over Kanseri tespit edilir ve bu kanser kadınlarda Jinekolojik Kanserlerin ölüm nedenlerinin başta gelenidir.

% 70’ten fazlasında tanı anında gecikilmiş olur.

Erken tanı ve tedavi yaşam süresini uzatır.

Over Kanseri Tanısında Ne Kullanılıyor ?

Bugüne kadar daha çok CA 125 kullanılmaktaydı ama CA 125 malesef yeterince spesifik değildir.

Endometriyozis

Menstruasyon

İnfertilite

PID

Hepatit

Pnömoni

Kalp Yetmezliği

Divertikülit gibi birçok Benign hastalıkta CA 125 artabilir.

Over CA olanların % 20’sinde CA 125’te yükselme olmayabilir. Başka Kanserlerde de CA 125 yükselebilir.

CA 125 erken Over CA’ların ancak % 50’sinde yükseliyor, bu nedenle CA 125 spesifik ve çok yeterli bir gösterge olamıyor.

HE4 daha duyarlı bir göstergedir çünkü Benign (İyi Huylu) Jinekolojik durumlarda yükselmez.

HE4+CA 125’in birlikte kullanımı, Over Kanserinin Endometriyozis’ten ayrımında yüksek duyarlılık sağlar.

HE4+CA 125’in birlikte kullanımı Malign ve Benign jinekolojik durumların ayrılabilmesi, tedavisi sürdürülen Over Kanserlerinin izlenmesi  ve erken tanı konulması yönünden yararlıdır.

HE4 Testi Sonucu Nasıl Değerlendirilir ?

HE4 ve CA 125 birlikte çalışılmaktadır. Sonuçlar ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm) risk değerlendirme programına verilir.

Programdan hastanın sonucu, Over Kanseri yönünden “Yüksek Risk” ya da “Düşük Risk” olarak çıkar.

CA 125 ve HE4 markerlarının birlikte kullanımı Over Tümörü ile Endometriozis’i ayırmada tek başına kullanımlara göre biraz daha fazla (% 78.6 sensitivite, % 95 spesifite) ayrım sağlamaktadır.

ROMA algoritmasının Epitelyal Over Kanser’li Kadınların % 93.8 inde doğru tanı sağladığı bildirilmiştir.

HE4 Testi Nasıl Yapılır ?

Kolunuzdan alınan bir tüp kandan çalışılır.

Açlık şart değildir.

Sonuçlar yaklaşık 2-7 gün içinde rapor edilir.

Referans Değerler :

CA 125 ve HE4 sonuçlarına göre ;

Menapoz öncesinde % 12.4 ve üzeri Yüksek Risk, altında bulunan değerler ise Düşük Risk olarak yorumlanmaktadır.

Menapoz sonrasında ise, % 13.5 ve üzeri yüksek, altı ise Düşük Risk olarak yorumlanmaktadır.

 

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !