Herşey Normal Neden Hamile Kalamıyorum ?

Siz ve Eşinizde muayene ve tüm testler normal ama Hamile kalamıyorsanız bu yazımızı iyi okuyun.

Öncelikle Gebe Kalamama ne demek ona bakalım;

Gebe Kalamama Ne Demek ?

Normalde 12 siklus (adetin ilk gününden, sonraki adetin ilk gününe kadar geçen süre) boyunca, korunmadan ve yeterli sayıda cinsel ilişkide bulunulmasına karşın hamilelik oluşmamasına İnfertilite denir.

Yani eğer bu durumdaysanız “gebe kalamıyorum” diye endişe duymaya başlayabilirsiniz, daha erken ise hemen paniklemeyin.

Doktora Başvurmak için 12 Ay Beklemem Şart mı ?

Hayır.

Yaşınız  35 yaş ve üzerinde ise veya

Hamileliğe engel olacağı bilinen bir durumunuz varsa Doktora daha erken başvurmanız gerekir.

Normalde İlişki Sonrası Gebe Kalma Oranları Nedir ?

Çiftlerin yaklaşık % 80’i 6 aylık denemeden sonra, yaklaşık % 90’ı ise 12 ay içinde hamile kalır.

Kalan % 10 çiftte ise 12 ay ve sonrasında bile hamilelik görülmez.

Peki Herşey Normal Neden Hamile (Gebe) Kalamıyorum ?

1 yıl sonunda bile Gebe kalamama yani İnfertilite saptandığında % 40 oranda Kadın, % 40 oranda Erkek, % 20 durumda da hem Kadın hem de Erkekte sorun vardır.

Fallop Tüpleri Tıkalı 

Fallop Tüpleri Yumurtalıklarınızla Uterus arasındaki yoldur. Yumurtalıklardan bir Yumurta salındığında, Fallop Tüpünden Saç benzeri çıkıntılar Yumurtayı içine çeker.

Hasar görmüş veya tıkanmış Fallop Tüpleri yumurtaların Uterusa ve Spermin yumurtaya ulaşmasını engeller, böylece gebe kalmayı önler.

Endometriozis 

Endometriozis, Endometriyum benzeri dokunun (Uterus yani Rahimi çevreleyen doku), Uterus dışındaki yerlerde yerleşmesidir.

Bu durum döllenmeyi veya döllenmiş Yumurtanın Fallop Tüplerine doğru ilerlemesini önleyebilir ve Tüpleri tıkayabilir.

Endometriozisli kadınların % 50’sinde hamile kalmakta zorlanma görülür.

Tiroid dengesizliği

Diyabet

Depresyon

Cinsel yolla bulaşan bir hastalık

Bazı İlaçlar

Lupus veya Çölyak Hastalığı gibi bazı otoimmün hastalıklar

Açıklanamayan Kısırlık

İnfertil çiftlerin % 10-15‘inde neden bulunamaz. Aslında bir sorun vardır ama günümüz Tıbbi ile bu sorunun bulunamaması durumu vardır.

Genetik, İmmunolojik ve Kan pıhtılaşması ile ilgili sorunlar açıklanamayan kısırlığa yol açabilir.

Aşırı Stres

Stres, Depresyon ve Anksiyete gibi duygusal bozukluklar doğurganlık seviyenizi düşürebilir.

Stres, Hipofiz bezini kontrol eden Hipotalamus fonksiyonlarını engeller. Bez, Yumurtalıkları düzenler ve düzensiz periyotlara neden olabilir.

İleri Yaş

Yaş arttıkça gebe kalamama riski de artar.

Kadınlarda 1 yıl sonunda bile gebe kalamama oranları ;

30-34 yaş grubunda % 14

35-39 yaş grubunda % 20

40 ve ileri yaşlarda % 25’e çıkar.

Bunun esas nedeni yaşla azalan Yumurta rezervi’dir.

Uygunsuz Cinsel İlişki Sıklığı

Haftada 1 ya da daha az ilişkide bulunanlarda, haftada en az 2 kez düzenli olarak ilişkide bulunanlara göre gebelik daha uzun bir zamanda oluşur.

Haftada 3 ya da daha fazla düzenli olarak cinsel ilişkide bulunan çiftte hamilelik oluşma olasılığı en üst seviyeye çıkar.

