HIV, ANA, Anti HCV ve HLA B27 Sınırda Pozitif Ne Demek ?

Kanda yapılan bazı testlerin sonuç kısmında “sınırda pozitif” şeklinde bir ibare yazabilir. Negatif veya Pozitiflik belirtmeyen bu ifade ne demektir onu açıklayalım.

HIV Sınırda Pozitif Ne Demek ?

HIV adlı virüsün yıllar sonra oluşturduğu hastalığa AIDS denir. 

Günümüzde AİDS yani HIV enfeksiyonu yönünden tarama ve tanı amacıyla yapılan ilk ve en meşhur test “Anti-HIV testi”dir.

Bulaş sonrası vücudun virüse karşı “Anti-HIV” antikorlarını sentezlemesi için yani bu testin pozitif olması için bir süre gereklidir.

Dolayısıyla şüpheli bir temastan hemen sonra Anti-HIV bakılması boşuna para ve vakit kaybıdır.

HIV erken tanısı için şüpheli temasdan en erken 21 gün sonra p24 testi (HIV combo içinde de var, sadece p24 baktırın) yaptırın. Negatif ise sorun yok.

HIV RNA testi de 10.günde pozitif olur ama 1.ayda bakılırsa % 100’e yakın net sonuç verir.

4.jenerasyon kit ile bakılırsa 1.5-2.ay da yapılan test sonucu yeterliyken, 3.jenerasyon kit ile yapılan Anti-HIV testini 3.aydan önce baktırmak yalancı negatiflik açısından riskli ve yetersiz olduğundan tavsiye edilmez.

Dünya sağlık örgütü “şüpheli ilişki varsa” testler negatif olsa bile 6.ayda test tekrarı önerir.

HIV Sınırda Pozitif demek antikorun kanda var olduğunu ama kesin pozitif demeye yetecek kadar olmadığını anlamına gelir. Bu genelde yalancı pozitiflik veya testi etkileyen başka hastalıkların olduğu durumlarda veya hastalığın erken döneminde olur.

Bu durumlarda 1 hafta sonra test tekrarı veya başka bir metodla test tekrarı uygun olur.

HLA B27 Sınırda Pozitif Ne Demek ?

HLA B27 testi başlıca Ankilozan Spondilit, Jüvenil Romatoid Artrit ve Reiter Sendromu gibi bazı romatizmal hastalıkların araştırılması sırasında kullanılır.

Ankilozan Spondilit ilk belirtisi genellikle uyluklara doğru yayılabilen bel ağrısı‘dır.

Erken yaşlarda başlaması durumunda diz, ayak bileği ve ayak eklemlerini de etkileyebilir. Daha sonra şikâyetler omurganın üst kısımlarına doğru ilerler.

HLA B27’nin, genel popülasyonla karşılaştırıldığında Ankilozan Spondilit, Jüvenil Romatoid Artrit ve Reiter Sendromu hastalarında çok daha sık olarak bulunduğu bilinmektedir.

HLA B27 Sınırda Pozitif demek bu antijenin kanda saptandığını ama kesin pozitif demeye yetecek kadar olmadığını anlamına gelir. Bu genelde yalancı pozitiflik, başka hastalıkların olduğu durumlar veya hastalığın erken döneminde olur.

Bu durumlarda 1 hafta sonra test tekrarı uygun olur.

Sağlıklı popülasyondaki sıklığının % 7 civarında olmasına rağmen, Ankilozan Spondilit’li hastaların % 89 kadarında, Jüvenil Romatoid Artrit’li hastaların % 42 kadarında ve Reiter Sendrom’lu hastaların % 79 kadarında HLA B27 antijeni pozitif bulunur.

Bu nedenle, bu hastalıklardan birinin bulunma olasılığı düşünülen bireylerde HLA B27’nin pozitif bulunması tanıyı destekleyici bir bulgu olarak kabul edilir.

Anti HCV Sınırda Pozitif Ne Demek ?

Anti-HCV testi kişinin Hepatit C virüsü ile enfekte olup olmadığının veya geçmişte bu virüsle karşılaşıp karşılaşmadığının belirlenmesi amacıyla kullanılır.

Hepatit C, Transfüzyon sonrasında ortaya çıkan Viral Hepatit‘lerin en sık sebebidir.

Bulaşma çok büyük oranda enfekte kan örneği ile perkütan temas sonrasında gerçekleşir.

