Hemofili Nedir, Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi ?

Hemofili bir hastalık değil, anormal veya abartılı kanamaya ve zayıf kan pıhtısına neden olan kalıtsal kanama bozukluklarından biridir.

Hemofili A ve B, mutasyona uğramış (kusurlu hale gelecek şekilde değiştirilmiş) spesifik gen ile ayırt edilir ve her hastalıkta farklı bozuk bir pıhtılaşma faktörü (protein) kodlanır.

Nadiren, Hemofili C (Faktör XI’in bir eksikliği) ile karşılaşılır, ancak pıhtılaşma üzerindeki etkisi A veya B’den çok daha az belirgindir.

Hemofili Nedir ?

Hemofili A ve B, X bağlantılı resesif genetik kalıtımla geçer ve bu nedenle erkeklerde çok daha yaygındır. Hemofili en yaygın X bağlantılı genetik hastalıktır.

Her ne kadar çok daha nadir olsa da bir kız Hemofili olabilir. Erkek çocuklarının mutasyona uğramış bir X genini alması için % 50 şansları vardır ve bu nedenle taşıyıcı annelerinden % 50 oranında Hemofili olabilme şansına sahiptirler.

Hemofili A, her 5.000 canlı erkek doğumda yaklaşık 1’de görülür. Hemofili A ve B, tüm ırksal gruplarda görülür.

Hemofili A, B’den yaklaşık 4 kat daha fazla yaygındır.

1837-1901 yılları arasında İngiltere Kraliçesi olan Queen Victoria’nın bir taşıyıcı olması nedeniyle Hemofili Kraliyet Hastalığı olarak adlandırılmıştır.

Hemofili Nedenleri ?

Yukarıda belirtildiği gibi, Hemofili genetik bir mutasyona bağlıdır. Kanama belirtileri, kan pıhtılaşması bozulduğunda ortaya çıkar.

Kan pıhtılaşma süreci klasik olarak I ila XIII arasındaki  faktör olarak adlandırılan ve Roma rakamlarıyla yazılan 13 farklı proteinin yer aldığı bir dizi karmaşık mekanizma içermektedir.

Kan damarlarının içi hasar görürse, Trombositler, yaralı bölgede bir ilk tapa oluşturmak üzere görevlendirilir. Bu aktif Trombositler, pıhtılaşma faktörleri olarak bilinen 13 protein serisini aktive ederek pıhtılaşma kaskatını başlatan kimyasal maddeleri serbest bırakır.

Nihai olarak, kan pıhtısını oluşturan bir örgü oluşturmak üzere kendisi ile çapraz bağlanan protein olan fibrin oluşur.

Hemofili A’da işe karışan protein Faktör VIII (8) ve Hemofili B’de Faktör IX’dur.

Hemofili C  pıhtılaşma Faktörü XI’in eksikliğini içerir. Bu durum, Hemofili A ve B’den daha nadirdir ve genellikle hafif semptomlara neden olur. Aynı zamanda X bağlı geçmez ve her iki cinsiyetten olan kişileri de etkiler.

Hemofili Belirtileri Nelerdir ?

Hemofili, mutasyonun tipine bağlı olarak ciddiyetinde değişiklik gösterebilir. Belirtilerin derecesi etkilenen pıhtılaşma faktörünün seviyesine bağlıdır.

Ağır hastalık  <% 1 Faktör aktivitesi ile olurken, % 1 ila 5 faktör aktivitesi orta şiddette hastalık ve % 5’ten fazla faktör aktivitesi hafif hastalık oluşturmaktadır.

Şiddetli Hemofili (A veya B) ile kanama erken yaşta başlar ve kendiliğinden ortaya çıkabilir.

Hafif Hemofili olan kişilerde, yaralanma veya travmaya tepki olarak aşırı kanamalar olabilir.

Şiddetli Hemofili hastalarında, kanama olayları genellikle hayatın ilk 2 yılında başlamaktadır.

