Hemogram Testinde Mxd ve Mid Nedir ?

Hemogram (Tam Kan Sayımı) Testi yaptıranlar, eğer dikkatli bakarlarsa bazı Hemogram raporlarında Mxd ve Mid gibi kısaltmalar görürler.

Mxd kısaltması “Mixed Cell Count” demektir ve “Monosit, Bazofil ve Eozinofil” lökositlerinin tamamının oranını gösterir.

Buna bakmadan önce kısaca Hemogram nedir ona bakalım..

 

 

Hemogram Nedir ?

Kanda bulunan Eritrosit (RBC), Lökosit (WBC) ve Trombosit (PLT) hücrelerinin sayı, tip, oran ve şeklini ölçen teste Hemogram denir.

Hemogram testi ile vücutta birçok hastalık hakkında önemli bilgiler edinilir.

Başlıca ;

Anemi (kansızlık)

Kanamalar

Enfeksiyonlar

Trombosit düşüklüğü ve yüksekliği ile giden hastalıklar

Allerjiler

Kemik iliği hastalıkları

Lösemi gibi yüzlerce hastalık tanısında yardımcı olan çok önemli bir testtir.

“Hemogram Testi” hakkında daha ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

MXD Nedir ?

Hemogram testi raporlarının bazılarında geçen Mxd, lökosit tipleri olan Monosit, Bazofil ve Eozinofil’lerin toplam sayısını verir.

Lökosit’ler (WBC), Beyaz Kan Hücresi olarak da adlandırılır ve vücudumuzu enfeksiyonlardan ve bakteri-virüs gibi mikroplardan koruyan ana defans hücreleridir.

Monosit’ler kandaki lökositlerin yaklaşık % 2-10‘unu oluşturur ve bakterileri etkisiz hale getirir.

Bazofil‘ler kandaki lökositlerin yaklaşık % 1‘ini oluşturur ve bakterilere karşı “histamin” gibi maddeleri salgılayarak allerjik reaksiyon ve immün defans yaparlar.

Eozinofil’ler ise kandaki lökositlerin yaklaşık % 0-4‘ünü oluşturur ve parazitleri öldürme, kanser hücrelerini tahrip etme ve allerjenlere karşı allerjik reaksiyon oluşturma gibi rolleri vardır.

İşte bazı Hemogram cihazları bu 3 lökosit’in toplamını Mxd olarak raporlar.

Burada oranı en çok olan Monosit’ler olduğundan, Mxd oranı asıl olarak Monositlerin sayısını yansıtır diyebiliriz.

Hemogram Testi Nasıl Yapılır ?

Kolunuzdan yaklaşık 3 ml kan Hemogram tüpüne alınır ve bu kan cihaza verilir.

Sonuçlar laboratuvarın iş yüküne göre yaklaşık 30 dk ile 2 saat arasında çıkar.

Mxd için Referans Değerler Nedir ?

Mxd yüksekse bu 3 hücreden biri veya hepsinin sayısı artmıştır denir, düşükse tam tersi durum söz konusudur.

Mxd oranının normal aralıkları yaklaşık % 2-16 arasında olmalıdır.

Mxd Yüksekliği Nedir, Ne Anlama Gelir ?

Mxd yüksekse genelde vücutta bir infeksiyon veya inflamasyon vardır ve vücut buna karşı korunmaya geçmiştir.

Bu durum geçici basit durumlardan kaynaklanabileceği gibi parazitler, allerjiler, bakteriler, virüsler, kanser gibi birçok durumdan da kaynaklanabilir.

Örneğin;

Astım

Tüberküloz

Lösemi

Kanser

Addison hastalığı

İlaç kullanımları

Saman nezlesi

Miyelodisplastik Sendrom gibi hastalıklarda Mxd artabilir.

Mxd Düşüklüğü Nedir, Ne Anlama Gelir ?

Mxd oranının çok düşmesi immün sistemin zayıfladığını gösterir.

Bu durum da geçici ve basit nedenlerden olabileceği gibi Kanser, HIV, Kemik iliği hastalıkları, Lenfoma, Lupus veya Sepsis gibi şiddetli infeksiyonlardan kaynaklanabilir.

Hemogram Testinde Mid Nedir ?

Mid demek “Mid-Sized Cells”, yani “Orta Hacimli Hücreler” demektir.

Kandaki Monosit, Bazofil, Eozinofil, Blast hücreleri ve diğer Lökosit prekürsör yani ata hücrelerin oranını verir.

Hemen hemen Mxd ile aynı şeyi gösterir.