Helicobacter Pylori Pozitif ve Negatif Ne Demek ?

Helicobacter Pylori testi, bu bakterinin varlığını ve Ülser riskini değerlendirmek amacıyla istenir.

H. pylori antikoru araştırması, yalnızca şikâyeti olan kişilere tarama amacıyla kullanılan bir yöntem olarak kabul edilmelidir.

Spesifitesinin düşük olması sebebiyle, antikor testi sonucu pozitif bulunan kişilere, aktif enfeksiyonun bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla daha yüksek spesifiteye sahip diğer testler uygulanmalıdır.

Bu amaçla gaitada Helicobacter Pylori antijen testi ve üre-nefes testi kullanılabilir.

H. pylori enfeksiyonunun teşhisi için “altın standart” olarak kabul edilen “gastroduodenoskopi“, enfeksiyonun araştırılmasına ek olarak mide ve duodenumun gözle değerlendirmesine ve gerek görülürse biyopsi yapılmasına imkân verir.

Serolojik test sonuçlarının mutlaka klinik bulgu ve belirtilerle birlikte değerlendirilmesi gerekir.

H. pylori enfeksiyonu geçiren bireylerin hemen hemen hepsinde IgG antikoru oluşur, IgA antikoru oluşma sıklığı daha düşüktür.

IgM sınıfı antikorlar ise, enfeksiyonun başlamasından kısa bir süre sonra ortaya çıkıp, enfeksiyonun devam etmesine rağmen bir süre sonra kaybolduğu için klinik uygulamada tercih edilmez.

Helicobacter Pylori Pozitif Ne Demek ?

Test sonucunun pozitif bulunması, geçmişte meydana gelmiş bir Helicobacter Pylori enfeksiyonunun, yani bağışıklık sisteminin geçmişte bu etken ile tanıştığının kanıtıdır.

Ancak, testin yapıldığı sırada aktif enfeksiyonun bulunup bulunmadığını göstermez. Bu nedenle testin tedavi sonrasında eradikasyonun sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmek amacıyla kullanılması mümkün değildir.

Helicobacter Pylori Negatif Ne Demek ?

Negatif sonuç enfeksiyon olasılığının elimine edilmesini sağladığından, klinik açıdan çok daha büyük bir değer taşır.

Test Nasıl Yapılır ?

Kolunuzdan alınan 3-5 ml kandan çalışılır.

Referans Değer Ne Olmalıdır ?

Negatif olmalıdır.