Geçmişte en önemli bulaşma yolu, kontrole tabi tutulmayan kan ve kan ürünlerinin transfüzyonu iken, günümüzde gelişmiş ülkelerde en önemli bulaşma yolu intravenöz Uyuşturucu kullanımıdır.

Akut enfeksiyon safhasında çoğu zaman belirgin klinik bulgu vermez.

Halsizlik

Yorgunluk

İştahsızlık

Soğuk algınlığına benzer şikâyetler

İdrar renginin koyulaşması ve

Sarılık gibi bulgular değişen şiddet derecelerinde görülebilir.

Bu sebeple, bu tarz bulgu ve şikâyetlerle başvuran hastalarda HCV enfeksiyonu olasılığının da değerlendirilmesi önerilir.

Anti-HCV Sınırda Pozitif demek virüse karşı oluşmuş olan Anti-HCV antikorlarının kanda var olduğunu ama kesin pozitif demeye yetecek kadar olmadığını anlamına gelir. Bu genelde yalancı pozitiflik veya testi etkileyen başka hastalıkların olduğu durumlarda veya hastalığın erken döneminde olur.

Bu durumlarda 1 hafta sonra test tekrarı veya başka bir metodla test tekrarı uygun olur. Hatta doğrudan HCV-RNA testinin uygulanması gerekli görülebilir.

Normalde Anti-HCV, enfeksiyondan 2-3 hafta kadar sonra tespit edilebilir. 

Vakaların % 80’inin 15. haftaya kadar, % 90’ının 5. aya kadar, % 97’sinin 6. aya kadar tespit edilebilir. Bu nedenle tereddütlü durumlarda belirli aralıklarla yapılacak kontrol çalışmalarının 6 aya hatta bazen 1 yıla kadar uzatılması gerekli görülebilir.

İyileşme sonrasında, uzun yıllar içinde Anti-HCV konsantrasyonu azalarak, sonuç Negatif hale gelebilir.

Gama Globulin konsantrasyonu yüksek olan kişiler

HBV, HIV, EBV, HSV, Rubella, Toksoplazma, Sifiliz, E.Coli enfeksiyonu

Grip Aşısı

Miyeloma hastaları

ALT aktivitesi yüksek olanlar

ALP aktivitesi yüksek olanlar

IgG konsantrasyonu yüksek olanlar

Karaciğer Kanseri olanlar

Otoimmun hastalığı olanlar ve

Kalp operasyonu geçirmiş hastalar da sınırda pozitif veya yalancı pozitif sonuçlar alınabilir.

ANA Sınırda Pozitif Ne Demek ?

ANA (Anti-Nükleer Antikor) testi özellikle Romatoid Artrit başta olmak üzere Romatizmal hastalıklarda çok istenen testlerdendir.

Sistemik Romatizmal hastalık yani Otoimmun Kollajen Doku Hastalığı olasılığının değerlendirilmesi amacıyla kullanılır.

ANA Sınırda Pozitif demek bu antijenin kanda saptandığını ama kesin pozitif demeye yetecek kadar olmadığını anlamına gelir. Bu genelde yalancı pozitiflik, başka hastalıkların olduğu durumlar veya hastalığın erken döneminde olur.

Bu durumlarda 1 hafta sonra test tekrarı uygun olur. Veya ENA profili testi istenebilir.

Yaşlılar

Hamileler

Kanser Hastaları

Kronik Enfeksiyonlarda nadir olmayarak düşük titrede pozitif sonuç bulunabilir. 

Sistemik Lupus Eritematozus

Diskoid Lupus Eritematozus

İlaçların indüklediği Lupus Eritematozus

Mikst Bağ Dokusu Hastalığı (MCTD)

Sjögren sendromu

Skleroderma

CREST sendromu (Kalsinozis, Raynaud fenomeni, Ösofageal dismotilite, Sklerodaktili ve Telenjektazi)

Romatoid Artrit

Polimiyozit

Dermatomiyozit gibi sistemik ve organ spesifik otoimmün hastalıklarda çok yüksek sıklıkla görülür.

Sağlıklı insanların % 3-4 kadarında da ANA pozitifliğine rastlanılabilir.

Yaşın ilerlemesiyle birlikte düşük titrede yalancı ANA pozitifliği sık olarak görülür. 80 yaşın üzerinde bu oran % 50’ye varabilir.

 

 

Bir cevap yazın