HIV-RNA (PCR) Testi Nedir, Pozitif ve Negatif Ne Demek ?

HIV-RNA (PCR) testi AIDS’e neden olan HIV virüsünü kesin olarak saptayan en güvenilir testtir.

Bu test ile HIV virüsünün bizzat kendisi çoğaltılarak saptanmaya çalışılır.

HIV-RNA (PCR) Testi Neden İstenir ?

HIV bulaşının daha diğer antikor bazlı testler pozitif olmadığı erken dönemde tayini amacıyla istenir.

Ayrıca elde edilen pozitif veya şüpheli pozitif sonuçların doğrulanması amacıyla veya tedavi sırasında alınan cevabın izlenmesi amacıyla da kullanılabilir.

HIV pozitif annelerin çocuklarının, ilk 18 ay boyunca enfekte olup olmadıklarının kontrol edilmesi amacıyla da kullanılır.

HIV-RNA Pozitif Ne Demek ?

Sonucun “Pozitif” bulunmuş olması kanda HIV virüsü olduğunun, dolayısıyla da enfeksiyonun bir göstergesidir.

Ancak sonuç “Pozitif” bulunmuş olmakla birlikte, RNA konsantrasyonunun ölçülemeyecek kadar düşük seviyede bulunmuş olması durumunda, çok yeni bir enfeksiyon ile yalancı pozitiflik arasında ayrım yapılabilmesi amacıyla çalışmanın birkaç hafta sonra yeniden alınacak numune ile tekrarlanması önerilir.

Tedavi görmekte olan hastalarda, HIV-1 viral yük test sonucu tek başına tedaviye alınan cevabın değerlendirilmesi için yeterli değildir.

Beraberinde hastanın klinik durumu ve CD4 hücrelerinin sayısı da dikkate alınmalıdır.

HIV-RNA Negatif Ne Demek ?

Sonucun “Negatif” bulunması ölçülebilecek konsantrasyonda HIV RNA’sı bulunmadığını, yani kanda HIV virüsü olmadığını gösterir.

Numunenin uygun zamanda ve uygun şekilde alınmış olması halinde, vireminin bulunmadığının bir göstergesi olarak kabul edilir.

Numune :

EDTA’lı (mor kapaklı tüp) plazma.

Referans Değer :

Negatif.