Anovulasyon (Yumurtlama Yokluğu)

Döllenme için bir Yumurta ve Sperm gerekir. Eğer Yumurtlama olmazsa, hamile kalınamaz.

Anovülasyon, kadın kısırlığının yaygın bir nedenidir ve birçok koşul tarafından tetiklenebilir.

Primer Over Yetmezliği

Tiroid fonksiyon bozukluğu

Hiperprolaktinemi

PKOS

Aşırı veya az kilolu olma

Aşırı Egzersiz anovulasyona neden olabilir.

Sperm Sorunları

1 yıl sonunda bile Gebe kalamama yani İnfertilite’nin % 40 nedeni Erkek kaynaklıdır. Genelde sorun Sperm azlığı veya yokluğu, Sperm hızlarının düşük ve şeklinin kötü olmasıdır.

İlişkiden Hemen Sonra Duş Alma

Pek çok kadın ilişkiden hemen sonra Banyoya girip temizlenir. Oysa Spermin Yumurtaya ulaşması ve onu döllemesi için ilişkiden sonra bir süre yatakta kalmak esastır.

Ayağa kalkar ve acele ederseniz, yer çekiminin Spermi aşağı doğru sürüklemesine izin verirsiniz ve temizlikle de kalan kısmı yıkarsınız.

Düşük veya Fazla Kilolu Olma

Çok zayıf veya çok şişman olmak aynı zamanda hamile kalma şansınızı da etkiler.

Aşırı zayıflıkta Yumurtlamanız azalır. Şişmansanız  doğurganlığınız azalır, yumurtlamanız düzenli olsa bile daha az gebe kalma şansı vardır.

Aşırı Yağlayıcı Kullanımı

Vajinal yağlayıcı maddeler Spermin hareketliliğini olumsuz yönde etkiler ve döllenmeyi engelleyebilir.

Yumurtlamadan önce üretilen Servikal mukusun pH’sı, Spermin yaşaması ve hareketliliği için idealdir. Ancak kayganlaştırıcılar Spermleri öldürebilecek kadar asitli bir pH’a sahiptir.

Ayrıca, Spermin hareketliliği de yağlayıcıların kalınlığı ve su içeriğinden etkilenir.

Sigara

Alkol

Uyuşturucu Kullanımı

Kafein

Düzensiz Adet Görme

Düzensiz Adet gören kadınlar daha zor hamile kalırlar. Ne kadar düzensiz veya az Yumurtlarsanız, gebe kalma şansınız o kadar az olur.

Polikistik Over Sendromu

Yumurtlamayı durduran hormonal dengesizliğin neden olduğu karmaşık bir durumdur. Yumurtalıklarda, Yumurtalık folikülünün olgunlaşmasını bozan küçük kistler oluşur.

Semptomlar arasında düzensiz adet kanaması, kilo alımı, fazla kıllanma ve akne sayılabilir.

Progesteron düşüklüğü 

Yumurtlamadan sonra, Korpus Luteum erken gebelikte embriyo implantasyonunu desteklemek için Progesteron üretir. Bu aşamada Progesteron eksikliği Luteal Faz Defekti olarak adlandırılır ve infertilite nedenlerinden biri olabilir.

Gebe kalınsa bile, plasenta ve fetüs daha fazla büyümez, veya erken cenin kaybına neden olur.

Prolaktin veya Tiroid anormallikleri gibi diğer Tıbbi durumlar da anormal Luteal işleyişe neden olabilir.

Servikal Mukus Problemleri

Servikal mukus, genellikle, Spermlerin mukustan kolayca dişi üreme organlarına geçebilmesi için berrak ve elastik forma döner.

Servikal mukus anormallikleri (Kronik Servisit gibi enfeksiyonlar, önceki ameliyatlara bağlı Serviks darlıkları veya Anti-Sperm Antikor varlığı) durumunda, Sperm mukustan gecemeyebilir ve gebelik oluşmaz.

Erkekte Tüp Tıkanması

Epididim ve Vas Deferens tıkanmaları Spermlerin taşınmasını olumsuz etkileyebilir.

Tüplerdeki tıkanıklık, Bel Soğukluğu veya Klamidya gibi enfeksiyonlardan, doğum kusurları veya yaralanmalardan  kaynaklanıyor olabilir.

Varikosel de (Skrotumdaki genişlemiş damarlar) Sperm hareketliliğini etkiler.