Hepatit C Nedir, Belirtileri, Aşısı ve Testleri ?

Hepatit C enfeksiyonu, HCV yani Hepatit C virüsünün neden olduğu Karaciğer enfeksiyonu’dur.

İnsan bağışıklık sisteminin Hepatit C’yi vücuttan atması zordur ve Hepatit C ile enfeksiyon genellikle kronikleşir.

Hepatit C Virüsü Nedir ?

Hepatit Karaciğer iltihabı demektir.

Hepatit C, Hepatit’e neden olabilen çeşitli virüslerden biridir. Diğer yaygın Hepatit virüsleriyle (Hepatit A veya Hepatit B) ilişkisizdir.

Hepatit C Flaviviridae ailesinden bir virüs grubudur. 

Virüsün farklı genetik profillerine (genotip 1 ila 6) sahip en az 6 farklı genotipi yani suşları vardır. Genotip 1, Hepatit C’nin en yaygın türüdür.

Hepatit C çok hızlı çoğalır ve vücutta çok yüksek seviyelere ulaşır.

Aşı, tüm genotiplere karşı koruma gerektirdiğinden etkili bir aşı geliştirmek henüz mümkün değildir.

Birkaç yıl veya on yıllar süren kronik inflamasyon, Karaciğer hücrelerinin ölümüne ve skarlaşmaya yani “Fibroz”a neden olabilir.

Karaciğerde yaygın skar oluşumuna Siroz adı verilir. Bu, Karaciğerin yaşamsal işlevlerini giderek bozar. Sirotik Karaciğer Karaciğer Kanseri’ne daha yatkın olur.

Hepatit C Belirtileri Nelerdir ?

Hepatit C enfeksiyonu görüldüğünde yaklaşık % 75 kişide semptom yoktur.

Geri kalan % 25’in ;

Yorgunluk

İştah kaybı

Kas ağrıları veya

Ateş şikayetleri olabilir.

Çok az kişide akut veya erken enfeksiyonda koyu renk idrar, sarı gözler veya kil renkli dışkı gibi Hepatit semptomları veya bulguları görülür.

Siroz geliştikçe semptom ve bulgular artar ve şunları içerebilir:

Kanda yüksek Karaciğer enzimleri

Zayıflık

İştah kaybı

Kilo kaybı

Erkeklerde Meme büyümesi (Jinekomasti)

Avuç içinde kızarıklık

Kan pıhtılaşması ile ilgili zorluklar

Deride Örümcek benzeri kan damarları

Karın ağrısı

Kil renkli dışkı

Özofagustan kanama

Karında sıvı varlığı

Sarı cilt ve gözler (sarılık)

Mental bulanıklık

Koma

Hepatit C için Bulaşıcı Dönem Nedir ?

Bir kişide Kronik Hepatit C gelişirse, Hepatit C tedavisi görmedikçe virüsü taşır ve ömür boyu başkalarına bulaştırır.

Hepatit C için Kuluçka Süresi Nedir ? 

Hepatit C için inkübasyon süresinin ne olduğu kesin olarak söylemek zordur.

Enfekte olduktan kısa bir süre sonra semptomlar gelişen kişilerde (6-10 hafta), Doktora başvuramayacak kadar hafif gastrointestinal semptomlar görülür.

Hepatit C Nasıl Bulaşır ?

Hepatit C  enfekte kanlara maruz kalma ile yayılır.

Hepatit C kapmanın en yaygın yolu, IV ilaç kullanmaktır.

Sağlık çalışanlarına kazaen İğne batması da  virüsü bulaştırabilir. Enfekte bir iğne ile bulaş riski % 1.8‘dir.

1990’lı yıllardan sonra tüm kan ürünleri Hepatit C için taranmakta olduğundan kan nakli nedeniyle Hepatit C vakaları artık çok nadirdir.

Hepatit C enfeksiyonu Anneden doğmamış çocuğa geçebilir. Hepatit C ile enfekte Annelerden doğan çocukların yaklaşık % 4‘ü enfekte olur.

Hepatit C Anne Sütü ile bulaşmaz. Bununla birlikte, Meme uçları çatlayabilir ve kanamış olabilir ve Bebek enfekte kana maruz kalabilir.

Cinsel ilişki yoluyla bulaştırma riskinin % 1 – 4 arasında olduğu tahmin edilmektedir. 

Dövme  ve Piercing gibi işlemler potansiyel olarak enfeksiyon yayılmasına neden olabilir.

Hepatit C Nasıl Bulaşmaz ?

Günlük temas

Öpüşme

Öksürme

Hapşırma veya

Yemek aletlerini paylaşma yoluyla bulaşmaz.

Hepatit C’ye Hangi Doktor Bakar ?

Hepatit C, Gastroenterolog veya Enfeksiyon hastalıkları uzmanı tarafından tedavi edilir.

Hepatit C Testleri Nelerdir ?

Hepatit C enfeksiyonu tanısı için birkaç kan testi vardır.