Erkeklerde sünnet sonrası şiddetli kanama bazen ilk belirtidir.

Semptomlar, ılımlı veya hafif hastalığı olanlarda daha sonra gelişebilir. Hemofili kanaması vücudun herhangi bir yerinde olabilir.

Kanamalar için ortak alanlar eklemler, kaslar ve gastrointestinal sistem‘dir.

Hemartroz (Eklem içine kanama) Hemofili için tipik bir özelliktir. Diz ve ayak bilekleri en sık etkilenir.

Kanama, eklem boşluklarının şişmesine, önemli miktarda ağrıya ve zamanla bozulmaya neden olabilir. Zamanla eklem yıkımı olur ve eklem replasman ameliyatları gerekebilir.

Kaslara kanama Hematom oluşumu (Kompartman sendromu) ile ortaya çıkabilir.

Ağızdan veya burundan kanamalar olabilir. Diş muayenesinden sonra kanamalar yaygındır ve yeni Dişler patlak verdiğinde küçük çocuklarda Dişetinden kan sızması görülebilir.

Gastrointestinal kanaldan kanama, dışkıda kana yol açabilir.

İdrar yolundan kanama idrar kanına (Hematüri) yol açabilir.

İntrakranyal kanama (Beyinde veya Kafatasında kanama) mide bulantısı, kusma ve /veya uyuşukluk gibi semptomlara neden olabilir ve ölüme yol açabilir.

Cerrahi veya travmadan sonra kanamanın artması Hemofili için bir özelliktir.

Hemofili Tanısı Nasıl Konur ?

Hemofili olan hastaların çoğunda aile hikayesi vardır. Bununla birlikte, vakaların yaklaşık üçte biri bilinen bir aile geçmişi yokluğunda ortaya çıkar.

Hemofili bilinen bir aile öyküsü yoksa, bir dizi kan testi, anormal kanama atakları varsa, kan pıhtılaşma mekanizmasının hangi bölümünün veya protein faktörünün bozuk olduğunu belirleyebilir.

Normal bir Trombosit sayısı, normal PT ve uzamış aPTT, Hemofili A ve B’nin karakteristik özelliklerini oluşturur.

Daha sonra, kan pıhtılaşma faktörleri için spesifik testler Faktör VIII veya Faktör IX düzeylerini ölçmek ve tanıyı doğrulamak için yapılabilir.

Hemofili sorumlu spesifik mutasyonları tanımlamak ve karakterize etmek için genetik testler yapılabilir.

Hemofili Tedavisi Nasıldır ?

Tedavinin başlıca dayanağı, kan pıhtılaşma faktörlerinin değiştirilmesidir.

Hafif vakalarda Hemofili olan A hastaları bazen DDAVP olarak da bilinen Desmopressin ilacı ile tedavi edilir. Bu ilaç Trombositlerden Trombosit tıkacını oluşturan maddelerin salınmasını uyarır. Damar yolu (IV) yoluyla yavaşça veya bazen burun spreyi şeklinde uygulanır.

Ağrı kesiciler semptomların hafifletilmesi için reçete edilebilir, ancak bu tür ilaçlar kan pıhtısı yeteneğini önlediğinden, Aspirin veya Steroidal olmayan anti-inflamatuar ilaçlar (Naproksen, İbuprofen gibi) dışındaki ağrı kesiciler kullanılmalıdır.

Asetaminofen çoğunlukla ağrıyı gidermek için verilir.

Hemofili Önlenebilir mi ?

Hemofili genetik (kalıtsal) bir hastalıktır ve önlenemez.

Hemofili Öldürür mü ?

Faktör konsantrasyonları geliştirilmeden önce, Hemofili bulunanların yaşam beklentisi önemli ölçüde azalmıştı. Şiddetli Hemofili olanlar için 1960’lardan önce yaşam beklentisi 11 yıl ile sınırlıydı.

Halen, Hemofili olan erkeklerde mortalite (ölüm) oranı sağlıklı erkeklerden iki kat daha fazladır.