Anti-HCV Testi

Hepatit C virüsüne karşı oluşan antikorları ölçer. Antikorların yani Anti-HCV testinin pozitifleşmesi, Hepatit C ile ilk enfeksiyondan sonra 6 aya kadar sürebilir.

Genellikle ilk basamak testi Anti-HCV testidir.

Temastan en erken 3 ay sonra yapılmalıdır. Herhangi bir Hastane veya Laboratuvarda yapılabilir.

Kan numunesinden yapılır.

Aç karnına bakılmasına gerek yoktur.

HCV RNA Testi

Hepatit C virüsünün RNA’sı, enfeksiyondan 2-3 hafta sonra kanda dolaşan virüsü tespit eden Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) adı verilen bir testle tanımlanabilir.

Aynı zamanda tedavi sırasında viral yükü takip etmek için de kullanılır.

HCV Genotiplendirme

HCV genotiplerini belirlemek için yapılır. Genotipler farklı tedaviye farklı yanıtlar verir, bu nedenle bu bilgiler en uygun tedavi rejiminin seçilmesinde önemlidir.

Fibrozis Skorlama

Kan testleri ile Karaciğer Fibrozisinin tahmini aynı zamanda klinik olarak anlamlı skar oluşumunun teşhisinde oldukça güvenilirdir;

Bunlar arasında FIB-4, FibroSure, Fibrotest ve Aspartat Aminotransferaz-Platelet oranı indeksi (APRI) bulunur.

HCV Pozitif Ne Demek ?

Anti-HCV testi pozitif çıkarsa bu, kanda HCV virüsüne karşı antikor oluşmuş demektir. Aktif enfeksiyon olasılığı % 99’dan fazla demektir.

Bir kez daha, mümkünse başka bir metodla tekrar çalışılmalı, yine pozitif çıkarsa RIBA veya HCV-RNA testi ile teyid edilmelidir.

Hepatit C Enfeksiyonu Tedavisi Nasıldır ?

Peg-Intron A, Pegasys, Roferon ve Infergen gibi interferonlar ve pegile interferonlar yıllarca tedavinin temel dayanak noktası olmuş ve % 50-80’e kadar sürekli viral yanıt üretmiştir.

Doğrudan Etkili Ajanlar (DEA) doğrudan Hepatit C çoğalması üzerinde etkili olan antiviral ilaçlardır.

Ağız yoluyla alınırlar, iyi tolere edilirler ve hastaların % 90’ından fazlasını tedavi ederler.
Tedavi süresi çok kısadır. En erken seçenekler Sofosbuvir ve Simeprevir idi. Bunlar FDA tarafından onaylandı.

12 hafta içerisinde iyileşme elde ederler.

Dasabuvir tabletleri ile birlikte Ombitasvir, Paritaprevir ve Ritonavir, onaylanmış bir kombinasyondur. Bu kombinasyonda başarı oranı % 91-100’tür.

Hepatit C’de Karaciğer Nakli Başarılı mı ?

Hepatit C, Karaciğer naklinin % 40 – 45’inin önde gelen sebebidir.

Genellikle Transplantasyondan sonra tekrarlanır ve yeni Karaciğere bulaşır. Tekrarlayan Hepatit olan bu hastaların yaklaşık % 25’inde Transplantasyonun 5. yılı içinde Siroz gelişecektir.

Hepatit C Tedavisi Sonrası İzlem Nasıl Yapılır ?

Tedavi sağlanırsa yani tedavi sonrasında saptanamayan viral yük olursa hastanın Sirozu olmadıkça ek test yapılmasına gerek yoktur.

Tedavi edilmemiş olanlar, Karaciğer hastalığının ilerlemesi ve komplikasyonları için sürekli izlemeye ihtiyaç duyacaklardır.

Hepatit C’nin Komplikasyonları Nelerdir ?

Hepatit C’nin Liken Planus ve Porfiria Cutanea Tarda olmak üzere iki Deri hastalığı ile ilişkili olduğu bilinmektedir.

Diyabet, Kalp rahatsızlığı ve Arter tıkanıklığı, genel popülasyona göre daha sıktır.

Trombositlerin antikorlar tarafından tahrip edilmesi sonucunda Düşük Trombosit sayıları oluşabilir.

Hepatit C aynı zamanda Kan Kanseri olan B Hücreli Lenfoma ile ilişkilidir.

Hepatit C’nin Gidişatı Nasıldır ?

Genel olarak, tedavi edilmemiş Hepatit C’li hastalar :

% 75 – 85 Kronik olarak Enfekte olur

% 60 – 70 Karaciğer Hastalığı gelişir

% 5 – 20 oranında Siroz gelişir ve

% 1 -5 Siroz veya Karaciğer Kanseri gibi komplikasyonlardan Ölüm görülür.

Hepatit C için Aşı Var mı ?

Hepatit C aşısı henüz yok.

 

error: Oops. iceriklerimiz okuman icindir, kopyalaman icin degil !